Verhalen

Wed 22-Sep-21 - 07:52:35

<=== Naar de Inhoudsopgave

Nachtelf vs drow(TM)

Datum: Thu 01 December 2005
Door: Henry Haggard
Dit Verhaal gaat over: Personages

Wanneer men nachtelf speelt, komt regelmatig de discussie naar boven dat het wel heel erg op een ander fantasy ras lijkt, namelijk de drow(TM).

Matalics heeft wel veel ervaring in het spelen van drow(TM), maar ze kwamen er achter dat het haast niet mogelijk was om dat ras daadwerkelijk neer te kunnen zetten tijdens een evenement. Dit kwam niet alleen door de Trademark die erop zit, maar ook diverse tijd-uit problemen konden niet opgelost worden naar het tijd-in gebeuren.

Natuurlijk zijn er enkele overeenkomsten te zien, maar Matalics heeft zich laten inspireren door het dierenrijk (met name de Mieren, wespen, schorpioenen en bepaalde spinnen die in groepsverbanden leven) bij het uitwerken van het concept voor de nachtelfen.

Drow(TM) problemen bij LRP

Matalics heeft het concept van de Drow(TM) kritisch bekeken en heeft de volgende belangrijkste problemen geconstateerd (VEgVOV). Het zijn allemaal tijd-uit problemen die tijd-in het drow(TM)-concept aantasten (of onspeelbaar maken).

Eigenschap Omschrijving
Vijandigheid Echt drow(TM) spelen lukt niet op een evenement. Alle andere personages wordent namelijk zo snel mogelijk afgemaakt. dat de spelers ervan ontevreden worden over deze player-kills. De drow(TM)-spelers krijgen veel kritiek over hun heen (ook al is het wel goed drow(TM)-spel). Een kleine groep drow(TM) overleefd het daarom naar alle waarschijnlijkheid ook niet op een evenement. Zij worden immers vanwege deze vijandigheid zo snel mogelijk afgemaakt door andere personages. Zij weten hoe de drow(TM) zijn.
Eigen groep Zonder een goede leider erbij zal er een gebrek aan samenwerking ontstaan. De (standaard) hiërarchische strijd binnen een huis is hier debet aan. De personages zullen ekaar zo snel mogelijk afmaken, om zelf te kunnen stijgen in rang. Dit is het geval bij zowel de mannen als de vrouwen.
Vrouwen Een groep drow(TM) mannen kan een LRP evenement nog overleven (seek & hide taktiek). Echte spel-problemen ontstaan pas wanneer er een vrouw komt meespelen. Zij krijgt automatisch de macht (en veel vrouwen vinden dit wel leuk). Zij krijgt ook automatisch de leiding (hoe onervaren en onzeker zij ook is).
Onderdanigheid Veel manlijke spelers hebben moeite met nederigheid naar vrouwlijke spelers. Als speler-zijnde wordt de leidinggevende met moeite geaccepteerd. Of er ontstaat muiterij in de groep (met het ontbreken van het spel-plezier).
Verhouding Een LRP-groep heeft vaak evenveel (of meer) vrouwen als mannen. De macht automatisch krijgen is leuk (vrouwen), het onderdanig moeten zijn is niet leuk (mannen). Bovendien heeft de groep niet de luxe dat men mannen kan verspillen aan onderlinge strijd, of strijd met de andere personage-rassen. Doet men dat wel, dan blijven de vrouwen alleen over (met niemand om hen te beschermen). Zij mogen geen directe strijd aangaan. De groep is ten dode opgeschreven (meestal inclusief een Matron).
Daarnaast zijn er nog enkele kleine tijd-uit problemen, die niet ten goede komen aan het tijd-in spel, of die het spel zelfs verzieken.

Overeenkomsten en verschillen

De volgende eigenschappen laat denken dat de nachtelfen hetzelfde zijn als drow(TM). Of te wel de overeenkomsten:

Eigenschap Omschrijving
Uiterlijke kenmerken Ze zijn zwart-gehuid. Voor LRP is zwart-schmincken dus noodzakelijk. Ze hebben puntoren.
Wapen-omgang Hun goede omgang met wapens is een must.
Duisternis De duisternis is beider vriend (en bescherming).
Spiritualiteit Alleen vrouwen kunnen omgaan met spirituele krachten (priesteressen).
Organisatie Ze zijn georganiseerd in huizen.
Maar het zijn juist de verschillen die maken dat de nachtelfen WEL speelbaar zijn.

Nachtelf Drow(TM)
Hiërarchie De hiërarchie is gebasseerd op rang. Bij gelijke rang is de vrouw hoger. Alleen een vrouw kan een huis leiden.

Een hogere rang kan men halen door het doen van een test.

De hiërarchie is gebasseerd op sexe (geslacht). Vrouwen staan altijd hoger in rang dan de man. Zelfs de laagste vrouw in rang is hoger dan de hoogste man in rang.

Alle mannen dienen zich zeer nederig te gedragen tegenover de vrouwen (hoe laag ze ook in rang is). Desnoods moeten mannen kruipen.

Strijd Zowel mannen als vrouwen mogen met zwaard en knots deelnemen aan gevechten. Alleen de mannen mogen zich met gevechten bezighouden. De vrouwen blijven (veilig) op afstand en gooien er hooguit een priester-spreuk er tegen aan.
Magie-gebruik Magie-gebruik is voor zowel mannen als vrouwen Magie-gebruik is alleen voor mannen (voor vrouwen is het te min).
Rol in het spel Zij vervullen de rol van politie (zo je wilt, de rol van ME). Zijn er ergens problemen, dan lossen de nachtelfen het (hoe dan ook) op. Zij zijn (als gemeenschap opzich) erg op zichzelf. Zij dulden geen non-drow(TM). Deze worden zo spoedig mogelijk vernietigd, gebruikt als slaaf, of als speeltje beschouwd.
Boven de grond? Zij komen hier meestal voor verkenning, voor handel, voor kennis-vergaring, of voor een nachtelf-test. Zij komen hier hooguit voor een Running (PARTY !!!) of een Bleeding.
Er zijn nog enkele kleine verschillen. Voornamelijk in het rollenspel.

Trademarks, Copyrights, etc

Het woord drow(TM) is een trademark van TSR - Wizards of the Coasts (WotC).

<=== Naar de Inhoudsopgave