Verhalen

Wed 22-Sep-21 - 08:30:39

<=== Naar de Inhoudsopgave

Verslag van de Summoning 996

Datum: Sun 21 July 1996
Door: Henry Haggard
Dit Verhaal gaat over: Summoning

Aanwezige Facties: Aarde Gargoyle - Lucht Pegasus - Vuur Phoenix - Water Leviathan

Noot Vooraf

The Summoning '96 speelt in de volgende fantasty achtergrond. The Summoning speelt zich af op The Vortex, een eiland van heuvels, bossen en vlakten. Op The Vortex bevinden zich vele portalen naar andere werelden, zodat een ieder toegang kan krijgen tot The Vortex. The Vortex zweeft in de Leegte, het Vacu-um genoemd. Iedere keer probeert de Leegte het eiland af te breken, maar door The Summoning worden de prinsen van de Elementen opgeroepen, die de Leegte elk jaar weer weten terug te dringen en The Vortex voor weer een jaar kan voortbestaan.

Het speel-gebied zelf beslaat twee terreinen elk ter grootte van ongeveer 1 vierkante hectometer. Een terrein bestaat uit 1 grote grasvlakte, waar in het midden een bijna uitgedroogde ven is. Op dit terrein zijn de kampementen van 4 facties opgezet. Elke factie heeft een Factie-Leider en een Hoofd-Ritualist.

 • Gargoyle, factie van het Element Aarde. Deze factie kenmerkt zich door standvastigheid, vastberadenheid en discipline. Veel dwergen sluiten zich hier aan.
 • Leviathan, factie van het Element Water. Deze factie vertrouwt op hun wijsheid en intu-itie en zij hechten veel waarde aan creativiteit. Veel elven en fee-en sluiten zich hier aan.
 • Phoenix, factie van het Element Vuur. Deze factie wordt ook wel omschreven als primitief en barbaars. Veel strijdlustige krijgers sluiten zich hier aan.
 • Kelten. Deze factie is een afsplitsing van de Phoenix. Deze bestond alleen uit Kelten, ook allen strijdlustige krijgers die onafhankelijk van de rest willen opereren.

Het tweede terrein beslaat een heuvelrijk gebied waarop de rest is gevestigd.

 • Pegasus, "factie" van het Element Lucht. Deze factie bestaat uit losse individuen, personen die zich niet bij de eerder genoemde facties willen aansluiten. Hun diensten kunnen door de andere facties ingehuurd worden.
 • Het Handelaarsdorp. Hier bevinden zich een herberg (gerund door een blauwe goblin met een lange neus, geholpen door een groene goblin, ook met een lange neus), een wapensmid en een gemeenschappelijke plaats voor diverse activiteiten.
 • Diverse gildes waar factie leden zich bij aan kunnen sluiten, zodat zij nog meer vaardigheden kunnen leren, of artikelen kunnen krijgen.
  • Alchemistengilde. Dit gilde heeft vele toepassingen voor de vele kruiden, Sterktedrankjes, Onzichtbaarheidsdrankjes, Genezingsdrankjes, eigenlijk te veel om op te noemen. Het hoofd heet De Alchemist.
  • Magiersgilde. Dit gilde is een groepering van tovenaars, die de elementaire krachten bestuderen. Tevens houdt dit gilde toezicht op De Rituele Vijfhoek. Het hoofd heet De Hoofd-Magier, bijgestaan door de Tweede Magier.
  • Navigatorengilde. Dit gilde bestaat uit 4 personen, elk afkomstig uit de facties van Aarde, Water, Vuur en Lucht. Zij mogen slechts 1 jaar als Navigator functioneren. Zij lezen in het Boek der Portalen wanneer en waar er een bepaalde portaal zich zal openen. Het Navigatorengilde is in feite de "regering" van The Vortex. Het hoofd heet De Hoofd-Navigator.
  • Portaalwachters. Dit gilde bestaat uit ordebewakers. Zij bewaken de orde en zorgen voor het recht-systeem op The Vortex. Officieel staan de Portaalwachters in dienst van het Navigatorengilde.
  • Priestersgilde. Dit gilde kanaliseert de krachten van alle goden en godinnen. Zij geven de kracht aan priesters en genezers, zodat zij hun goden en natuurkrachten kunnen vereren. Het Priestersgilde helpt de Magiersgilde met het onderhouden van de Rituele Vijfhoek. Het gilde is gevestigd in de Tempel. Het hoofd heet Het Orakel.

   Het Orakel is een raadselachtig persoon, die alle goden en godinnen vertegenwoordigd op The Vortex. Wanneer een priester hem spreekt, dan neemt Het Orakel onmiddellijk het geloof van de priester aan. Het Orakel wordt bijgestaan door de Hoog-Priester.

  • De Rituele Vijfhoek. Deze bestaat uit een pentogram, waar elke punt de Elementaire krachten vertegenwoordigen (1 punt blijft echter leeg). De Rituele Vijfhoek is de plaats waar de elementaire krachten het sterkst zijn. In de Rituele Vijfhoek kunnen machtige Rituele worden uitgevoerd. De Rituele Vijfhoek ligt in een dal. Er omheen liggen twee heuveltjes, waar op de linkerkant de Tempel staat en op de rechterkant de Magiersgilde. De Magiersgilde en de Priestersgilde houden beide toezicht op de Rituele Vijfhoek. De Portaalwachters zorgen ervoor dat niemand de Rituelen kunnen verstoren.

Verslag van Broeder Theresius.

Dag 1

Uiteraard heb ik niet alles gezien en kan ik alleen verhalen over wat ik gezien en gehoord heb.

Na aankomst op het terrein, werden eerst mijn wapens gekeurd. Ik had een vechtersstok mee en een mes. Helaas was mijn vechtersstok afgekeurd op de uiteinden (Verkeerd ontwerp, helaas). Alleen mijn mes hield ik over. Daar ik echter van mijn godin (Elohna, godin van de Natuur) geen steekwapens mag gebruiken, had ik daar in feite ook niets aan.

Na de wapenkeuring heb ik mijn factie, de Leviathan, opgezocht en mijn tent opgezet. Na de tent heb ik mijn vlaggemast opgezet en al spoedig wapperde de vlag van Elohna al vrolijk in de wind. Daarna was het kennismaken met de overige factie-leden.

De overige factie leden waren vijf priesters van de god Alisa, 2 elves, 3 Drew (dark-elves) en nog een aantal priesters en vechters. Opvallend was de aanwezigheid van de priester van de horizon-verbreding. Hij deed verslag voor een blad Blvd, Boulevard, waarvan het oktober exemplaar een aantal pagina's besteedt over dit evenement.

Onze Factie-Leider, Vinnegard gaf een hoop informatie en toonde ons de Elementaire staf van Water. Elke factie had zo'n staf en die staf is het belangrijkste voor de factie. Tevens zou die dag de Hoofd-Ritualist van de factie bepaald worden, degene met de meeste Rituele punten.

Het Vaandel van onze factie werd bij de vlag van Elohna in de vlaggemast gehangen.

Die middag werd het Ritueel Der Verdraagzaamheid opgevoerd. Dit Ritueel houdt in, dat niemand gedood kan worden door de meegebrachte wapens, maar dat met slechts een half uur bewusteloos raakt en daarna weer genezen verder kan gaan.

Hierna was het tijd om het terrein te verkennen. Als priester zijnde had de Tempel mijn interesse. Hier zag ik ook dat Het Orakel er echt raadselachtig uitzag, rechts vrouw en links man.

De eerste avond zou de Phoenix in een Ritueel hun Elementaire Prins van Vuur oproepen. Helaas mislukte dit Ritueel. In plaats van de Vuurprins verscheen er een zwarte doodskist. De Phoenix sleepten de kist naar hun kamp terug.

Dit gebeuren was een teken voor Het Orakel dat er undeads mee zouden doen. Daarom werd er bij de Tempel geoefend met het vormen van een wedge (een wig), een tactiek waarmee succesvol sterke undeads bestreden kon worden.

In het kamp van de Phoenix was de zwarte doodskist onderzocht. Degene die dit gedaan had, was daarna een half uur bewusteloos geweest. Het Orakel en de Hoog-Priester waren erbij gehaald, die elk ook de kist onderzochten. De kist bleek vreemde en sterke spirituele krachten te bezitten. Zo sterk zelfs dat de Hoog-Priester en Het Orakel er bijna bewusteloos van raakten. Wel wist het Orakel te vertellen dat de kist zelfs met magische of spirituele krachten niet te openen was. Die nacht is de kist nog verhuisd naar de Pegasus-factie en is hij bewaakt door een lid van het priestersgilde.

Die nacht bleef het rustig. Er zijn een aantal kleine voorvalletjes geweest, die ik me niet meer kan herinneren.

Dag 2

De volgende ochtend zijn er twee Drow-vrouwen uit de Phoenix-factie naar onze factie gekomen en had onze factie totaal 5 Drew. De Drow-wereld zit anders in elkaar dan de onze. Drew zijn dappere strijders, die leven om te overwinnen. Bij de Drow regeren de vrouwen. Zij dienen met veel respekt behandeld te worden.

De middag dag werd het Ritueel van de factie Pegasus opgevoerd en is hun Elementaire Prins Lucht verschenen.

Daarna werd er door het priestersgilde een Ritueel opgevoerd, om er achter proberen te komen wat de inhoud van de zwarte doodskist is. Uiteraard deed ik hieraan mee. Het Orakel leidde het Ritueel. In een visioen werd een soort staf zichtbaar. Blijkbaar was deze staf nodig om de kist te kunnen openen.

Verder werd er elders recht gesproken. Wambit Wabbit werd onthoofd omdat hij mensen neergeschoten zou hebben. De Herbergier zou zijn klanten bedrogen hebben. Bij hem werd een arm afgehakt en zijn lange neus geamputeerd.

De Leviathan factie kreeg de opdracht om de staf uit het visioen te zoeken op een water-wereld. Van het Navigatorengilde kregen we te horen wanneer en waar een portaal naar deze wereld zou verschijnen, plus wat er nodig was om er door te kunnen komen, namelijk 2 copper-pieces en wat water per persoon. En natuurlijk een drankje, zodat we gedurende twee uur onder water konden ademen, welke bij het Alchemistengilde te koop is.

De portaal bleek een doorgang tussen twee bomen te zijn, waar je alleen doorheen kon, als je water op je hand had. Al spoedig waren al onze 25 factie-leden door het portaal gegaan. In een onderwater avontuur bestreden we onderwater monsters, maakten we een oester aan het lachen en vonden uiteindelijk de staf. Aan het eind hadden we nog een kwartier over, voor het adem-drankje uitgewerkt zou zijn. We stonden voor een keuze. Kruipen door een nauwe doorgang, niet wetende wat er nog allemaal zou komen, maar die wel vlak bij de portaal naar The Vortex zou uitkomen, of de hele weg weer terug gaan. We hadden voor het laatste gekozen.

De avond werd het Ritueel van Gargoyle opgevoerd en is de elementaire Prins van Aarde verschenen.

Door het Priestersgilde werd er weer een Ritueel opgevoerd om de kist te proberen te openen. Ook hieraan deed ik mee. Ook dit Ritueel werd door Het Orakel geleid. Tijdens het Ritueel ging de kist open en een demon kam er uit. Hij sprak iets over de god Alisa (waarvan de Leviathan 5 leden had) en sprak een vloek uit over Het Orakel, die op de grond in-een stortte. Het moment daarna brak de pleuris los en horden met Undeads verschenen in het dal van de Rituele Vijfhoek en ging iedereen de undeads te lijf.

Ikzelf bleef bij de neergevallen Orakel en had hem, met behulp van een andere persoon de Tempel in gesleept. Daar ben ik bij het Orakel gebleven, terwijl ik buiten de tempel hele horden undeads zag voorbij stormen. Op een gegeven moment vroeg het Orakel mij om zoveel mogelijk priesters te gaan halen van buiten de Tempel. Want, blijkbaar was ik de enige die aan het Orakel dacht en was de rest de undeads aan het te lijf gaan. Bij de uitgang van de Tempel neergestoken door een Undead en viel ik in de Tempel bewusteloos neer. Toen ik weer bijkwam, had iemand mij genezen. En ik merkte dat mijn kostbaarheden gestolen waren. Gelukkig zat het Orakel nog steeds in zijn stoel.

Het volgende verzoek van het Orakel was dat hij naar buiten wilde kijken, om te zien wat er gebeurt. En toen ik weer buiten de Tempel was, werd ik weer neergestoken door een undead. En voor de tweede maal die avond lag ik bewusteloos op de grond.

Deze keer duurde het langer dat ik genezen werd. En toen was het hele gevecht voorbij. Het Orakel was echter ergens heen gesleept. Ik ben naar hem op zoek gegaan, maar iemand stelde mij gerust dat hij in goede handen was bij de Alchemistengilde. Ik ben bij de Tempel de wacht gaan houden en ik heb gewacht op Het Orakel. Laat in de avond kwam hij terug, ladderzat en begeleid door de hoofdvrouw van het Alchemistengilde.

Die nacht bleef het rustig.

Dag 3

De derde dag, bleek het Orakel erg veranderd te zijn. Hij was stukken ouder geworden. Zijn zwarte haren zaten vol met grijze plukken. Het Orakel verklaarde dat hij in duizenden jaren geen dag ouder geworden is en dat hij zich nu opeens oud en moe voelde. Die middag kregen we te horen dat voor het opheffen van de vloek een zilveren schaal nodig was, die te vinden was op de Wereld van Eden.

Voor deze Queste naar de Wereld van Eden was maar plaats voor 15 priesters en er werd een inschrijving geopend. Al spoedig waren er genoeg priesters aanwezig (mezelf inclusief) om op pad te gaan.

De Portal naar de Wereld van Eden stond boven op een aarden wal. Na een heftig gebed tot onzer goden en godinnen, kwamen we aan in een paradijselijke omgeving. Als eersten kwamen we een man tegen, die sprak over: "Ik is ik. Ik en mijn moestuin." Als vriend had hij een groene slang. Hij wist dat hij alleen was op deze wereld, buiten enge vogelverschrikkers om.

Onderweg hebben we de vogelverschrikkers verslagen en vonden een vrouw. Ook zij wist dat zij alleen was. We hebben haar Eva genoemd en kwamen op het idee om haar aan Ik voor te stellen. Eva vertelde ons over een bruidsschat en dat zij door levende bomen aangevallen was. Onderweg kwamen we die bomen ook tegen. En terwijl het grootste deel van de groep die bomen te lijf gingen (met succes overigens), hielden ik en een andere ons bezig om Eva aan Ik te koppelen. Dat lukte. Als priester van Elohna zijnde, heb ik Eva en Ik getrouwd

Eva en Ik wisselden elkaar hun bruidsschat en zij vervolgden hun weg. De schat van Eva bleek de zilveren schaal te zijn, die wij nodig hadden voor de opheffing van de vloek van het Orakel. En met de schaal in ons bezit gingen wij naar de Portaal naar The Vortex terug.

In het begin van de avond werd een Ritueel opgevoerd door de Hoog-Priester en de Hoofd-Magier en Tweede Magier. Bij dit Ritueel heeft de Hoog-Priester zijn leven geofferd voor Het leven van Het Orakel. En toen Het Orakel weer bij kwam, heeft hij de Hoog-Priester weer tot leven gewekt. Het Orakel had zijn oorspronkelijke leeftijd en fitheid weer terug.

Toen het duister werd, hadden wij, van de Leviathan Factie, ons Ritueel. Wij hadden op elke punt van de Rituele Vijfhoek een fakkel geplaatst. We riepen: "Laat Water heersen over Vuur." Water doofde de fakkels. In een spiraalvormige beweging bewogen we ons naar het midden van de Vijfhoek en verscheen daar de Elementaire Prins Water. Toen klonk er een stem: "Jullie Factie is zwak."

Onze Hoofd-Ritualist riep de goden aan en verzocht om meer kracht. Een vrouwestem sprak tot ons. De Drew herkenden de stem, namelijk die van Lillith, godin van de Drew. Op dit moment brak weer de pleuris rond, maar wij, van de Leviathan-factie bleven moedig doorgaan met ons Ritueel.

Lillith verzocht om onze krachtigste krijger. De manlijke Drew brachten Vinnegard (onze Factie-Leider) naar hun midden en doodden hem, op commando van Lillith. Na dit drama verzamelden wij allen om het lichaam van Vinnegard heen en smeekten de vele priesters van onze factie hun goden en godinnen waarom dit moest gebeuren. Eindelijk stond onze Factie-Leider op en gekapt rende hij weg naar onze factie-kamp, terwijl hij ons schreeuwde dat hij onze leider was. De Drew renden hem achterna, achtervolgd dor de rest van de factie.

In ons kamp aangekomen werd het hermetisch afgesloten. Niemand mocht erin of eruit, zonder toestemming. Voor de ingang van ons kamp verschenen de andere facties. Zij wilden weten wat er aan de hand was, maar dat wisten we zelf nauwelijks (de wegen van de goden (en godinnen) zijn ondoorgrondelijk).

1 voor 1 mochten de Factie-Leiders naar binnen, des gewenst met 1 body-guard. Ook het Orakel met de Hoog-Priester, de Hoofd-Magier en de Hoofd-Navigator mochten ons kamp in om in de tent van onze Factie-Leider een bespreking te houden.

Die nacht, nadat alle Hoofden vertrokken waren, vernamen we dat de gekapte man, Vinnegard was, maar dat Lillith hem veranderd hadden in een drow. Aan de ene kant een gebeurtenis die mij schokte, maar aan de andere kant ook geruststelde. Nu telde onze factie 6 Drew.

Toen ik later bij de Tempel was, hoorde ik dat er een bruiloft zou plaats vinden. Twee tweede-graads leden van het Priestergilde, Bane en Xantossa zouden in het huwelijk treden met twee vrouwelijke heksen. Het Orakel en Hoog-Priester zegende de huwelijken en een derde heks begeleidde het huwelijk met haar prachtige harp-spel.

De rest van de nacht bleef het erg rustig.

Dag 3

De vierde (en laatste) dag werd alles in gereedheid gebracht voor een grote veldslag tussen alle facties. De veldslag werd op een derde terrein gehouden, een vlak terrein omringd door bomen. Voordat de factie-leden het terrein op mogen werden de wapens nog een keer gekeurd.

Het einddoel van deze veldslag is simpel. De factie die de vaandels van de overige facties weet te bemachtigen en bij de Hoofd-Navigator weet in te leveren heeft die veldslag gewonnen. Door deze veldslag zou bepaald worden uit welke factie de nieuwe Hoofd-Navigator zou komen.

Aan het eind van de middag werd het laatste Ritueel opgevoerd, namelijk het overdragen van de Navigatorenschap aan de nieuwe leden, plus het be-edigen van de nieuwe Hoofd-Navigator.

Daarna was het tijd om de kampen af te breken en terg te keren naar onze eigen werelden.

<=== Naar de Inhoudsopgave