Verhalen

Wed 22-Sep-21 - 08:52:14

<=== Naar de Inhoudsopgave

Opvallende gebeurtenissen

Datum: Sun 22 February 1998
Door: Xhantox Na Plantasiax
Dit Verhaal gaat over: Summoning Dag 1998

De binnenkomst van Plantasiax was zeker opvallend. Met 10 drow (8 mannen en 2 vrouwen) waren we aanwezig. Indruk gemaakt hebben we zeker. Binnen was de persoonlijke body-guard van lil Yath-tallar [de hoog-priesteres] al aanwezig. En bij hem zaten nog twee vrouwlijke drows. Udossta Ilharess [onze Matron-Mother] besloot onmiddelijk om ze op te nemen binnen Plantasiax.

Er werd ons ook duidelijk gemaakt dat elke vorm van geweld niet geduld wordt. Geen wapens gebruik dus.

Al spoedig had Udossta Ilharess haar zetel gevonden (achterin de zaal, tegen een muur, vlakbij het plas-hok (zo bleek later)). De mannen om de vrouwen heen.

Dan blijkt al gauw hoe weinig respekt men toont tegenover ons. Velen probeerden door de verdediging heen te gaan. Zij werden zeker aangemoedigd door het feit dat geweld niet gebruikt mocht worden. Maar zij werden net zo hard duidelijk gemaakt dat zij er niet door kwamen. Omlopen moesten ze.

Het eerste opvallende was dat de drow van Lillith brutaal door onze verdediging ging en zonder pardon een audiency afdwong bij Udossta Ilharess. Deze keer stond zij het toe, maar de volgende keer....

Het tweede opvallende was het moment dat de rode kelten op hun manier een audiencie probeerden af te dwingen. Meteen voordringen. Zij kwamen echter niet door onze verdediging heen. En hoe hard zij zich er ook doorheen probeerden te duwen, net zo hard werden ze weer terug geduwd. Uiteindelijk dropen ze af. Helaas ging dit wel ten kostte van een alliantie met de kelten.

Buiten kwam een priester (van Alysia) naar mij (Xhantox) toe en probeerde mij over te halen om Alysia te gaan aanbidden, in plaats van Lolth. Hij vertelde dat Lolth de dochter is van Alysia. Ik heb lil Yath-tallar erbij gehaald en zij heeft de priester aangehoord. Daarna heeft zij besloten om dit met Udossta Ilharess op te nemen.

Later hoorde ik van Jabbuk Dagen [(soort) hoofdman Dagen] dat diezelfde priester hem probeerde te bekeren, omdat Nimpf (zo vertelde hij) toch maar een stuk uitschot was. Jabbuk Dagen heeft hem toen de huid volgescholden.

Er was nog een kleding competitie. 4 leden van Plantasiax deden er aan mee, namelijk Udossta Ilharess; lil Yath-tallar; general Phoenix en ik.

Daarna zijn er geen opvallende gebeurtenissen meer geweest en besloot Udossta Ilharess dat het tijd was om weer te vertrekken.


[...] Vertaling van de ervoor staande drow-kreet.

<=== Naar de Inhoudsopgave