De Kilometer Heffing

Fri 17-Sep-21
07:13:29

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Klimaatdrammers dicteren het beleid hier!

Datum: Sat 05 June 2021

De Kwestie: Klimaatrechters

Dat rechters zich buigen over klimaatproblemen is niet de schuld van de rechters, maar van de klimaatclubjes die hun agenda desnoods via de rechtszaal gerealiseerd willen zien. bijzonder onwenselijk, vinden de meeste reageerders op De Kwestie. En ook nog eens onze eigen schuld, want die clubjes worden vooral door onszelf gesponsord, bijvoorbeeld via organisaties als de Postcodeloterij.

Dat is simpel op te lossen, zegt Charquin: "Stoppen met de Postcodeloterij. Dan krijgen Urgenda en consorten ook geen geld meer. Maar ja, Nederlanders zijn dom en hebberig."

Dat 'Urgenda en consorten' überhaupt voet aan de grond krijgen in de Nederlandse rechtszalen komt ook door de rammelende wet- en regelgeving, zo betogen veel reageerders. Hermine daarover: "Als je, trots op een gebrek aan langetermijnvisie, opportunistisch het ene na het andere internationale verdrag ondertekent, dan kan je erop wachten dat je er op een gegeven moment mee om de oren wordt geslagen. Ga in vredesnaam eens regeren (is vooruitzien) en zorg dat er een intelligente, coherente regelgeving ontstaat omtrent alle urgente problemen."

"Vaardig geen wet uit waar je je niet aan kunt/wilt houden"

Op deze manier laten we de rechters ook geen keuze, zegt Peterlang26-46582: "Een rechter die ons erop wijst dat we ons niet aan de wet houden, is een hoeder van de democratie. De rechter heeft niet geoordeeld over klimaatzaken, maar beoordeeld of de overheid en bedrijven zich (voldoende) aan de afspraken en de wet houden. Het grote manco van de laatste jaren is dat er wel van alles wordt afgesproken en bij wet geregeld, maar dat mensen en bedrijven zich vaak niet houden aan die afspraken en wetten en dan is het logisch dat iemand naar de rechter stapt. Les: vaardig geen wet uit waar je je niet aan kunt/wilt houden."

Desondanks is het onwenselijk dat rechters de overheid in dit soort gevallen terugsluiten. "Rechters die zich ermee bemoeien: absoluut uit den boze. Dit ondermijnt de democratie, waar een door het volk gekozen regering samen met in dit geval het bedrijfsleven, belangrijke beslissingen neemt. Beslissingen waar het economisch voortbestaan van het land van afhangen. Levensgevaarlijk, een activistische rechter zonder gedegen kennis van zaken, en bovendien vooringenomen, die vonnissen uitspreekt. De rechter plaatst zich zo boven de regering. Helaas zijn diezelfde rechters nergens te zien om EU-wetten of onzinnige corona-maatregelen nietig te verklaren", meent Berexstone.

Wetboeken

Jannigje vindt ook: "Een rechter kan en mag niet op de stoel van de politiek gaan zitten, om een bepaalde groep in het gelijk te stellen." Maar dat is ook niet het geval, betoogt P_Janssen: "Rechters kijken uitsluitend objectief of de bestaande wetgeving toegepast is." Edwin V_ denkt er hetzelfde over: "Rechters gaan niet over het klimaat en zijn ook niet links! Rechters kijken als een zaak voorkomt uitsluitend naar het Nederlands nationaal recht, vastgelegd in wetboeken, eventueel internationaal recht en jurisprudentie. Dus wat wél en niet mag wettelijk gezien; daar oordelen rechters over."

Blijft het feit dat het vooral klimaatclubs zijn die de agenda bepalen. En, zo denkt Nifra24, dit is pas het begin: "De trent dat kleine, keihard schreeuwende, van uitkeringen en subsidies levende en daardoor tijd overhoudende groepjes activisten de dienst uitmaken is al een tijdje terug ingezet. Dat ten koste van de hardwerkende, niet gehoorde, bedreigde en daardoor zwijgende meerderheid. En de overheid, politici en politie leveren met hun beleid van wegkijken en pappen en nathouden geen oplossingen, maar zijn zelf onderdeel van het probleem geworden."

Dat leidt dan vanzelf tot de door Lucas Bergkamp geïntroduceerde term 'klimaattotalitarisme', zegt Criticaster 2021: "Een zéér juist gekozen woord: klimaattotalitarisme. Het impliceert mijns inziens ook het voortdurende gedram van een kleine activistische groepering die even voor de samenleving besluit hoe een toekomst eruit zal moeten zien. Een toekomst met windenergie, biomassa en zonnepanelenparken en geen ruimte meer laat voor een samenleving met voertuigen op fossiele brandstof."

Ach, zegt Johanvanderman101, het ligt eraan hoe je het bekijkt. "De stikstofuitspraak was eigenlijk niets meer dan dat de rechter wees op het feit dat de politiek zelf de regels had gemaakt en dus mag je verwachten dat - net als de burger - de politiek zich aan de regels houdt. Dat er dan ineens krokodillentranen waren van partijen als PVV, CDA en VVD was erg hypocriet, want ze hadden zelf ingestemd met die regels in de Kamer. Ze hebben zelf niets gedaan om dit te voorkomen, dan vraag je je toch af wat ze in de Tweede Kamer doen..."

"Het moet ook wel via de rechter, want de politiek snapt urgentie niet van het klimaatprobleem"

Peer2083 is als een van de weinige reageerders wél blij met de uitspraak van de rechter. "Het moet ook wel via de rechter, want de politiek snapt urgentie niet van het klimaatprobleem. De mensheid rijdt nog altijd met steeds hogere snelheid op een betonnen muur af; de rechter probeert dat wat af te remmen. Elite en multinationals geloven nog altijd in eeuwige groei en in eeuwig groeiende winsten voor hun bedrijven. Dat is niet houdbaar, net als een eeuwig groeiende wereldbevolking; dan vernietigen we onszelf. De acties van nu hebben pas over tientallen jaren effect en als we wachten tot de machthebbers eindelijk inzien dat het echt fout gaat, is het waarschijnlijk te laat. Het is dus goed dat de rechter af en toe helpt: a blessing in disguise..."

Enfin, wat je ook vindt van de uitkomst, uiteindelijk is die uitkomst wel logisch zegt Pau tenslotte: "De regering bepaalt de klimaateisen en maakt de wet. De rechter bepaalt of aan de wet wordt voldaan, punt."

Bron: Telegraaf


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).