De Kilometer Heffing

Sun 19-Sep-21
01:53:38

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Bevolkingsgroei in druk land: 'Alle pijlen op mobiliteit'

Datum: Sat 08 February 2020

Door: Gijsbert Termaat

Amsterdam - "Het is niet meer dan logisch dat mensen zich grote zorgen maken over bereikbaarheid en de verkeersdrukte. Dat is nu al een heikel punt en met de bevolkingsaanwas zal het alleen maar erger worden. Het is van levensbelang dat de politiek dat ook inziet en topprioriteit geeft aan de aanpak van files in ons land en zorgt dat de bereikbaarheid beter wordt", zegt voorzitter Steven van Eijck van RAI Vereniging die tevens vice-voorman is van de Mobiliteitsalliantie.

Op slot gaan

"Als het huidige en toekomstige kabinet niet kiest om de mobiliteit slimmer, beter en effectiever te regelen, dan zal ons land op slot gaan. Dan is er geen doorkomen meer aan en zullen mensen in een sociaal isolement raken, werknemers niet op hun werk verschijnen en zal de economie harde klappen krijgen. Kortom, het is zaak dat alle pijlen op mobiliteit gericht worden, want dat is de spil waar alles om draait. Gebeurt dat niet, dan gaat het faliekant mis."

Combinatie

Van Eijck: "Meer asfalt, beter openbaar vervoer, betere spreiding van het verkeer. Je kunt daarbij aan alles denken en het zal een combinatie van zaken moeten zijn, waarbij we ook nieuwe vervoersoplossingen moeten ontwikkelen en deelmobiliteit stimuleren. Alleen zo kunnen we ons land draaiende houden met de enorme aanwas van de bevolking."

Nieuwe auto's worden schoner

Van Eijck zegt dat de auto in de toekomst een belangrijke rol gaat vervullen. "Ik heb altijd gezegd dat die een oplossing is voor mobiliteit en niet het probleem. Al willen anderen ons doen geloven dat we ons moeten schamen voor ons autobezit vanwege de CO2-uitstoot en stikstofproblematiek. Onzin natuurlijk, want nieuwe auto's worden alleen maar schoner, duurzamer en veiliger."

Peter Bakker is mobiliteitsonderzoeker bij het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) en zegt dat alles afhankelijk is van waar de immigranten gaan wonen en werken. "Het maakt voor de mobiliteit nogal wat uit of de mensen die erbij komen direct een baan hebben, waarvoor het nodig is heen en weer te pendelen. Bijvoorbeeld arbeidsmigranten die in kassen en tuinderijen werken en daar op het erf wonen, hebben nauwelijks invloed op de drukte en de files. Maar arbeidskrachten die een kantoorbaan hebben en in randgemeenten van grote steden wonen, zullen daarentegen voor meer congestie gaan zorgen", meent Bakker. "Zowel op de weg als in het openbaar vervoer. Gemiddeld maakt iedere landgenoot nu 2,8 verplaatsing per dag. Als we straks met 19 miljoen mensen in Nederland wonen, zal er zeker meer mobiliteit zijn. De grote vraag daarbij is of de mensen die er in Nederland bij komen ook aan dat gemiddelde komen, en of ze dan precies ook op de plekken en tijden zullen reizen die nu al druk zijn."

Bron: Telegraaf


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).