Verhalen

Wed 22-Sep-21 - 07:51:06

<=== Naar de Inhoudsopgave

Verslag van de Summoning 997

Datum: Sat 05 July 1997
Door: Xhantox
Dit Verhaal gaat over: Summoning

Aanwezige Facties: - Leviathan Waterfactie - Gargoyle Aarde factie - Pegasus Luchtfactie - Phoenix Vuurfactie - Ent Houtfactie

Dag 1

Nadat ik mijn tent opgezet had, bleek de elemental-prins van Leviathan ons al massaal in te willen zegenen met een flinke regenbui. Dit was de eerste van de velen regen die nog zou vallen, waarbij de elemental-prins van Phoenix zich ook nog af en toe liet horen in de vorm van donderslagen. Na deze eerste regenbui kon ik verder met mijn tent in te richten en kon ik mijn vlaggemast opzetten, waarin ik twee vlaggen kon hangen.

Al op de eerste middag kwam ik in kontakt met het drow-house dat zich naast mij gesitueerd had. Dit house stelde zich voor als Plantasiax. House Plantasiax had alleen zijn top-drow bij zich en kon een extra drow gebruiken voor allerhande zaken die het dag-licht niet kunnen verdragen.

Dit drow house bestaat uit:

  • Een Matron Mother
  • Priesteres Caelistis BladeSinger Plantasiax
  • Scylla Makai Na Plantasiax
  • Phoenix Na Plantasiax
  • Shah Na Plantasiax

Als alleen-zijnde drow vroeg ik een auditie aan bij de Matron Mother en ik overhandigde haar de aanbevelings-brief van mijn clan-leidster. Het naam-ritueel komt nog.

Uit de eerste factie-meeting werd het volgende duidelijk. Tussen de factie-leider, Vinigard, ook een drow en de Ent-factie botert het niet zo. Hout hakken is toegestaan, net als rode-kelten kappen.

Ik wist al van de aanwezigheid van diverse gildes. Ik wist al meteen dat ik lid moest worden van het algemistengilde, om goedkoop aan allerlei drankjes te kunnen komen.

Het mooiste is altijd het machts-vertoon, die wij, drow, uitstralen. Vooral wanneer we de Matron Mother moesten escorteren. In het begin zijn er altijd personen die onze macht uitproberen door dichtbij de Matron Mother te komen. Maar een dreigende blik uit onze ogen en een blik op onze wapens waren meestal voldoende om zulke personen weer op afstand te zetten. En voor de paar eigenwijzen is het uitroepen van "Vith-ir!" net datgene die ook hen weer op afstand brengen. De Matron mother dient gerespekteerd te worden. Vooral voor die 'Colnbluth' die overal op de Vortex rondlopen.

Die avond kwamen er nog meer drow aan. Zij bleken echter van een ander house te zijn en ze weigerden om samen te werken met ons house. Feit was wel dat ook zij een Matron Mother hadden. En ook al zat ik bij een ander house, ook voor haar moest ik eerbiedig en nederig knielen. Het werd mij al snel duidelijk dat ik, als de kans ook maar even aanwezig was, met een wijde boog OM dit house heen zou gaan. Later vernam ik dat dit het house van Vinigard was en dat het daarom het Eerste house zou zijn.

Die nacht ging ik de Vortex eens verkennen. En dan is het altijd weer leuk om te merken hoe kortzichtig de bovengrondrs zijn. Er zijn diversen personen op nog geen meter afstand voorbij gegaan, zonder dat ze mijn aanwezigheid gemerkt hebben.

Dag 2

De volgende ochtend was het eerste dat ik deed een biljet om de hals van ons opgeprikte slachtoffer te hangen met de volgende tekst: "Nindol colnbluth thalrus udossa lueth" (Deze niet-drow ontmoette ons en verloor). Zo'n dreiging schrikt de meeste onverlaten wel af.

Daarna kregen we als hoofd-taak hoe we aan giffen voor het house kunnen komen. We zouden naar de wereld van Balor gaan en daar konden we best fatal-wapens bij gebruiken.

Om giffen te mogen gebruiken is er een vergunning nodig, welke verstrekt wordt door de poortwachters/ navigatorengilde. Giffen kunnen gekocht worden bij het algemistengilde, maar aan elke factie is een bepaalde quotum gif toegewezen.

Ik ging langs het algemistengilde. Daar was de afgelopen nacht een vreemde cirkel in het zand getrokken. Is hier een ritueel gehouden? Is het een waarschuwing? Is het een beschermings-cirkel? De Hoofd-magier heeft het ruim 3 uur zitten te bestuderen, te lang voor mij om op te wachten.

Bij de poortwachters hoorde ik dat er geen gif-vergunning verstrekt zou worden. Maar ze vertelden dat de factie-leiders alleen wel een vergunning hebben en dat giffen via hen te regelen zijn.

Terwijl ik voor het algemistengilde stond, vertelde een wachter dat hij een prikje in zijn hand had. Het vreemde aan het prikje was, dat hij het al 5 uur geleden opgelopen had en dat het nog steeds bloedde. Ook begon het te zweren. Maar het was niet dodelijk (anders stond hij er niet meer). Als zijn dienst er op zat zou hij meteen een genezer op zoeken.

Bij de navigatorengilde hingen "wanted"-posters aan een boom. Er hing er ook 1 voor Balor. Deze poster had ik van de boom gescheurd en opverhandigd aan de Matron Mother.

Ik hoorde er ook dat Ent onrust zaait tussen de kelten.

Quest van de algemisten om naar de thuiswereld van Lithium, de hoofd-algemist, te gaan, om daar zijn aantekeningenboek te halen. Zijn wereld heet Radan, de stad heet mend. Er is een sleutel nodig om naar die wereld te kunnen gaan. Lithium hoopt in zijn aantekeningen meer te weten te komen over de geheimzinnige cirkel voor zijn gilde.

De aanhangers van Noelf wilden elke elf elimineren. Als drow-zijnde komt dat mij goed uit, want elves waren toch al ondergeschikt wezens en elke elf die door Noelf ge-elimineerd wordt is er weer 1 minder om zelf te lijf te gaan. Ik stelde ze voor om zeker die witte (die light-elf) van onze Leviathan factie mee te nemen, ondanks dat onze Matron Mother ons bevolen heeft om deze Light-Elf met rust te laten.

In opdracht van de Matron Mother moest ik Alian Nilian ophalen. Ze is een elvin (brrrr) schermster, die bij Pegasus (lucht) zat. De Matron Mother wilde haar spreken.

Toen we die middag in de factie terugkwamen (de Matron Mother had weer een escorte nodig), stond de drow-tent van het "eerste" house in de brand. Priesters van Alysia waren getuigen dat niemand van ons drow-house het gedaan had. Ze konden getuigen dat de dader iemand van de factie Ent was.

Een tweetal elven-strijders van Leviathan kwam ons kamp bezoeken in verband met een strijd-kwestie. Om redenen die mij ontgaan waren, wilden zij een duel aangaan met iemand van Ent. Maar ze wisten niet zo goed hoe ze dat aan moesten pakken. Van de Matron Mother vernamen zij dat ze het beste de leider van Ent, Mordred Ravenscar konden uitdagen voor een duel in de rituele 5-hoek, op leven en dood. Als de strijders zouden sterven in dit duel zouden wij zorg dragen voor hun lichamen.

Mordred ging niet op deze uitdaging in. De twee strijders namen de tweede top-persoon van Ent. Ook hij ging er niet op in. Tenslotte kwamen ze bij de zoon van Bahn. Hij was een goede keus, vertelde de Matron Mother. Net als Bahn zou ook zijn zoon geen enkel duel uit de weg gaan. Plus, de Matron Mother en Bahn hadden nog iets uit te vechten en dat kon ook via zijn zoon. De Matron Mother vertelde ook dat zij bij het duel aanwezig wilde zijn.

Even later zou het duel plaats vinden. De zoon van Bahn ging op het duel in, Columbo, hoofd der portaalwachters was erbij om te zien of het er wel eerlijk aan toe zou gaan. Onze drow-magier dacht nog om het wapen van de zoon van Bahn te kletteren, maar na voorzichtig informeren bij Columbo, zag hij er van af.

Wij drown stonden aan de ene kant van de 5-hoek, Koning Dagen stonden aan de andere kant van de 5-hoek. Er om heen stonden nog een aantal Leviathan leden.

De zoon van Bahn zou het duel met de strijders 1 voor 1 aan gaan. De eerste strijder hield het niet lang vol. Al spoedig viel hij dood neer, IN de rituele 5-hoek (daar geldt het ritueel van verdraagzaamheid niet, dus dood is ook echt dood). De zoon van Bahn stond enigzins gewond nog overeind en hij zei iets over inmenging van buiten af. Toen de tweede strijder de cirkel binnen gegaan was, werd de 5-hoek gesloten tegen invloeden van buitenaf.

Ook dit gevecht duurde niet lang. Maar deze keer was het de zoon van Bahn die stierf. Echter waarom hij het deed, is mij onbekend, na het eind van deze strijd snee de tweede strijder zijn eigen hals door, zodat ook hij dood op de grond lag.

Geruime tijd later hadden wij de twee lijken van onze strijderss uit de 5-hoek gehaald en naar ons kamp terug gedragen. Waar het lijk van de zoon van Bahn heen gegaan was, was ons niet bekend. En eerlijk gezegd interesseerde dat onze Matron Mother niet zo. Zij had iets te verekenen gehad met Bahn, de strijders waren toch maar 2 elves en Leviathan had (via de twee elven-strijders) zijn ongenoegen naar Ent (via de zoon van Bahn) weer kunnen uiten.

Opvallend was wel dat de zoon van Bahn opeens aan een been gewond was geraakt en even later weer fier op twee benen kon vechten. Zou hij een healing op zichzelf toegepast hebben? Het resultaat van het duel was tenminste bevredigend.

Enige tijd na dit eerlijke duel kwam onze factie-navigator met een dame een auditie vragen bij de Matron Mother. De dame in questie was de leerling van Bahn. Zij onderzocht het verloop van het duel en vroeg zich ook af wat wij met de twee lijken gedaan hadden. De Matron Mother benadrukte nogmaals dat het duel eerlijk verlopen was en dat zelfs Columbo (die was er tenslotte zelf bij geweest) dat kon getuigen.

Deze dag hadden we ook vele spionage tochten gehouden naar het kamp van Ent. Wat is het dan toch handig om drow te zijn. 1 zijn met de omgeving hoor je veel nuttige informatie.

Die avond werd het house versterkt met drie drow.

Ook vernamen we dat er die avond een jonge vrouw van de vikingen (zij zaten bij Pegasus) verkracht was. Het slachtoffer was nog te verward om iets te kunnen zeggen over de dader. Maar de vikingen gingen het uitzoeken.

Balor was deze avond ook nog een aantal keren opgedoken met zijn fomorians. Het preciese weet ik er niet van, omdat House Plantasiax zich afzijdig gehouden heeft in de strijd rond Balor.

Dag 3

De derde dag had ik weer een biljet om de hals van ons slachtoffer gehangen. Op het biljet was te lezen: "Orn dos el saph ilta?" (Zal jij sterven zoals haar?)

Op bomen en palen waren rode biljetten te vinden. Op de biljetten stond dat ene Bobo de strijders bij elkaar probeert te roepen.

Bij mijn gebruikelijke ronde naar het gildekamp was er een behoorlijk tumult gaande. Voor de tempel lag het lichaam van een groen wezen met grote flap-oren. Dit bleek Grisma te zijn, de navigator van Pegasus. Hij zou zijn vermoord en de dader was (volgens getuigen) een zwart persoon met een rode cape. Grisma was dood aangetroffen in de rituele 5-hoek. Hij moest vast onder invloed geweest zijn toen hij de 5-hoek inging.

Men sprak ook over een eventuele zelfmoord, omdat Grisma blijkbaar de schande niet kon verdragen dat hij ontheven was als navigator. Hij had ook geen steentje meer in zijn hoofd.

Maar volgens de beschrijvingen was het zeker moord geweest. En de dader is zeker geen drow geweest, ik heb dat nog specifiek nagevraagd, terwijl ik me toch wel voorzichtig begon te verwijderen. Want met mijn rode cape om en mijn zwarte huid kwam ik zeker wel in aanmerking om als vedachte aangewezen te worden, volgens de beschrijving van de dader.

Op het moment dat ik dit hoorde was de hoog-priester bezig om een bloed-ritueel voor te bereiden die de band tussen de priesters zou moeten verstevigen.

De navigator steen van Grisma, die hij als navigator zijnde in zijn hoofd had, was terug gevonden en deze werd op zijn hoofd teruggeplaats. Daarna was hij naar een plek getild, alwaar men een gat in de grond begon te graven. Ik vroeg me al af waarom ze dit zouden doen, men antwoordde dat men Grisma zou begraven (wat een rare manieren houden die bovengronders er op na om hun doden te eren, gelukkig zijn wij drow veel zuiniger met de grond waarop wij leven).

Ik vernam ook dat door toedoen van Balor er allerlei spirituele en magische kracht weglekken. Feit is dat de priesters en magiers minder spreuken konden doen.

De poort-wachters zouden zich bezig houden om de rode biljetten van Bobo te verwijderen.

En Die middag zouden de vikingen een ritueel aan Odin richten, om er achter te komen wie verkrachter geweest is.

Voor deze dag was er ook een super-ritueel gepland om een elemental-koning op te roepen. Het afzwakken van spirituele en magische krachten moest ook veroorzaakt zijn door dat iets waardoor ook Balor veelvuldig op de Vortex kon komen. Het zou allemaal verband met elkaar houden.

De priesters van Alysia en Koning Dagen Nieuwlicht hebben ruzie. Koning Dagen vroeg een auditie aan bij de Matron Mother, alwaar hij haar om een aantal lijfwachten vroeg. Men had gepoogd om zijn kostbare zwaard te stelen, zo vertelde hij, maar in plaats van het echte zwaard had men een fake-exemplaar meegenomen.

De Matron Mother heeft twee drow aangewezen, waaronder ik, die Jabbuk Dagen de hele middag zou escorteren. Wij besloten om Jabbuk Dagen een standaard Matron-Mother escorte te geven, of te wel, niemand komt bij hem in de buurt, tenzij de koning het wilt.

Bork Noteklapper was die ochtend met Phoenix op Quest gegaan. Zij waren op zoek naar een hoorn. Zij kwamen ook met een flesje water terug, wat weer de sleutel bleek te zijn naar de wereld van Balor.

Die middag zou onze factie, Leviathan, op Quest gaan naar de wereld van Balor. Onze taak was om Balor op te zoeken in zijn glazen toren. Hadden we eerst de opdracht om hem te vernietigen, nu was deze opdracht gewijzigd om hem te spreken. Het water van Phoenix is de sleutel naar deze wereld.

Vinigard zou niet meegaan, omdat hij die middag met zichzelf in kontakt probeerde te komen. Wat hem bezielde om dat te doen, was mij ontgaan. Tenslotte komen alleen priesteressen in kontakt met anderen en zichzelf. Een drow-man leeft tenslotte alleen om met zijn leven zijn leidsters te beschermen. Waarom zou Vinigard dan met zichzelf in kontakt willen komen? Hij weet toch dat mannen geen priester mogen zijn. Lolth keurt dat nooit goed.

Het flesje van Phoenix bevatte nog nog 2 dosessen. Ik kreeg het flesje onder mijn beheer en Phoenix' sjamaan liet ons beloven om 1 dosis over te houden.

Met zijn vijftienen van Leviathan meldden we ons bij het navigatoren gilde. Jabbuk Dagen was er ook bij en dus zijn lijfwachten, c.q. escorte ook. De navigator gebruikte een dosis uit het flesje en een water-portal naar de wereld van Balor ging open. Zelfs op de wereld van Balor was de aanwezigheid van Leviathan's elemental prins duidelijk te voelen, in de vorm van veel regen. Heel veel regen.

Jabbuk Dagen wilde Balor spreken en vragen wat hij aan het doen is. Balor vertelde dat hij onze bondgenoot is en dat hetgeen hij gedaan heeft allemaal nodig is geweest om de Vortex te beschermen.

Om zijn vriendschap (en zijn macht????) te bewijzen heeft Balor ons direct van zijn wereld op de Vortex terug geplaatst.

Van de wereld namen we 2 koperen schalen en 1 koperen bokaal mee, die ik allen zorgvuldig onderzocht heb. De 2 schalen hadden wel enige waarde, de bokaal was veel meer waard en had een magische uitstraling. Wij (de drow) kregen de schalen, de bokaal bleef in bezit van Jabbuk Dagen.

Na de schalen en bokaal had ik ook de inhoud van het flesje van Phoenix eens goed onderzocht, maar daar kon ik niets speciaals aan vinden. En zoals afgesproken bleef er 1 dosis inzitten, welke teruggegeven is aan Phoenix's Sjamaan.

Aan het eind van de middag vernamen we dat de priesters van Alysia diverse geheime rituelen hadden gehouden om Alysia toegang tot de Vortex te geven. Deze daad zou echter de Vortex tegen gaan. Het ritueel dat ze toen opvoerdden was echter verstoord door Leviathan en er waren 3 priesters opgepakt. Zij werden voor de tempel berecht en de Matron Mother wilde bij de berechting zijn. Zij werden veroordeeld tot gevangenschap tot halverwege de avond.

De paar nieuwe drow hadden de hoog-priester overvallen. Helaas (voor hen) waren er getuigen en was de hoog-priester zijn bezit terug komen eisen. Dom dom dom, hoe kunnen zij een machtig persoon op klaar-lichte dag overvallen.... De Matron Mother had met de hoog-priester afgesproken dat zij een toepasselijke drow-straf zou bedenken en zal uitvoeren.

Later kwam ons ten ore dat die drow berecht waren. De Matron Mother had net een verschrikkelijke straf uitgedacht, namelijk aan de ketting. Maar de portaalwachters hadden al beslist voor onthoofding en hand-afhakking, nog voordat de Matron Mother ze zelf kon straffen. De Matron Mother wilde dit zeker nog bespreken met de hoog-priester.

Die avond had onze factie ons ritueel om de elemental-prins van water op te roepen. De factie-leider wilde de prins nog vragen om onze factie-vaandel extra becherming te geven. Maar de prins had blijkbaar andere zaken aan zijn hoofd, hij was zo snel weer verdwenen.

Na ons hield Phoenix hun ritueel om hun elemental-prins van vuur op te roepen. Voorafgaand aan dit ritueel werden rokerige stokjes uitgedeeld. Stokjes waar een vreemde geur vanaf kwam. De Matron Mother besliste al heel snel dat we deze stokjes zo snel mogelijk moesten doven. Het Phoenix ritueel is ook gelukt.

Bij terugkomst in ons kamp waren er mensen in geweest. Onze totem was verdwenen en in onze vlaggemast hing een extra hoofd. Later vond ik onze totem terug op de plek waar het hoofd vandaan kwam.

Al gauw werd ons duidelijk dat DE HITLIJST geactiveerd was. De hitlijst was een lijst waarop namen stonden van hoog-geplaatste personen. Personen die ge-elimineerd zouden worden. Grisma stond ook op deze lijst

Die avond stond ik op wacht bij de ingang van ons kamp. Ons kamp was gelukkig zo geplaatst, dat de wachtpost valkbij de bespreek-ruimte van het "eerste" house was. Zo kon ik informatie opvangen en gelijk doorgeven aan de Matron Mother.

Noa Flynn was gedood in de rituele vijfhoek. Ik hoorde later dat ze vermoedelijk geofferd was.

Noa was weer geresurrect

Na Noa Flynn zou de Matron Mother aan de beurt komen. Er waren al vier personen van de hitlijst dood, de Matron Mother stond op de vijfde plek. Maar de Matron Mother van welk house gedood zou gaan worden? Dat was nog de vraag. Het bleef dus opletten geblazen.

Ent probeerde elke pact tussen de facties te verbreken. Niet alleen de pacts tussen Ent en de facties, maar ook de pacts tussen de facties onderling.

De hele avond waren er aanvallen geweest van undeads en voids.

Aan het eind van de avond was ik met twee nieuwe drow nog op pad geweest naar het gilden-kamp. De wegen lagen er verlaten bij. We kwamen wel iemand tegen die ons vroeg of we met de Jester wilden spelen, "do you want to play Jest?". Hij vertelde ons ook dat we allemaal pionnen zijn en dat de Vortex 1 groot speelbord is.

Dag 4

Ook op de vierde dag hing ik een biljet om de hals van ons slachtoffer. Ditmaal was de tekst: "Dossta waess orn tlu udossta piwafwi." (Jouw huid zal onze mantel zijn.)

De vierde dag was ook de dag van de grote veldslag. De laatste details van Vinegard was dat Gargoyle als 1 groot schild voor ons zou staan, ter bescherming tegen Phoenix. Na 3 keer fluiten is het schild aktief.

Echter, het schild was opvallend ver van ons house vandaan.

Was dit verraad van het "eerste" house?

De drow van het "eerste" house heb ik nergens op het slagveld gezien. Waar waren zij?

Was dit een poging om ons house uit de factie te wippen?

Of was dit gewoon toeval?

Vragen vragen vragen, waar we het komende jaar een antwoord op proberen te vinden.

Het feit bleef dat ik al vrij vroeg down ging tijdens het beschermen van onze Matron Mother in deze grote veldslag. En toen ik later weer bijkwam had Phoenix weer de grote veldslag gewonnen.


TIME-OUT Perikelen (Summoning 1997)

Leviathan Factie:

Het Alchemisten-gilde heeft op hun quest een zeldzaam plantje gezocht voor een jeugd elixer, om daarmee het Orakel weer jong mee te maken.

Vinegard vraagt naar belangstelling voor Factie avontuur, tussen nu en de Summoning '97.

Zonder de Vortex is er niets meer om te moorden en te stelen. Er moet een balans zijn tussen Wij-Gaaf en De-Rest-Goed.

De Kelten-Jacht heeft een top-prioriteit.

Een aparte drow-factie is sterk af te raden, omdat zo'n factie meteen als evil gezien wordt en de factie meer bezig is om zichzelf te verdedigen, dan om op moord en roof tocht te gaan.

Het aankleden van het kamp.

<=== Naar de Inhoudsopgave