De Kilometer Heffing

Thu 23-Sep-21
00:56:59

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Conclusie CPB en PBL: spitsheffing werkt

Datum: Tue 30 June 2020

Door: Alexander Bakker

Den Haag - De invoering van een spitsheffing jaagt een kwart van de automobilisten de weg af. Dat concluderen het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving in een mobiliteitsanalyse richting 2030.

'Prijsprikkel is goede stimulans'

UTRECHT - Files op de A28 vanuit Amersfoort richting Utrecht. Vanwege Sinterklaasavond komt de spits vroeg op gang. ANP JEROEN JUMELET

De studie naar effecten van politieke maatregelen op autorijden, ov, milieu en verkeersveiligheid met de doorrekening van kosten en overheidsinvesteringen wordt dinsdag overhandigd aan de regering, Tweede Kamer en politieke partijen in de aanloop naar de 2021-verkiezingen.

"Een vlakke kilometerheffing is duur, heeft negatieve effecten op de arbeidsmarkt en is bovendien moeilijk te realiseren voor buitenlandse automobilisten. Ook zou dat de overheid alleen al 2,5 miljard aan extra infrastructuur kosten. Maar een gerichte spitsheffing, die varieert van 5 tot 15 cent per kilometer al naar gelang drukte, regio en tijdstip, kan wel zoden aan de dijk zetten en dat voor een eenmalige uitgave van 150 miljoen", zegt CPB-onderzoeker Annemiek Verrips.

Kentekenherkenning of vignetten kunnen volgens haar vrij eenvoudig uitsluitsel bieden om rijden in de spits extra te belasten, met name in de brede Randstad, zowel op het hoofdwegennet als deels op onderliggende wegen. "Het is belangrijk om in de spitsuren die heffing ook te variëren om een optimale spreiding tot stand te brengen", meent Verrips.

Hyperspits

In het openbaar vervoer zou die broodnodige spreiding van reizigers naar buiten de hyperspits volgens het rapport het beste met de ov-studentenkaart geregeld kunnen worden. "Onzeker is nog welke invloed de coronacrisis gaat hebben op de verplaatsingen en congesties. Het is de vraag in hoeverre thuiswerken en teleconferenties blijvend zullen doorwerken."

Prijsprikkels zijn volgens Verrips wel een instrument om reizigers en automobilisten beter over de dag uit te smeren. "Onderzoeken wijzen uit dat dit een goede stimulans is om mensen in piekdrukte uit de auto, trein en bus te krijgen."

Om het gebruik van de fiets in het woon-werkverkeer te bevorderen, zijn volgens de effectenmeting van CPB en PBL veel meer faciliteiten nodig, zoals meer fietspaden en stallingen, en naadloze aansluitingen op het ov. "Dat geldt ook voor binnensteden, die auto's soms willen weren. In het buitenland wordt geëxperimenteerd met cordonheffingen."

Een opvallende overweging in het rapport is om de fietshelm verplicht te stellen voor iedereen tot 12 jaar en voor alle elektrische fietsen. "Dat alleen al scheelt jaarlijks 45 doden en 1400 zwaargewonden, zeker nu er sneller gereden wordt en de fiets steeds meer wordt gebruikt. Het gaat vaak ook om kwetsbare kinderen en ouderen die slachtoffer zijn", aldus Verrips.

'Boete'

De spitsheffing ligt al jaren politiek erg gevoelig in Den Haag. Partijen als VVD en CDA zien het als een 'boete' voor mensen die naar hun werk moeten. Hoewel in het regeerakkoord was afgesproken om niets met rekeningrijden voor automobilisten te doen, hebben de twee partijen een politieke draai gemaakt door in te stemmen met het klimaatakkoord.

Daarin is besloten om onderzoek te doen naar drie varianten van rekeningrijden. Het gaat om een heffing waarbij elektrische auto's per kilometer worden belast, een tijd- en plaatsgebonden taks en rekeningrijden waarbij uitstoot een rol speelt.

Het ministerie van Financiën wil de resultaten komend najaar presenteren. Het kabinet zet nu zelf in op thuiswerken en flexibeler werktijden. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) ziet in de coronacrisis een nieuwe kans om te voorkomen dat Nederland weer massaal de weg op gaat in de spits. Tot nu toe lijkt dat redelijk te werken.

Bron: Telegraaf


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).