Verhalen

Wed 22-Sep-21 - 08:45:27

<=== Naar de Inhoudsopgave

GvG - 3 Achter de schermen

Datum: Fri 25 November 1994
Door: Lion-O & Henry Haggard
Dit Verhaal gaat over: Making of... GvG

 • Noot vooraf: Ten tijde van Fido, een echomail systeem, was er een netwerk ICN (International Conflictgames Network). Tegenwoordig zou zo'n netwerk newsgroepen, of internet-fora heten, maar toen was Fido de norm. In één van de area's (te vergelijken met 1 newsgroep) was een Herberg (soort van café), De Gillende Geit genaamd. Hierin mochten aangeslotenen alleen maar berichten plaatsen uit naam van een fantasie personage.
 • Noot 2 vooraf: Een tweede area daar heette Vintek, de naam van de stad van deze herberg. Hier werden complete verhalen geschreven, zonder tussenkomst van een Dungeon Master (of Spelleider). En zonder interupties van andere personen. Onderstaand verhaal is door twee man geschreven.
 • Noot 3 vooraf: Als basis voor het verhaal is het oude Advanced Dungeons & Dragons (ADnD - versie 2) gebruikt. Ook personages en spreuken zijn gebasseerd op ADnD dingen (w.o. Dragon Lance (Raistlin Majere), Trade-Cards (Nhar-Del en Kindric), de Cloudkill (de verstikkende walm)).

  Tijdens het schrijven van dit verhaal hebben we uiteraard een hoop overleg gevoerd. Sommige van die netmails zijn ondertussen al verdwenen,maar anderen hebben we nog weten te bewaren... Hierbij een klein kijkje achter de (beeld)schermen van de auteurs.


  Don 29-dec-1994, 08:50hr

  Van Henry aan Lion over Cloudkill.

  Hallo Lion

  LO> Ik heb even de Rules Cyclopedia erbij gehaald en dit schrijven ze over de Cloudkill: Cloudkill [5th level Magical spell]

  Aaah, thanks. Hee hij staat ook in het ADnD-players handbook.

  Cloudkill (Evocation) (page 166)
  Range: 10 yards
  Components: Verbal, Somatic
  Duration: 1 round/level]
  Casting Time : 5
  Area of Effect: 40 feet wide, 20 feet high, 20 feet deel cloud
  Saving Throw: none

  LO> Ik stel voor om ons hier niet al te druk om te maken [wat zijn exact 6 turns, enz] en gewoon van het idee uit te gaan; na de spell gaan er een aantal mensen dood, waarna Trees en Raistlin de overige 'onschadelijk' maken ;-)

  Top.

  We moeten toch wat doen om massa-morord te kunnen uitvoeren. {Smile}


  Woe 09-aug-1995, 21:54hr

  Van Henry aan Lion over Ons Gilde Avontuur.

  Ik lag net in mijn bed en lag te denken aan ons mooie Gilde avontuur.

  Posities:

 • Kindric op de grond.
 • Trees tussen Raistlin en Kindric.
 • Raistlin bij de achterdeur.
 • Harry bij de voordeur.

 • Raistlin en Trees denken aan ontsnappen.
 • Kindric denkt alleen aan het Gilde, desnoods geeft ze haar levem ervoor.
 • Harry denkt alleen aan wat Kindric hem opdraagt (en aan zijn eigen hachie).

  Terwijl Kindric en Raistlin aan het onderhandelen zijn (waarom doet Trees niet mee? kweet dat nog niet), gaat Raistlin langzaam maar zeker naar het bureau van de hoofdman en gaat tenslotte op de (voor hem veel te kleine) stoel zitten.

  Op dat moment wordt Kindric wat actief, want iemand die op de stoel van de hoofdman gaat zitten, dat kan toch niet zomaar (volgens haar). Ze rent naar de stoel toe en schreeuwt: "GA UIT DIE STOEL!"

  Trees komt ertussen en houdt haar tegen en samen komen ze op de plek, waar ook het valluik is. Trees weet van nix en Kindric is te druk met iets anders bezig dan te leten op de positie van het valluik.

  Raistlin, ook al niet al te fit (en gooit ook wel eens een 1 op 1d20 {Smile}), schrikt van Kindric en raakt met zijn voet iets. Het iets activeert het mechanisme van het valluik en zowel Kindric als Trees storten aar beneden.

  Kindric belandt op haar voeten beneden en Trees blijft aan de rand hangen. Beneden komt Nhar-Del weer meespelen.

  Raistlin staat op, kijkt in het gat van de vloer en merkt Nhar-Del op. Hoe Raistlin dan beneden komt, weet ik nog niet, maar duidelijk is wel dat hij nu wel Nhar-Del moet verslaan, omdat hij zijn lusten anders op Trees gaat botvieren.

  En wat Harry hier allemaal doet, tja... euh... ideeën???

  (Ik heb eigenlijk niet zo'n heel duidelijk beeld van Harry, of wat hij allemaal doet, misschien dat hij Raistlin een zetje kan geven en dat Trees dat weer opmerkt en daardoor de val van Raistlin weet te breken/ op te vangen???)


  Woe 24-jan-1996, 00:24hr

  Van Lion aan Henry over Sensuele Msgs.

  LO> {Smile}, kan beuren. Zat ik vorig jaar ook een hele poos mee.

  HH> En nu is het zomaar vanzelf gegaan. hebben we het zo opgelost.

  Goed heh van ons? :)

  LO> Mooi geschreven btw; nu leg ik langzaam maar zeker een beetje de nadruk op het evil zijn van Raistlin...

  HH> Nee, DIT had ik zeker niet verwacht. Het koele antwoord van Raistlin: "Ja en?".

  {Grijns}, je weet het; ik zit af en toe vol met verrassingen...

  HH> Maar het past wel compleet in hem. Goed hoor.

  Ik bedoel maar. Vond ik wel passen. Ik moet natuurlijk ook uitkijken dat het geen 'doetje' gaat worden [sterk overdreven maar alla], want dan vallen alle DLance spelers over me heen. En dat wil ik niet hebben, ben er juist zo trots op dat vele me schrijven een geloofwaardige Raistlin neer te zetten.

  HH> En Trees zal zich nu wel afvragen waarom hij nu zo bot reageert. Maar ja, hij heeft niet meegemaakt wat Trees net meegemaakt heeft.

  Precies.


  Din 11-jun 00:27hr

  Van Henry aan Lion over Nog een geinig ideetje voor het Gilde.

  [In het noord-oosten van Vintek, in een ruimte onderhet huis waarin het hoofdkwartier van het Gilde van het Goud gevestigd is.]

  [Voor een raar stuk muur. Aanwezig: Trees chikquip en Raistlin Majere]

  [De hele zet van Trees (11-jun-96 00:23hr) met Ctrl(Y) kwijt gemaakt]

  Hoe kom ik nu weer aan die tekening? De tekening heb ik letterlijk uit een msgs van het IDF (eind april) gehaald en ik heb hun text iets aangepast, zodat het lijkt alsof het notities avn een afluistering zijn. {Smile}

  De stapel scrolls zijn dus eigenlijk afgeluisterde plannen door de gilde-leden, van de plannen tussen enkelen in IDF. We hoeven hier niet eens echt aandacht aan te besteden, alleen al het opnoemen ervan, leek mij een geinig idee, om (nogmaals) te tonen hoe machtig dit Gilde eigenlijk wel was.

  Misschien komt de schad (van Trees' Msg) bekend voor bij hen. Maar, doordat ons Gilde-tijdlijn nog steeds iets achter loopt, is er geen gevaar.

  De oorspronkelijke tekst op de bovenste scroll staat hieronder, wat Trees natuurlijk niet kan lezen. Maar het is duidelijk dat hier aanvalsplannen op de stad Kyra liggen. De leden van het Gilde hebben deze plannen uiteraaard kunnen afluisteren, maar helaas, (tijdlijn verschuiving en zo), er is niemand meer om de rest te weaarschuwen, of om er verder van te profiteren.

  De scrolls eronder bevatten nog meer plannen over een mogelijke oorlog, doordat de stad Kyra gevallen is.


   

  Goed... Tot zover het hele GIlde gebeuren. Tot slot; we hebben even getwijfeld, maar uiteindelijk besloten de netmails van al die mensen die graaaaaaag mee wilden doen NIET te plaatsen. Domweg omdat netmail nu eenmaal in de diverse netten als privé wordt beschouwd en we dit ook willen respecteren.

  De auteurs van het Gilde avontuur.

 • <=== Naar de Inhoudsopgave