De Kilometer Heffing

Fri 17-Sep-21
05:31:06

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Energienota moet lager van kabinet

Datum: Tue 18 June 2019

Door: Onze parlementaire redactie

Den Haag - De energienota moet lager uitpakken voor huishoudens. Het kabinet wil de heffingskorting op de energiebelasting met 78 euro verhogen en de klimaattaks op elektriciteit verlagen.

Dat blijkt uit doorrekeningen van het Centraal Planbureau. Tegelijkertijd gaat de klimaattaks op gas een beetje omhoog, net als de energiebelasting op gas. Onder de streep moet de totale energienota wel iets omlaag, maar de burger blijft fors betalen voor het energiebeleid.

Het kabinet kondigde eerder al aan dat het met wijzigingen ten opzichte van het klimaatakkoord zou komen. Dat zou onder meer inhouden dat de energiebelasting lager moest en er toch een CO2-heffing zou komen.

Kabinetsplannen vallen gunstiger uit

Daar zijn nu verschillende varianten van uitgerekend en de kabinetsplannen vallen voor de burger wat gunstiger uit dan het pakket van maatregelen uit het klimaatakkoord van Ed Nijpels. Naar verwachting heeft de burger daardoor in 2030 0,1 procent meer te besteden. Het lijkt een doekje voor het bloeden want door al het klimaatbeleid tezamen, niet alleen dat uit het klimaatakkoord, gaat de burger er door het ingrijpen van het kabinet niet 1,5 maar 1,4 procent op achteruit.

In totaal worden de lasten van de burgers met zo'n 0,7 miljard euro verlicht, door de wijzigingsplannen van het kabinet. Maar in totaal is er nog steeds dus sprake van een lastenverzwaring door het klimaatbeleid: 2,4 miljard voor gezinnen en 2,3 tot 2,5 miljard voor bedrijven. Bedrijven gaan door de plannen van het kabinet juist iets meer betalen (0,4 tot 0,7 miljard) dan in de plannen van het klimaatakkoord.

Oppositiepartij GroenLinks heeft een eigen variant van een CO2-heffing laten doorrekenen door de planbureaus. Het voorstel van Jesse Klaver heeft rampzalige gevolgen voor het economisch klimaat: bedrijven dreigen hun productie te verplaatsen naar het buitenland en de vermeden CO2-uitstoot door industrie in Nederland verplaatst zich naar andere landen. Verder is er meer elektriciteit nodig, waardoor er juist meer gas- en kolenstroom nodig is. Ook in de variant die de PvdA heeft bedacht dreigt CO2-uitstoot zich te verplaatsen naar andere landen. Het 'klimaat' schiet er dan niets mee op.

Risico's op verplaatsing van industriële productie

Het kabinet heeft meerdere varianten laten doorrekenen. Het Planbureau voor de Leefomgeving is hier milder over. Het risico op weglek van CO2 naar het buitenland is volgens de groene rekenmeesters 'gering'.

"De risico's op verplaatsing van industriële productie naar het buitenland en daarmee gepaard gaande weglek van emissies naar het buitenland zijn bij de meeste varianten van de heffing gering", schrijft het PBL in haar rapport. "Vooral omdat de kosten die bedrijven zullen moeten maken grotendeels of volledig gesubsidieerd kunnen worden."

De introductie van een vlakke heffing, voorkeur van de linkse oppositie, kan leiden tot "een niet te verwaarlozen risico op weglek."

Bron: Telegraaf


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).