De Kilometer Heffing

Thu 23-Sep-21
02:41:34

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Automobilisten en huishoudens gaan klimaatbeleid in portemonnee voelen

Datum: Wed 26 June 2019

Door: Onze parlementaire redactie

Vrijdag wordt het nieuwe klimaatbeleid van het kabinet openbaar; gisteren lekte er al veel uit. Door een aantal pijnlijke maatregelen uit het conceptklimaatakkoord van Ed Nijpels te schrappen, verzacht het kabinet de financiële pijn op korte termijn. Het ziet er evenwel naar uit dat automobilisten en huishoudens in de toekomst wederom een fikse rekening krijgen gepresenteerd.

De stapeling aan lastenverhogingen voor de automobilist is van de baan, maar tegelijkertijd hangt de invoering van rekeningrijden als een donkere wolk boven het Nederlandse wegennet.

Al langer zijn er signalen, maar vrijdag bij de presentatie van het definitieve akkoord gaat het echt gebeuren. Het klimaat wordt als excuus gebruikt om te breken met de belofte uit het regeerakkoord: VVD, CDA, D66 en ChristenUnie gaan rekeningrijden voor automobilisten voorbereiden.

Vooral voor de VVD, lang trouwe bondgenoot van autorijdend Nederland, is het een flinke ommezwaai. Ook bij de achterban van het CDA, waar kiezers soms verstoten zijn van openbaar vervoer, ligt het thema gevoelig.

In totaal werkt het kabinet drie varianten van rekeningrijden uit: één waarbij alleen elektrische rijders per kilometer moeten afrekenen en mensen met een benzineauto of diesel in het huidige systeem blijven; optie twee is een taks voor alle auto's afhankelijk van plaats en tijd; in de derde variant wordt een spitsheffing niet uitgesloten en betalen mensen meer als de CO2-uitstoot van hun auto hoger is.

Verdienmodel

Een volgend kabinet moet een knoop doorhakken over welke vorm van rekeningrijden Nederland krijgt. De invoering kan op z'n vroegst in 2026. Automobilisten blijven daarmee waarschijnlijk de belangrijkste melkkoe van Den Haag. Door de overstap naar elektrisch rijden raakt de schatkist jaarlijks miljarden euro's accijns aan de pomp kwijt. Met de invoering van rekeningrijden ontstaat er dus een nieuw verdienmodel voor Den Haag.

Aan de nu al hoge lasten voor automobilisten wordt door dit kabinet niet getornd. Een belangrijk deel van de plannen van Nijpels verdwijnt in de prullenbak. De accijnsverhoging voor benzinerijders, nog hogere wegenbelasting, verdubbeling van de vliegtaks en explosief stijgende bpm zijn van de baan.

Bijtelling

Voor elektrische rijders met een leasebak gaat vanaf volgend jaar de bijtelling stapsgewijs omhoog. Per 2025 moet de bijtellingsregeling zelfs helemaal gelijk zijn getrokken met die van brandstofauto's. Eerder kondigde het kabinet al een verkoopverbod aan van auto's die rijden op benzine en diesel. Dit zou in 2030 van kracht gaan. Voorlopig is dit nog een groene droom, want Europese regels barricaderen deze stap nu nog.

Energierekening

Een ander heikel punt waar het coalitiekwartet het over eens is geworden is dat er iets moet gebeuren aan de torenhoge energierekening. Het belastingdeel van de energierekening moet volgend jaar voor een huishouden met een gemiddeld verbruik met honderd euro dalen. Het kabinet draait aan verschillende knoppen om dit mogelijk te maken.

Maar er schuilt ook hier een addertje onder het gras. Na 2020 komt er een 'beperkte stijging'. De energiebelasting op gas gaat opnieuw omhoog, op elektriciteit gaat de taks omlaag. De verschillen tussen groene huishoudens en mensen met een woning die afhankelijk zijn van aardgas gaan hierdoor groter worden.

Verder gaan bedrijven meer klimaattaks betalen en huishoudens minder. Ondernemers gaan twee derde van deze zogeheten Opslag Duurzame Energie betalen en huishoudens een derde. Nu betalen ze ieder de helft.

Het Centraal Planbureau waarschuwde eerder dat bedrijven extra kosten doorberekenen in hun producten. De consument krijgt zo alsnog een deel van de rekening gepresenteerd.

Industrie

De industrie krijgt op korte termijn de grootste lastenverhoging met de introductie van een stevige CO2-heffing. De opbrengst vloeit terug naar dezelfde industrie om te vergroenen. Eerder werd er nog gedacht om een deel te gebruiken voor vergroeningsmaatregelen voor huishoudens, maar dat gaat niet gebeuren.

De Telegraaf onthulde gisteren al dat er bijna een miljard euro extra komt om de CO2 in de land- en tuinbouwsector drastisch te beperken. Boeren en tuinders gaan nu nog meer doen dan eerder is afgesproken tijdens de onderhandelingen met klimaatpaus Ed Nijpels.

Vandaag komen VVD, CDA, D66 en CU bijeen om de puntjes op de i te zetten. Vrijdag is de presentatie van het definitieve klimaatakkoord. In totaal wil het kabinet in 2030 de CO2-uitstoot met 49 procent verminderen ten opzichte van 1990. Dat is meer dan de Europese Unie eist van lidstaten.

Bron: Telegraaf


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).