De Kilometer Heffing

Thu 23-Sep-21
01:24:50

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Een spitsheffing is allesbehalve eerlijk

Datum: Sat 06 March 2021

Door: CDA-Kamerlid, Wytske Postma

CDA-Kamerlid Wytske Postma is tegen een spitsheffing: "Niet alle beroepsgroepen hebben de vrijheid om zelf hun agenda te bepalen, maar staan voor een voldongen feit. Bovendien staan zij niet voor de lol in de file."

De Kwestie: Spitsheffing

'Als we het filerijden maar duur genoeg maken, verdwijnen de files vanzelf'. Het klinkt allemaal zo mooi. Maar is dat het ook? Voorstanders geven aan dat het voor filereductie zorgt zonder extra asfalt. En dat het mensen de keuze geeft om te kiezen tussen geld of tijd.

Het is ook nog eens beter voor het milieu, want mensen gaan bewuster rijden. Ze laten de auto vaker staan. Als je de prijs maar hoog genoeg maakt, is het voor mensen niet meer te betalen. En dan krijgen die voorstanders dus vanzelf gelijk. De juiste vraag die je moet stellen is of dat het waard is. En of het eerlijk is. Wat mij betreft niet. Bovendien denk ik dat er veel betere oplossingen voorhanden zijn. Zoals meer flexibele werk- en reistijden, de aanpak van knelpunten, investeren in het openbaar vervoer en inzetten op verkeersveiligheid.

Niet voor de lol

Bij een spitsheffing gaat de thuiszorgmedewerker of de leraar die geen keus heeft, betalen voor de advocaat of consultant. Niet alle beroepsgroepen hebben de vrijheid om zelf hun agenda te bepalen, maar staan voor een voldongen feit. Bovendien staan zij niet voor de lol in de file. 'Autobelastingen gaan niet omhoog', beweren voorstanders. Dat klopt, maar alleen als je het vanuit de overheid bekijkt. De totale belastingen die we innen op automobiliteit gaan niet omhoog. Maar dat is de verkeerde manier van kijken. De koek blijft even groot, maar wordt anders verdeeld. Vervoerskosten nemen een aanzienlijk deel in van het huishoudbudget. Een kwart van de huishoudens en gezinnen in Nederland heeft slechts 3000 euro spaargeld of minder op de bankrekening staan. Opeens flink moeten betalen voor je reisafstand omdat je in de spits moet rijden waar men op een andere manier overigens al netjes belasting voor betaalt kan een behoorlijk effect hebben op je maandrekening. Tel daarbij op dat veel mensen voor een betaalbaar huis vaak al verder moeten reizen dan ze zouden willen. Mensen die normaal netjes rond kunnen komen, worden op deze manier onder druk gezet. En juist die gevolgen zijn vaak niet goed terug te zien in de modellen. Dat is vragen om problemen. Om nog maar te zwijgen over de enorme belastingoperatie waarbij negen miljoen auto's op een andere manier belast gaan worden.

Dat kan in mijn ogen dus een stuk eerlijker en slimmer. De coronacrisis heeft ons veel ellende bezorgd, maar ook geleerd dat er veel meer mogelijk is op het gebied van thuiswerken en flexibele werktijden. Nood brak wet. Nu is het zaak dat werkgevers en onderwijsinstellingen deze ervaringen ook meenemen in het tijdperk ná corona, door goede afspraken te maken. Die teamvergadering op maandagochtend via Zoom te blijven doen. Maar ook zullen we na corona moeten blijven investeren in een veilig en slim wegennet om de doorstroming te verbeteren. Zorgen voor snellere spoorverbindingen die Randstad en regio beter met elkaar verbinden, én fors inzetten op veiliger verkeer met minder ongelukken.

Elektrisch

Tot slot vind ik het wel eerlijk om elektrische auto's te laten betalen voor gebruik. De elektrische auto is nu inmiddels meer dan tien jaar op de markt en 'volwassen'. De elektrische autorijder betaalt echter geen wegenbelasting. En dat is gek. Daarom wil het CDA dat ook de elektrische auto gaat bijdragen aan de aanleg en onderhoud van wegen en spoorverbindingen. Dat is wel zo eerlijk.

Wytske Postma, CDA-Kamerlid en woordvoerder mobiliteit & verkeersveiligheid

Bron: Telegraaf


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).