Verhalen

Wed 22-Sep-21 - 06:31:08

<=== Naar de Inhoudsopgave

Feest wordt drows fataal.

Datum: Sat 09 September 2000
Door: Herma Wautelp
Dit Verhaal gaat over: Drowhuis bijna afgeslacht.

Noot vooraf: ondanks dat wij ons primair bezig houden met nieuws berichten die alleen de factie Hout aangaan, vinden wij, de redaktie van de HoutWurm, het volgende belangrijk genoeg voor onze factie, namelijk het feit dat een hele factie opstaat om een groep uit een andere factie te straffen. We moeten er niet aan denken dat een bepaalde factie opeens voor de poorten van Ent staat om bijvoorbeeld de orcen aan te vallen.

< Time-Out noot > Geschreven onder verantwoording van Herma Wautelp, Hoofd-redactrice van de HoutWurm, de officiële factie-krant van Ent.

Een feest dat in Leviathan, de factie Water, gevierd werd, eindigde in een brand en een hevig gevecht, gevolgt door een bloederige strijdslag, waarbij zeer veel slachtoffers vielen, onder zowel de leden van Leviathan, als de drows van het huis Plantasiax. Het drow-huis Auvyndar claimde hierbij dat zij Plantasiax eindelijk vernietigd hadden.

Hier onder proberen wij een zo volledig mogelijk verslag te doen over wat er gebeurd is. Namen van getuigen zijn bekend bij de redaktie van de HoutWurm en indoen nodig kunnen zij bij een verder onderzoek overhandigd worden aan de portaalwachters of navigatoren. Eventuele verklaringen die in het High Vortexiaans gegeven zijn hebben wij vertaald.

Op de derde dag van afgelopen Summoning, vlak voor het wisselen van de dag, ging een groep drows van het drow-huis Plantasiax op pad. Ooggetuigen die deze groep voorbij zagen gaan, bevestigden ook dat zij veel lawaai maakten en uitschreeuwden dat ze naar een feest in de factie water toe gingen. De dag ervoor hadden ze nog onenigheid gehad met P'Darf, de factie-leider van water. Een luitenant van de drows had hem zelfs uitgedaagd voor een duel, maar P'Darf ging hier totaal niet op in. Misschien hadden ze dit conflict inmiddels bijgelegd en had Water hen als verzoening uitgenodigd voor dat feest.

Het was dezelfde avond dat het spel der goden geweest was. Leviathan had Lord Lithium, Meester Alchemist op de Vortex en Lady Sirene uitgenodigd om de afloop van dat spel verder te vieren in hun kamp. Toen zij, vergezeld door Sir Nightfall, op weg waren naar Water, kwam een boodschapper aangesneld en vertelde dat de hele factie in brand stond. Op het moment dat zij daar aankwamen, zagen zij de smeulende resten. Ondertussen was er een hevig strijd uitgebroken was tussen de drows van Auvyndar en de drows van Plantasiax. De strijd bleek van korte duur te zijn, waarbij men meer dan 15 leden van Plantasiax vermoordde. Ook werd er aan de vlaggemast in het midden van de factie het bloederige lijf van een non-drow opgehangen, welke later door een afvallige drow er weer afgehaald is.

Naast de vele doden heeft Leviathan bij deze brand ook veel materieel verlies geleden. Behalve veel tenten is ook de Water-banner verbrand. Ook is bekend dat het drow-huis Auvyndar veel van zijn machtige voorwerpen verloren heeft.

Enkele uren later kwam Leviathan verhaal halen bij Plantasiax. Van zowel de navigatoren als van de raad van Phoenix mochten ze iedereen doden, zo gaat het gerucht.

Een getuige meld: "Later die avond werd het Spel der Goden gehouden, dat plaats vond in de rituele vijfhoek. Toen we terugkeerden in Leviathan was het kamp overvallen door drows, de tenten brandden en tegen de tijd dat we terug konden vechten was het meeste van het kamp al vernietigd. Hieronimus' tent stond in het midden van de factie en was waarschijnlijk de eerste tent die eraan ging." Dit werd overigens verteld na een vraag of iemand zijn meester Hieronimus gezien had.

Dezelfde persoon doet nog een ooggetuige verslag: "Alles brandde vanwege een Drow rooftocht en ik was bewusteloos geslagen en beroofd. Nadat ik bij kwam waren enkele drows met andere drows aan het vechten en de slag was eindelijk gestreden. We blusden alle vuren, behalve het kampvuur. Later hadden sommige Leviathan leden aan de raad van Phoenix toestemming gevraagd om Plantasiax ervoor terug te mogen overvallen en zij stemden erin toe, dus de personen die hun tent verloren hadden sliepen in die van het huis Plantasiax en dat was dat."

Een ander verklaart het volgende: "De drow van Plantasiax hebben onze factie en onze factie leider P'Darf beledigd, maar deze Summoning gingen zij te ver met het bedreigen van P'Darf met de dood en meer vervelende dingen. Vanwege dit gingen we naar hun kamp om hen dood te maken, maar daarna gingen sommige van ons slapen en andere gingen naar een trouwparty en we besloten om later terug te komen. [HoutWurm-Redactie: dit was de tweede avond, vlak voor de dagwisseling.] De volgende dag, na de "wig", ging de hele factie slapen of gingen weg om te feesten. Slechts enkelen van ons bleven in het kamp. Daarom kwam de overval als een volslagen verrassing en de meeste van ons werden gevangen genomen en de tenten werden in brand gestoken. De drow van Auvyndar werden gewaarschuwd en kwamen om de dag te redden. Daarna vermoorden we meer dan 16 drow van het huis Plantasiax we zonden een boodschapper om P'Darf en zijn broer terug naar het kamp te sturen. Nadat dit gebeurd was, gingen we naar de factie-leiders van Phoenix (de raad van zeven) om toestemming te krijgen om de rest van Plantasiax te vermoorden. Dit kregen we en we vermoorden ze allemaal, behalve sommige (de matron mother en haar bewakers). Leviathan keerde terug naar hun tenten met nieuwe tenten van Plantasiax, enkele bleven achter (mijzelf inclusief) om de lichamen van Plantasiax te bewaken. Een poging werd gedaan om de drow te genezen, waarom en door wie dit was gedaan, kan ik niet zeggen, maar iemand, snel genoeg om het gevaar te realiseren, sprak een zogenoemde afstoting (Repel) op de genezer. De genezer rapporteerde dit inmiddelijk aan de aanwezige navigator."

P'Darf, factie-leider van Water vertelt: "We gingen naar Plantasiax met meer dan enkele Leviathan leden, het gezelschap was inclusief: mij, mijn broer en het zwaard, mijn tweede in commando en gezelschap en een paar anderen."

Een ander persoon, die kontakt zoekt met de navigatoren, verklaart dat hij (of zij) meegedaan heeft in de slag in Phoenix. Hij verklaarde zelfs dat aan het eind van de laatste slag bijna iedereen terugkeerde naar Leviathan. De achterblijvers, waaronder een genezer met de bedoeling om 1 van de Plantasiax te genezen, werden afgestoten (Repel) en afgeschrikt (Fear). Na deze aktie klaagde deze genezer Leviathan aan bij de aanwezige navigator wegens het overtreden van artikel 6B van het Vortex Wetboek.

Dat Leviathan bij hun tegen aktie blijkbaar geheel in hun recht stond, wordt door een ander vertelt: "De navigatoren gaven ons toestemming om de leden van huis Plantasiax te vermoorden. De genezer kwam hierbij tussen beide en verhinderde dat door 1 van hen te genezen. Als zodanig, de in de aanval verwikkelde Leviathan groep stond in hun recht door hem/ haar af te stoten."

Het blijkt overigens dat, hoewel Leviathan de intentie had om het gehele huis uit te moorden, dat er een enkeling van Plantasiax de strijd overleefd heeft. P'Darf's reaktie: "Vreemd nadat we het Phoenix kamp verlieten, dacht ik dat niemand levend was, we stonden daar voor meer dan 10 minuten om er zeker van te zijn, dus we moeten er 1 gemist hebben." Verder verklaart hij: "Verder hadden wij van Leviathan toestemming van de raad van 7 van Phoenix om op hen de gerechtigdheid zijn loop te laten gaan. Dus dit wordt behandeld als een interne aangelegenheid in Phoenix. We vroegen toestemming om dit af te handelen en we kregen het en handelden het af."

Op mijn verbaasde uitspraak hoe het mogelijk is dat er nog iemand heeft kunnen ontsnappen, vertelt iemand van het drow-huis Auvyndar dat de drow zeker iets met de duisternis te maken hebben, maar dat de overblijfselen van Plantasiax nu een aangename jacht-spel geworden is.

Een reaktie van een ander: "Ik verbaas me waarom die [CENSUUR] creaties toegestaan worden om op deze plaats rond te lopen. Zij overtreden continue de wetten van de Vortex en niemand doet echt iets. Twee van mijn makkers waren brutaal vermoord door drow en ik kan ze niet eens een begravenis geven, omdat hun lichamen in stukjes gesneden en verspreidt waren."

Vlitur Firvulag, ambasadeur en waarnemend navigator van Leviathan en tevens zoon van het huis Auvyndar, verklaart: "Daar ik een drow ben, kon ik het ernstige verzoek niet weerstaan om hier te reageren. Natuurlijk weten jullie allemaal dat ik op dit moment de waarnemend navigator van Leviathan ben en ik zal binnenkort de navigator van Leviathan zijn. Ik denk dat het erg gevaarlijk is om te oordelen over een heel ras aan de hand van de acties van een enkeling. Ik wil ook verklaren dat er verschillende drow-huizen op de Vortex aanwezig is. Zij gedragen zich allen nogal verschillend ten op zichte van elkaar. Auvyndar bijvoorbeeld heeft zich erg goed gedragen op de Vortex. Plantasiax deed het niet en daarom was er een poging gedaan om het gehele huis uit te roeien. Alleen een enkeling ontsnapte en hun executie zal later te zien zijn."

In een kort gesprek met de hoofd-navigator, Ditharasthara, vertelde hij dat hij niet op de hoogde was van de geplande en uitgevoerde aanval door Leviathan op het huis Plantasiax. Hij heeft hier ook persoonlijk geen toestemming voor gegeven. Ook hij heeft de geruchten gehoord dat er door de navigatoren wel toestemming is verleend, deze geruchten worden echter nog onderzocht. Zeker is dat hij zich niet kan vinden in het feit dat bezoekers van de Vortex zonder enige vorm van Process door de navigatoren gestrafd worden door personen die hiertoe niet gemachtigd zijn.

Twee ooggetuigen, beide lid van Matalics, de federatie waar ook Plantasiax lid van was, bevestigen het feit dat in de strijd in Water meer dan 15 leden van Plantasiax gedood werden. Ook bevestigden zij het gruwelijke ophangen van een non-drow in de vlaggemast. Hun mening was ook dat de Water-factie zich bemoeide met een conflict tussen twee drow-huizen. Aan het eind van de strijd in Phoenix, was ook duidelijk het luide gejuich van Leviathan te horen toen al de Plantasiax-leden echt dood waren en er geen 1 meer op kon staan. De Circle of Healers werd tijdens deze laatste strijd ook duidelijk tegengehouden in het uitoefenen van hun plicht, genezen. De Circle of Healers zullen hierover zeker nog kontakt opnemen met de hoofd-navigator.

De raad van 7 van Phoenix gaat over deze kwestie nog in beraad. Zij houden ons (en wij u) op de hoogte. Een raadslid, degene die de toestemming aan Leviathan gaf om huis Plantasiax te overvallen, wilde het volgende kwijt. Enkele dagen eerder hadden we al moeilijkheden met sommige individuen in het huis Plantasiax. En we waarschuwden hen, enkele keren zelfs als ik het me herinner, dat als zij aktie ondernamen tegen andere facties of groepen ZONDER de raad in te lichten, dat zij op hun eigen stonden. En dus ging het met het geval waar, ik geloof dat het de luitenant van de wachters van Plantasiax was, probeerde om P'Darf te vermoorden en hem later voor een duel uitdaagde. En ondanks dat P'Darf niet eens reageerde op deze uitdaging, wat in mijn persoonlijke ogen een behoorlijke belediging is, het was een aktie van 1 man. Evenzo was de overval op het Leviathan kamp een aktie van een groep, niet van een factie. Dus, wanneer de meute van Leviathan kwam en toestemming vroeg om het huis Plantasiax aan te vallen, het enige dat ik kon doen, was zeggen dat de aktie, die gedaan was, geen aktie van Phoenix was en dat zij vrij waren om gerechtigdheid te doen als groep en NIET als een factie. Desondanks was het hele gebeuren door mezelf opgenomen en zal naar de navigatoren worden gebracht om te beoordelen.

Een portaal-wachter vertelde dat hij op dit moment diverse aanklachten heeft tegen Water en het huis Auvyndar, waaronder: diverse moord-aanslagen (artikel 6A) met voorbedachte raden (minstens 20 stuks); bedreigingen (Artikel 6B) naar genezers met de dood en offensief spreuk gebruik (afstoting en angst) (artikel 6B) tegen genezers (ze werden belemmerd in het uitoefenen van hun plicht) en portaal-wachters (ze werden belemmerd in het uitoefenen van hun plicht); diefstal van tenten (artikel 6D); illegaal gif-gebruik (artikel 6G); voorliegen tegenover de portaalwachters (artikel 6I).

We hebben nog geprobeerd om met iemand van het huis Plantasiax in kontakt te komen, maar helaas is ons dat nog niet gelukt.

Aan het eind van deze reportage vragen wij ons het volgende af. In hoeverre mag een factie een willekeurige groep van een andere factie straffen? In hoeverre hebben zij hiervoor toestemming nodig van een navigator? En mag die navigator ook lid zijn van de afstraffende factie, of groep (of huis)?

In hoeverre mag een factie zich een groep noemen om te kunnen voldoen aan een voorwaarde van slechts 1 raadslid (van de raad van een factie) in zijn uitspraak over toestemming krijgen?

Hoe ernstig is het beledigen van een factie of een persoon eigenlijk om de beledigende persoon, of de groep waarin hij hoort, te mogen doden, of zelfs te mogen vermoorden (zoals Water al wilde op de tweede avond, omstreeks de dagwisseling)?

Mag men zich nog preventief verdedigen tegenover een dreigement van een mogelijke moordaanslag?

<=== Naar de Inhoudsopgave