De Kilometer Heffing

Mon 20-Sep-21
11:32:25

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Kabinet maakt rijden met vieze truck peperduur

Datum: Wed 26 June 2019

Door: Alexander Bakker

Den Haag - De invoering van een kilometerheffing voor vrachtwagens maakt rijden met een zware vieze truck peperduur. Het tarief voor deze categorie ligt zelfs hoger dan in het verkiezingsprogramma van GroenLinks.

Vervuilende vrachtwagens ontkomen niet aan rekeningrijden -Rekeningrijden voor vrachtwagens in 2023.

Dat blijkt uit het conceptwetsvoorstel van VVD-minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur). De meest vieze en zware vrachtwagens (emissieklasse Euro 0) gaan 26 eurocent per kilometer betalen. De meest schone en lichte vrachtwagens hoeven naar verhouding bijna niets te betalen: 0,078 cent per kilometer. Het gemiddelde tarief komt net onder de 15 cent.

De opbrengst gaat voor een deel terug naar de transportsector voor vergroeningsmaatregelen. Hoe dat precies gaat gebeuren is nog altijd onduidelijk. Ter compensatie verdwijnt het Eurovignet en gaat de wegenbelasting omlaag. Het ministerie van Financiën eist ook een deel van de buit. Tientallen miljoenen aan accijnsderving moeten via rekeningrijden alsnog naar de schatkist.

Lastenverzwaring

De invoering van rekeningrijden voor vrachtwagens staat gepland voor 2023. Van Nieuwenhuizen wil de nieuwe belasting op alle snelwegen heffen en op 39 provinciale wegen en zeven gemeentelijke routes. Op die manier moet sluipverkeer worden voorkomen.

Uit onderzoek blijkt dat de maatregel een lastenverzwaring oplevert voor het bedrijfsleven. De prijzen in supermarkten zullen naar verwachting iets stijgen door de hogere transportkosten.

Regeringspartijen D66 en ChristenUnie willen graag een vrijstelling voor elektrische truckers. De VVD-bewindsvrouw stelt dat zo'n uitzondering niet kan vanwege Europese regels.

Bron: Telegraaf


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).