De Kilometer Heffing

Wed 22-Sep-21
22:41:44

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Verenigde krachten tegen gehaat 'kwartje van Kok': 'Accijnzen verdwijnen in Belgische of Duitse schatkist'

Datum: Wed 11 August 2021

Door: Mike Muller en Gijsbert Termaat

Den Haag - Automobilisten moeten het vermaledijde 'kwartje van Kok' eindelijk terugkrijgen nu brandstofprijzen naar recordhoogte stijgen. Daarvoor pleit belangenclub Beta (namens de pomphouders) en oppositiepartijen PVV en JA21.

Als de prijzen structureel de pan uit blijven rijzen, wil ook het CDA dat er rijksmaatregelen worden genomen. Die partij ziet dat accijnzen nu in de schatkisten van buurlanden terechtkomen in plaats van de onze, nu veel vaker goedkoper over de grens getankt wordt.

De 25 cent extra accijns die in 1991 boven op een liter brandstof werd gedrukt is er nooit vanaf gegaan, waardoor we in ons land een exorbitant hoge prijs voor benzine en diesel betalen. Beta schaart zich achter het plan om de dertig jaar oude accijnsmaatregel alsnog te schrappen om qua brandstofprijs weer in de pas te kunnen lopen met landen om ons heen.

Protest

"Toen minister van Financiën Wim Kok in 1991 zijn beruchte 'kwartje' benzineaccijns introduceerde, stuitte dat al op fel protest van de automobilist", weet ook Tom Huyskens van Bovag. "Samen met andere organisaties als de ANWB en RAI Vereniging hebben we destijds alles gedaan om de extra lastenverhoging er weer af te krijgen, maar zonder resultaat. Maar in plaats dat het 'kwartje viel' in Den Haag, werden er alleen maar meer accijnsverhogingen doorgevoerd."

Ook in 2013 en 2014 protesteerde Bovag nog hevig tegen de accijnsverhogingen op diesel en lpg die op 1 januari 2014 werden doorgevoerd. Huyskens: "Middels diverse onafhankelijke onderzoeken werd aangetoond dat dit de schatkist juist minder in plaats van meer inkomsten opleverde, aangezien meer particulieren en vooral transporteurs over de grens gingen tanken. Toenmalig bewindslieden Weekers en Wiebes gaven echter niet toe en dat resulteerde in meerdere helaas vergeefse rechtszaken van de branche tegen de Staat."

Toch is er nu ook in Den Haag weer aandacht voor de brandstofprijzen, die tot een recordhoogte zijn gestegen. "We zijn op dit moment Europees kampioen als het gaat om de prijs van brandstof, dat is geen fijne titel. Dit baart ons zorgen voor pomphouders in de grensregio's, zij zien hun klanten vooral tanken over de grens", zegt CDA-Kamerlid Inge van Dijk. "Accijnzen verdwijnen zo ook in de Belgische of Duitse schatkist in plaats van in de onze."

Van Dijk zegt dat als de brandstofprijzen structureel de pan uit blijven rijzen er kritisch gekeken moet worden naar de knoppen waaraan in Den Haag gedraaid kan worden. "Daarbij moet gelden dat de kleinste inkomens niet onevenredig op kosten worden gejaagd."

Onbegrijpelijk

Ook VVD-Kamerlid Folkert Idsinga zegt geen voorstander te zijn van hoge belastingen. Op de vraag of de VVD het kwartje van Kok wil teruggeven wil hij niet vooruitlopen nu de formatie nog loopt. Wat PVV'er Barry Madlener betreft is dat onbegrijpelijk. Hij heeft de kwestie al aanhangig gemaakt in de Tweede Kamer. "Deze prijzen zijn absurd en schandelijk voor de burger en economie", zegt hij. "De Nederlandse automobilist betaalt inmiddels de hoogste benzineprijs ter wereld. En van de komende regering met Kaag en Rutte verwacht ik ook alleen maar lastenverzwaringen voor de automobilist."

JA21-fractievoorzitter Joost Eerdmans ziet het zelf bij de pomp op zijn vakantieadres in het buitenland, waar aanzienlijk minder wordt betaald. "Benzine wordt dankzij klimaatdrammers onbetaalbaar. Het kwartje van Kok moet terug, zoals beloofd. Naast de benzine zijn ook boodschappen, horeca en energierekening duurder geworden"

Het gemor over de hoge prijzen wordt ook aan de pomp ervaren. "Natuurlijk betalen we al dertig jaar ten onrechte een kwartje meer aan accijns op onze brandstof en het wordt de hoogste tijd dat dat wordt afgeschaft", bromt Ewout Klok, voorzitter van de Beta (namens de pomphouders). "Het is natuurlijk absurd hoe duur de brandstof bij ons is in vergelijking met andere landen. Nu iedereen weer terugkeert van vakantie valt het extra op. Maar wij pomphouders, en zeker in de grensstreek, weten dat al decennialang."

Klok stelt dat het bizar is dat de overheid in een land waar transport 'core business' is het in het hoofd haalt de schatkist te spekken via de accijnzen op brandstof.

"En dan is het ook nog zo dat vrachtwagens die hun tank in België volgooien de accijns en btw die daarover wordt betaald terugkrijgen van de Nederlandse overheid. Dat is toch absurd? Je zult maar een pompstation hebben aan de grens..."

Supermarkten

Bovendien wordt niet alleen de tank over de grens volgegooid, maar ook het boodschappenkarretje. "Want bij tankstations en in supermarkten mag daar bijvoorbeeld alcohol verkocht worden. Kortom, het wordt steeds oneerlijker en er is sprake van een weglekeffect. Nee, die verschillen tussen landen zijn voor een ondernemer onacceptabel en van één eerlijk Europa is nog lang geen sprake", concludeert Klok.

De ANWB begrijpt dat weggebruikers de prijs aan de pomp hoog vinden. "Zeker als je net bent teruggekeerd van een vakantie in het buitenland", zegt Annelies Tichelaar. "Maar de prijs aan de pomp wordt door factoren bepaald waar we als ANWB helemaal geen grip op hebben. Wij kunnen onze leden alleen maar informeren waar ze het goedkoopst kunnen tanken."

Bron: Telegraaf


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).