Verhalen

Wed 22-Sep-21 - 07:01:26

<=== Naar de Inhoudsopgave

Verslag van de Summoning 998

Datum: Thu 21 October 1999
Door: Henry Haggard
Dit Verhaal gaat over: Summoning

Aanwezige Facties: Aarde Gargoyle - Hout Ent - Lucht Pegasus - Vuur Phoenix - Water Leviathan

Dag 1

Het eerste wat opviel was dat de hele Vortex veranderd was. De glooiingen in het landschap waren verdwenen. Er waren meer bomen. De facties lagen anders verdeeld. Ook tussen de facties was het gras veranderd in bomen. Is dit een goed teken voor de hout-factie Ent? Ent is de factie waar wij, Drow van het Huis Plantasiax, ons zouden gaan vestigen. Hier zou onze underdark boven het oppervlak verschijnen.

En was er verrassing af te lezen op de gezichten van Darkshade en Radan, omdat wij nog maar kort geleden Leviathan verlaten hadden om bij Ent te gaan?

Vroeg in de avond verwachtten we een aanval van Darkshade. Tenslotte hadden zij laten afspreken dat wij met hen om half negen de strijd zouden uitvechten. De navigatoren hadden daarvoor een wereld uitgekozen, maar wanneer we niet zouden verschijnen, wat zouden ze dan doen? Na een half uur bleek dat er geen dreiging was geweest. Maar we stonden paraat in onze Underdark en we zouden onze huid duur verkopen. En tenslotte wilde Darkshade genoegdoening na de belediging van hun godin door het persoonlijke speeltje van onze vorige Hoog-Priesteres.

Later die avond was er een ritueel in de Rituele Vijfhoek om het element Hout te laten accepteren door de overige elementen (Aarde, Lucht, Vuur en Water). Tijdens het ritueel was het nodig dat alle factie-leiders in de Rituele Vijfhoek zouden staan. En toen opeens al de factie leiders verdwenen waren, sloeg de schrik bij de meesten om hun hart.

Er werd een quest georganiseerd, waarbij van elke factie een genezer, een priester en een strijder nodig waren. Onze Matron Mother twijfelde of er nog Drow van ons Huis mee zouden gaan, maar toen Zij zag dat er iemand van Darkshade mee ging, besloot Zij dat er niemand van ons mee zou gaan.

Later die avond kwam het nieuws dat de factie leider van Leviathan teruggekeerd was. Er was echter 1 nadeel, hij was dood. Hoewel, vor ons was het een voordeel. Vinnigar, alias de A'zal Quindark is er niet meer. Dat maakt Shadowkihm als hoogste in Leviathan.

De Matron Mother had mij de opdracht gegeven om deze avond affiches rond te hangen, affiches waarop de officiele oorlogs-verklaring overgeschreven was en waarop respectloze opmerkingen en onbegrijpelijke kreten opvallen aangegeven waren. Dit maakte deel uit van ons publikatie-plan tegen Huis Darkshade.

Gedurende de duisternis probeerde ik met twee van onze mannen (de Groene Cape en zijn maat) een aantal personen te .... Hehehehehe. De nacht is tenslotte onze vriend. Maar de enigen die we tegen kwamen zijn hooggeplaatsten, personen die wij goedgezind zijn en groepjes met een vreemd soort magische lantaarn, zonder vuur, maar wel met een felle gerichte witte lichtbundel.

De volgende nacht zou beter zijn.

Dag 2

Gedurende de middag hadden ik en Faalangs wacht gelopen voor de poort van kamp Ent. Er was daar een vervelende vrouw die iedereen met een koekepan wilde slaan.

Tijdens onze wacht kwam onze factie-leider Lord Mordred terug in het kamp.

Die middag was onze Generaal van zijn functie ontheven en was de Persoonlijke Body-Guard van de Matron Mother bevorderd tot onze nieuwe Generaal.

Gedurende de na-avond hadden ik en Kharn wacht gelopen bij de achter-ingang van kamp Ent. Er waren daar monsters gesignaleerd. Alleen Ent-lieden zijn langs geweest.

Tegen een uur of 5 verschenen aan de poort van Huis Darkshade een enorme massa Vortex-bewoners. Zou ons publicatie-plan hier grote invloed op gehad hebben? Of het demoon-wezen van Shadowkihm? In ieder geval, het eind was dat velen de Darkshade lieden dood wilden hebben en na een korte strijd van 80 tegen 5 waren de hoofd-lieden van Darkshade overwonnen. Maar voor hoelang? Van de demoon hoorde ik dat hij weliswaar met 4 klappen neer lag, maar ook dat hij na 3 seconden weer opstond.

Na de strijd leek het element van Leviathan ons allen te willen wreken, want een enorme regenbui stortte op ons neer. Een helse regenbui die velen lieten afdruipen naar hun tenten.

Toen ik me na 9 uur bij de Rituele Vijfhoek begaf, hoorde ik daar dat alle rituelen voor die avond afgezegd waren.

Dag 3

Kwart voor twaalf kwam een delegatie van de blauwe Kelten langs bij ons, Huis Plantasiax, om te vragen waarom we niet verschenen zijn om 11 uur. Het bleek dat de twee vreemden (Groene Cape met zijn makker) bij hun geweest was met de mededeling dat Plantasiax een vriendschappelijke strijd-wedstrijd met ze wilde.

Matron Mother heeft bevolen om die twee op te zoeken en uit te leveren aan de Blauwe Kelten, om daarna de Groene Cape te (laten) doden, wegens oneervol gedrag tegenover Huis Plantasiax. Onder leiding van Kyorl hadden we die twee Drow meegelokt. Ze kregen wel te horen da we iets belangrijkst te doen hadden, maar ze hoorden niet wat de uiteindelijke doel zou worden. Op weg naar hun kamp kwamen we de Blauwe Kelten tegen.

Kyorl en ik liepen overlegden met hun, terwijl we ons overige groepje op enige afstand lieten wachten. De Blauwe Kelten vertelden dat ze net aan hun factie-ritueel wilden beginnen. Er was een kort moment dat onze list tegenover de Groene Cape nog leek te mislukken. Raadsheer Tarik Kazamar wandelde naar ons achtergebleven groepje om wellicht zelf de zaak te proberen op te lossen? Gelukkig had ik dit risico op tijd door. Ik rende naar hem toe en haalde hem terug naar Kyorl.

Ons voorstel, ze mogen de Groene Cape gebruiken in hun ritueel, desnoods offeren. Enerzijds als genoegdoening voor het niet nakomen van een afspraak, anderzijds, omdat de Groene Cape toch moest sterven. Maar na overleg tussen de Blauwe Kelten en de rest van de Phoenix factie, vonden zij dat geen goed idee.

Aan het eind van het ritueel van Phoenix, waarbij hun elementaire prins verschenen was, liepen we met onze "gevangenen" om de Rituele Vijfhoek heen. Aan de andere kant liepen de Rode Kelten onze kant op. En wat de aanleiding ook geweest moge zijn, zij begonnen op de Groene Cape te butsen met hun Strike-botten. Dit overleefde hij niet, hij viel dus bewusteloos op de grond. Het was toen half 3. Wij, Drow, sleepten hem naar een boom, waarna toestemming van de portaal wachters geregeld ging worden om de Groene Cape in de Rituele Vijfhoek te doden.

Toen ging onze terechtstelling fout. Toestemming moesten we vragen aan de navigatoren. En zij wilden van de Matron Mother zelf horen waarom de Groene Cape dood moest. In de felle zon moesten we op Haar wachten. Elke poging tot het zoeken van een schaduwrijke plek zagen de navigatoren als een belediging.

De Groene Cape was ondertussen bijgekomen en zat tussen een aantal portaalwachters te wachten op het uiteindelijke besluit. De Matron Mother kwam met de overige lieden van Plantasiax. Na een nederige buiging tegenover Haar, zag ik dat Zij in een drukke discussie was met de navigatoren. Maar we kregen geen toestemming om de Groene Cape te doden in de Rituele Vijfhoek. Het was ook tijdens deze discussie dat de Groene Cape wist te ontsnappen.

Later die middag hoorden we dat de Groene Cape alsnog opgepakt was en gedood was. Helaas niet door ons, maar hij was gedood.

In de namiddag en gedurende de avond heb ik de navigatoren keihard uitgelachen. Wanneer ik de gebeurtenissen van die middag nog eens door gedachten liet gaan, kwam ik steeds meer tot de volgende conclusie: "Navigators? It's all a joke!" Eerst weigeren ze een terechtstelling van onze kant en later laten ze hem alsnog doden.

Vroeg in de avond werd de eerste ritueel van Ent gehouden om een elementaire prins op te roepen. Met al de ritualisten van ons Huis bij de factie zou dat nu zeker moeten gaan lukken. De hoofd-ritualist legde ons uit wat onze handelingen zouden zijn. Het ritueel op zich ging fantastisch.

Hij stond op in ons midden. De elementaire prins van Hout. Volgens verhalen zou dit de prins zijn die het leven zou doen ontstaan op de plekken waar Aarde, Water en Lucht de noodzakelijke elementen brengen en waar Vuur voor de warmte zorgt. En met de prins van Hout zou de Rituele Vijfhoek weer in balans zijn.

Later die avond werd het kampvuur in onze factie aangemaakt en zou het een gezellige avond rond het vuur worden.

In de duisternis ben ik nog op de Vortex rond gaan lopen. Bij de Rituele Vijfhoek was een felle discussie gaande tussen Magnaziel (de hoofd-magier) en Boark Notenklapper (factie leider van Phoenix) over wie de Heer van de Glazen Toren van Balor nou eigenlijk is. Er stond een grote menigte rond deze twee lieden. Ikzelf hield me half schuil rond de bomen. Ik heb nog een klein affiche van de bomen geplukt, wat later een kontakt-zoekende affiche bleek te zijn van ene prinses Brunhilde.

Dag 4

Ik werd laat gewekt om me klaar te maken voor de eindslag.

Het eerste dat opvoel was een grote dichte kooi, van waaruit een wild dieren gegrom klonk. Bassie heette het beest in de kooi. Aan 1 zijde werd de kooi geopend en kon ik slechts kort een tralie-werk zien, voordat mijn blik afdwaalde naar enkele passanten die er langs liepen en er verlamd bleven staan.

Gedurende de eindslag was het Water, Lucht en Vuur tegen Aarde en Ent. De Matron Mother en de Hoog-Priesteres bleven op de achtergrond, met mij en de warrior-priesteres als laatste body-guards, terwijl onze overige mannen zich in het strijdgewoel stortten. Elke navigator die ik op het strijdveld zag, werd nog eens door mij keihard uitgelachen, waarna de navigator van water me uitlokte om hun eens te proberen aan te vallen. Ik ging hier niet op in, ik had tenslotte een belangrijkere taak te doen.

In tegenstelling tot vorig jaar, waar elke alliantie tijdens de eindslag verbroken werd, bleef de alliantie tussen Aarde en Ent behouden. Maar aangezien de eindslag slechts 1 winnaar mocht hebben, kwamen de beide facties overeen dat de kampioenen van de facties met elkaar zouden strijden en dat de beste de winnaar zou worden. Na het gekletter van de twee-handige zwaarden won de kampioen van Ent de strijd en mocht Ent de hoofd-navigator leveren.

Dit jaar was een jaar vol goede verrassingen voor Ent. Ent kon een elementaire prins van Hout oproepen en de eerste navigator van Ent is meteen de hoofd-navigator.

En achteraf gezien bleek de overstap van ons van Leviathan naar Ent een goede te zijn. Heerlijk relaxed konden wij onze eigen zaakjes afhandelen, zonder ons te hoeven ergeren aan de nieuwsgierige en indringende blikken van de andere Huizen. Zonder onze verantwoording hoeven af te leggen aan andere Drow op de Vortex.


TIME-OUT Perikelen (Summoning 1998)

Plantasiax was in oorlog met Darkshade. Er moest iets gebeuren. En natuurlijk vecht een drow voor zijn leven (en voor het voortbestaan van het Huis). Plannen zijn:

 • Niet meegaan naar een andere wereld om de strijd uit te vechten (als in: Laten ze ons er maar heen dwingen/ brengen).
 • Time-In brieven van Darkshade aan Plantasiax publiceren, c.q. affiches van maken om aan de bomen te hangen.
 • Ons bij een andere factie aansluiten.

De spelleiding heeft het plot VIJF keer moeten herschrijven.

 • 2 keer door Huis Plantasiax, waarvan de eerste keer was ons overlopen van de factie Water naar Hout.
 • 1 keer door het dood gaan van Vinnigard/ Quindark.
 • Misschien ook nog een keer door de grote aanval van Vortex bewoners tegen Darkshade (80 man tegen 5), welke goedgekeurd werd door de Navigatoren en de Portaalwachters.

Stukjes van het plot zoals ik hem achteraf kan beredeneren:

 • Na het gemeenschappelijke ritueel der factie-leiders verdwijnen de factie-leiders.
 • Er worden quests gehouden om ze te zoeken.
 • Vinnigard komt als eerste levend terug.
 • Er moet iets gebeuren met Shadowkihm. Darkshade heeft tenslotte niet voor niets die dolk met die demoon erin.
 • Er komt een inval van undeads/Formorians.
 • Lord Mordred komt terug, echter met de geest van een ander (Balek, Mordred's broer).
 • Sam'uel/Dagen, beiden moeten overleven. Er moet iets met deze karakters gebeuren.
 • Er komt een magisch gevecht tussen Magnaziel en Boark Notenklapper (zoon van Balor) om de heerschappij van de glazen toren van Balor.

De Navigatoren hebben een preek van CS gekregen die ZES uur duurde. Een preek over hoe de Vortex in elkaar zit en wat de rol van de navigatoren erin zijn.

Op de derde dag hoorden we dat er geen gevechten mochten worden gehouden tussen de bomen (en om de facties), wegens gevaarlijk terrein. Er waren te veel losse boomstronken in de grond waarover men kon struikelen.

Wat een boel zaklantaarns zijn er. En wat schijnen ze vervelend in je bek, wanneer je in het duister sluipwerk probeert te verrichten.

Veel regen. Heel veel regen. Zaterdag-avond en zondag-ochtend.

We verwachtten al op de eerste avond dood te zijn, echter geen drow-strijd, we leven allen nog. <JIPPIE>

Plantasiax

De Underdark op zich was een leuk idee.

 • Echter de regen heeft veel verpest.
 • En de Tipi was te warm van binnen.
 • Meer Party-tenten erbij.
 • Schoon landbouw plastic (op rol indien mogelijk).

<=== Naar de Inhoudsopgave