De Kilometer Heffing

Fri 17-Sep-21
06:16:55

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Nederlander is fors meer belasting gaan betalen

Datum: Wed 26 June 2019

Door: Redactie DFT

Amsterdam - De belastingopbrengsten van Nederland zijn sinds het begin van de crisis flink harder gestegen dan in andere Europese landen. En dat wordt vooral opgehoest door hardwerkende burgers.

Stijging taks en premies veel hoger dan rest EU - Werkgeversvoorman Hans de Boer (r) kan premier Mark Rutte om de oren slaan met een nieuw onderzoek over belastingdruk.

De hogere overheidsinkomsten komen namelijk vooral uit de inkomstenbelasting en sociale premies. De opbrengst van de winstbelasting voor bedrijven, als percentage van het bruto binnenlands product (bbp), is tussen 2007 en 2017 daarentegen nauwelijks gestegen. Dat blijkt uit een onderzoek van Wimar Bolhuis van de Universiteit Leiden, dat vandaag is gepubliceerd in economenblad ESB.

De totale belasting- en premieopbrengsten van Nederland zijn gestegen van 35,5% van het bbp naar 38,8%. Dat betekent dat werknemers het meest meebetalen aan de overheidsfinanciën én dat er van een loonsverhoging de afgelopen jaren steeds minder overblijft voor wat er netto aan de medewerker wordt uitgekeerd.

Koopkracht

De bevindingen van Bolhuis zijn saillant. Want het was minister-president Rutte die onlangs op het VVD-congres uithaalde naar bedrijven omdat zij volgens hem niet over de brug komen met loonsverhogingen. En daardoor wil de koopkracht ook nu na de crisis maar niet hard groeien.

De werkgevers op hun beurt wijzen de overheid zelf als schuldige aan. Die heeft de belastingen de laatste jaren dusdanig verhoogd, dat een loonsverhoging toch voor het grootste gedeelte alweer opgesoupeerd door de hogere lastendruk. Ook de vakbonden doen daarover hun beklag.

De polder kan nu met dit onderzoek wapperen om hun gelijk te halen bij de premier. "De sterk toegenomen opbrengsten uit de inkomstenbelasting en socialepremieheffing tussen 2007 en 2017 verklaart mede waarom nu de ontwikkeling van het netto besteedbaar inkomen van huishoudens achterblijft bij de stijgende brutolonen", concludeert Bolhuis.

Bron: Telegraaf


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).