De Kilometer Heffing

Sat 18-Sep-21
18:54:21

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


11 Kamervragen over alsmaar stijgende BPM

Datum: Thu 04 July 2019

Door: H. Feitsma

Enkele jaren geleden beloofde staatssecretaris Wiebes een stelselmatige afbouw van de BPM. Als u Autobahn volgt en/of uw ogen niet uw zak heeft zitten, weet u hoe dat uitpakte: geheel tegenovergesteld. En dus kwamen er Kamervragen.

Nederland is niet bepaald een belastingvriendelijk land voor de autorijder, tenzij u elektrisch rijdt. Een belasting als de BPM kent men in het buitenland niet, en deze maakt nieuwe auto's veel duurder dan ze in ons omringende landen zijn. Gelukkig kwam enkele jaren geleden in Den Haag het inzicht om de BPM stapsgewijs af te bouwen. Althans, dat was de boodschap, maar in de praktijk kwam deze ""verlaging"" voor het leeuwendeel van de autokopers neer op een ordinaire lastenverzwaring.

Autobahn heeft er al menig kritisch stuk aan gewijd, en zet jaarlijks de regels met enkele rekenvoorbeelden uiteen. Sinds deze week de halfjaarcijfers uitkwamen, is de Tweede Kamer ook wakkergeschud: ondanks 10,5 procent minder autoverkopen en veel meer elektrische verkopen (waarover geen BPM wordt betaald) stegen de BPM-inkomsten met enkele miljoenen euro's. Reden voor VVD-Kamerleden Lodders en Dijkstra om staatssecretaris Snel (Financiën, D66) en minister van Nieuwenhuizen (Verkeer, VVD) het vuur aan de schenen te leggen.

De vragen

1) Bent u bekend met het bericht 'Verkoop personenauto's zakt flink in eerste halfjaar 2019'?

2) Kunt u een overzicht geven van de verkoop van personenauto's over de afgelopen vijf jaar (uitgesplitst per half jaar en uitgesplitst naar de verschillende brandstofsoorten die worden onderscheiden in de motorrijtuigenbelasting (mrb), te weten benzine, diesel, lpg, elektrisch, overig)?

3) Kunt u toelichten waarom de verkoop van personenauto's met ongeveer 10% achterblijft bij vorig jaar?

4) Klopt het dat het de bpm in het eerste half jaar van 2019 met gemiddeld 15% is gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2018? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u daar een toelichting op geven?

5) Herinnert u zich dat u in antwoord op Kamervragen aangaf zich in te zetten om de bpm-opbrengst niet te laten stijgen als gevolg van de Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP)?

6) Kunt u toelichten waarom de bpm-opbrengst in de eerste helft van 2019 dan toch met vier miljoen euro is gestegen ten opzichte van de dezelfde periode vorige jaar terwijl er minder auto's zijn verkocht en wetende dat de verkoop van elektrische auto's vanwege de vrijstelling geen bpm-opbrengst oplevert?

7) Herinnert u zich dat u tijdens het algemeen overleg over autogerelateerde belastingen op 13 februari 2019 heeft aangegeven dat de aanpassing van de bpm-tabellen een afspraak is die u ook met de sector heeft gemaakt en waar u zich aan gaat houden?

8) Wanneer wordt gevolg gegeven aan deze eerdere toezeggingen om te komen tot aanpassing van de bpm-tabellen?

9) Wordt de sector betrokken bij deze aanpassing, heeft u overleg met de sector? Zo nee, waarom niet? Zo ja, graag een toelichting op dit proces en de bespreekpunten.

10) Kunt u het tweede TNO-rapport over de bpm, waarover u tijdens het algemeen overleg over Autogerelateerde belastingen op 13 februari 2019 aangaf dat dit in mei 2019 zou volgen, delen met de Kamer? Zo nee, waarom niet?

11) Kunt u de vragen één voor één beantwoorden?

De vragen werden gisteren ingediend, het wachten is nu op een antwoord. We zien hier en daar wel wat makkelijke potentiële uitvluchten voor de beantwoorders, maar in de basis is het goed dat er eindelijk eens kritisch wordt gekeken naar de voortdurende lastenverzwaring die op de schouders van de Nederlandse automobilist wordt geduwd. Wordt vervolgd.

Bron: AutoBahn


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).