Verhalen

Wed 22-Sep-21 - 08:41:50

<=== Naar de Inhoudsopgave

GvG - 4 Interview

Datum: Fri 25 November 1994
Door: Lion-O & Henry Haggard
Dit Verhaal gaat over: Interview GvG

 • Noot vooraf: Ten tijde van Fido, een echomail systeem, was er een netwerk ICN (International Conflictgames Network). Tegenwoordig zou zo'n netwerk newsgroepen, of internet-fora heten, maar toen was Fido de norm. In één van de area's (te vergelijken met 1 newsgroep) was een Herberg (soort van café), De Gillende Geit genaamd. Hierin mochten aangeslotenen alleen maar berichten plaatsen uit naam van een fantasie personage.
 • Noot 2 vooraf: Een tweede area daar heette Vintek, de naam van de stad van deze herberg. Hier werden complete verhalen geschreven, zonder tussenkomst van een Dungeon Master (of Spelleider). En zonder interupties van andere personen. Onderstaand verhaal is door twee man geschreven.

  Even voorop gesteld: Henry en Lion zijn beslist niet zo ijdel dat wij het ineens nodig vonden om ook maar een compleet interview hierbij te stoppen. Natuurlijk vonden we allebei dat we toch een aardige prestatie hebben geleverd door een verhaal te schrijven wat in totaal 2 jaar heeft geduurd, maar dit was niet de reden ...

  Het bleek dat ons verhaal door een heleboel mensen is gevolgd: nodes, points en zelfs bellers, die of on-line hun tijd opmaakte, of middels BlueWave allles gingen downloaden. En al deze mensen hadden maar één ding gemeen: ze wilden allemaal iets meer weten over ons verhaal. Dit varieerde van vragen als "mogen we ook meedoen" tot vragen over hoe één en ander nu feitelijk is ontstaan. En om al deze vragen in één keer te beantwoorden, besloten we om onszelf te laten interviewen.

  Door wie? Tsja, dat is nou één van de geheimen die we niet verklappen.

  Veel plezier

  Henry Haggard en Lion-O

  Het interview.

  (HH = Henry Haggard / LO = Lion-O)

  1. Hebben jullie ergens nog het complete verhaal voor mij?

  (HH in 2008> Nu is er digitaal weinig overgebleven van het verhaal. Echter wat ik op papier nog gevonden heb, heb ik inmiddels overgetikt.)

  HH> Henry heeft alles vanaf mei 1993 op papier staan. Vind maar eens een tikpoes die dat allemaal over wilt tikken (dit is nu 7 dossier mappen vol). Van het Gilde asvontuur zelf ga ik maar terug tot oktober 1994 in msgbase vorm (Hudson). Nou en ik heb regelmatig (hoewel, eens per tig maanden) de GOUDGILD file aangevuld met samenvattende alinea's. Dus daar staat de grove verhaal lijn in.

  LO> Maar goed: ook ffkens serieus ... Er is een complete file, waar alles in zit: een Gilde.Faq (deze file), de complete JAMbase waarin alle geschreven artikelen staan, het GoudGild file waar Henry het net over had en nog veel en veel meer.

  2. Hoe kwamen jullie erop om dit alles te schrijven?

  HH> Op zulke vragen weet ik noot een goed antwoord op. Ik begin er aan en zie wel hoe het gaat.

  3. Goed, Henry begon er dus mee, maar hoe kwam Lion er eigenlijk bij?

  HH> Ik ben alweer vergeten hoe we er samen aan begonnen. De hele aanleiding ben ik vergeten. Ik weet wel dat de aller eerste hint was: een chat met BdB, over een magisch werkende automatische munten wissel automaat (dit was voor een beruchte geiten-rel).

  LO> Wel... Henry die begon met het verhaal en na het lezen ervan vond ik het best een tof gegeven. Vervolgens gingen er wat netmail over en weer en voor we het wisten waren we er allebei druk mee bezig. Zo... volgende vraag denk ik maar :)

  HH> Nee nee, nog niet. Want na aanleiding van DIE chat, kwam er opeens een ventje de herberg in die een briefje op wilde hangen, maar wiens hoed door een messenworp van Trees ook aan het prikbord belandde. Toen kwam de rel. En toen ben ik met die gegevens gaan spelen. Trees op stap, achter Striper aan en wordt gevolgd door die gilde-leden.

  LO> Jaja en die berichten van Striper en Trees heb ik ook in de JAMbase staan... Mooie uitleg... [ikke ben lekker snel klaar en geef jou de schuld {hi hi}].

  HH> En toen ging Trees de Pawnshop binnen, omdat Striper die richting op ging. Striper is uit beeld verdwenen. In de Pawnshop kocht Trees een mooie magische scroll (ansichtkaart met bewegende beelden (Gillende Geit afbeelding)) die in het Gilde afgepakt is. Toen Trees uit de Pawnshop kwam, ziet ze door wie ze bespied wordt en ging ze er achterna. Rest staat in de samenvatting.

  HH> Oja, hoe kwam ik er eigenlijk op? Ik begon met het Gilde. Toen werd er zoveel macht aan beschreven, dat ik het niet kon overzien. En wat doe je dan? Of je verwaarloost het, of ... (zie JAMbase).

  4. Wisten jullie van te voren dat het zo lang door zou gaan?

  HH> Kort antwoord, ik had geen idee dat het zo lang door zou gaan. Ik ging uit van een jaar. Maar ook omstandigheden (werk, vakantie, school) van beide kanten heeft er mede voor gezorgd dat jullie zolang van dit verhaal hebben kunnen genieten.

  LO> Psies... Daar kan ik me alleen maar goed bij aansluiten. In het begin dachten we, volgens mij, ongeveer een goede 3 maanden, toen het ineens steeds uitgebreider werd... En... het zou nog langer geduurd kunnen hebben [riolen], maar dat is een ander verhaal {geheimzinnige_Smile}.

  HH> Psies. Detail, de eerste kaarten van het Gilde werden door mij achter de draaibank overdacht en verbeterd.

  LO> Klopt... Kan ik niets aan toevoegen... Alleen dat de samenwerking [hadden we het nog over] erg ver ging. Zo ver dat we zelfs op een bepaald moment [om te verdoezelen dat we een afspraak hadden] acties voor elkaar's character gingen bepalen [in goed overleg] waarna de andere er meteen 'boos' op in ging...

  HH> Ja ja ja ja. Goeie afspraak was dat. En nog een detail, let op de data in de Gilde-Map-File.

  5. Hebben jullie in die 2 jaar geen hoop lol gemist? Ik bedoel: er was natuurlijk weinig interactie meer met andere characters...

  HH> Dat wel, maar gelukkig hadden we nog een ander character om mee te spelen.

  LO> Af en toe jeukten mijn handen inderdaad, omdat je dan ineens dacht: 'Goh, als RM daar nou eens bij zat', maar lol missen nee... Vanaf het moment dat Henry en ik begonnen, tot het einde, heb ik altijd heel erg veel plezier aan het verhaal beleefd.

  HH> Precies. Ook ik dacht regelmatig: 'Als Trees strax terug in de herberg is, dan kan ze zo-en-zo reageren op die-en-die characters. Helaas waren de characters allang weer weg (of verwarloosd), terwijl Trees nog gilde in het Gilde (leuke woordspeling).

  Grote onbekende> Hartelijk bedankt voor het interview...

  Verklarende begrippen lijst.

  Anno 2008 is er weinig over gebleven van de mail distributie technieken uit 1993..1996. Windows'95 heeft veel oude technieken over-ruled, c.q. overbodig gemaakt. Het gehele Internet heeft ook alle BBS-sen overbodig gemaakt, omdat internet-sites tegenwoordig makkelijker benaderbaar zijn dan vroeger. Ook is het maken van een eigen site tegenwoordig veel makkelijker dan vroeger het opzetten van een BBS-systeem was. Vandaar een verklarende woordenlijst van toendertijdse begrippen (zie ook de noten bovenaan).

  1. Archive: Naast ZIP had je toen ook veel RAR en ARJ (en ARC en ...).
  2. BBS: Bulletin Board System - Soort van Hosting-systeem, een computer systeem die men kon inbellen voor mail, files of informatie. Nu te vergelijken met een forum en een site.
  3. BlueWave: Een soort mailer-programma uit de DOS-periode. Hiermee kon veel mail worden opgehaald (of opgestuurd) om off-line te lezen en te beantwoorden.
  4. Ctrl(Y): 1 toetsaanslag waarmee hele regels met tekst kon worden gewist. Deze toets-aanslag stamt van het tekst verwerkers programma WordStar (vanaf 1978).
  5. Echo-mail: te vergelijken met newsgroep-berichten of forum-berichten.
  6. Fido: Een berichten-netwerk, vergelijkbaar met een newsgroep. Hiermee werden zogenoemde forum-berichten verdeeld over meerdere BBS-sen. Alleen bevatten dus dezelfde berichten, die men lokaal kon lezen, c.q. ophalen. Naast Fido bestonden vele andere netwerken met ieder zijn eigen thema, zoals ICN.
  7. Hudson Msgbase: een opslag-formaat voor echomail.
  8. ICN: International Conflictgames Netwerk - een echomail netwerk met als thema fantasy spelen, zowel PBM als het chatten hierover.
  9. JAMBase: Een andere opslag-formaat voor echo-mail.
  10. Modem: Vroegah ging alles per telefoon-modem. Telefoon tikken waren duur, maar in korte tijd kon men pakketten met veel mail versturen. Het bellen naar een lokaal BBS was goedkoper dan naar een ver-weg BBS.
  11. Netmail: Nu te vergelijken met Email.
  12. Nodes: Een verdeel-station van post in het Fido tijdperk.
  13. On-line: Vroegah was er geen ADSL en geen Kabel-internet. Dus 24-uur on-line kon niet.
  14. PBM: Play By Mail - Een rollenspel waarbij de spelers hun zetten doorspelen via de mail, waarna een spelmeester alle zetten verzameld en de uitkomst ervan terug mailt.
  15. Points: Een (soort van) gebruiker van een verdeel-station. Een eind-punt.
 • <=== Naar de Inhoudsopgave