De Kilometer Heffing

Sun 19-Sep-21
01:39:00

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Big Brother in de Noordkop: op elke honderd inwoners is er een bewakingscamera

Datum: Thu 19 December 2019

Door: Hedzer Faber

Waren ze hier twintig jaar geleden nog een bijzonderheid, inmiddels telt de Noordkop al een bewakingscamera op ongeveer honderd inwoners.

Op het dunbevolkte Texel is het zelfs een op de 74. Den Helder zit precies op 100 en in Schagen en Hollands Kroon een stuk minder (1 camera op 151 en 175 inwoners). Dat wil zeggen: het aantal bij de politie geregistreerde camera's. Het werkelijke aantal camera's dat zich in de openbare ruimte bevindt, kan hoger zijn, aldus Quinten van Kastel van de website VPNGids.nl. Die deed onderzoek naar het aantal camera's met behulp van statistieken van het CBS en een wob-verzoek bij de politie (een verzoek met beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur).

In het kader van het project 'Camera in Beeld' vraagt de politie bedrijven en particulieren hun camera's te laten registreren. Op die manier kan de politie in geval van een misdaad snel nagaan of er beelden zijn vastgelegd die de politie in verband kan brengen met een delict of gebeurtenis.

Per vierkante kilometer staan er in Nederland zes bewakingscamera's. De meeste zijn actief in de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht en dan in deze provincie vooral in Amsterdam en de gemeente Haarlemmermeer, waar Schiphol onder valt. In die laatste gemeente gaat het daardoor zelfs om een camera per 22 inwoners.

Particulieren

Het overgrote deel van de aangemelde camera's in Nederland betreft camera's die niet door een overheidsinstantie worden beheerd; 211.308 van de 228.530 zijn van bedrijven of particulieren. Hiervan is 87 procent op de openbare weg gericht. Daarbij moet wel aan regels worden voldaan.

Zo moet er een gerechtvaardigd belang zijn om de openbare weg te filmen, moet er goed aangegeven worden dát er wordt gefilmd en geldt er een wettelijke bewaartermijn. Op papier houdt de Autoriteit Persoonsgegevens hier toezicht op, in de praktijk is de vraag in hoeverre dat lukt, zeker bij particulieren.

Bron: Noord Hollands Dagblad


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).