De Kilometer Heffing

Fri 17-Sep-21
06:45:35

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Voorstanders rekeningrijden hebben eigen belangen

Datum: Wed 12 June 2019

Door: Gijsbert Termaat

Amsterdam - Ze menen dat rekeningrijden dé oplossing is om Nederland rijdend te houden. Maar hoe dat dan precies vorm moet krijgen, daar zijn de 24 deelnemers van de Mobiliteitsalliantie het nog allerminst over eens. Sterker nog, ze hebben nog geen idee hoe dat gaat en wie meer of minder gaat betalen om van A naar B te komen.

Vervoerscoalitie: voor wat, hoort wat

De Bovag vindt het prima dat we anders gaan betalen om te rijden, maar wil niet dat de schatkist er een cent beter van wordt.

Vandaag wordt het grote Deltaplan Mobiliteit gepresenteerd door de spelers in de vervoerscoalitie als RAI Vereniging, ANWB, NS, Transport en Logistiek Nederland (TLN) en Koninklijk Vervoer Nederland (KNV). Gisteren lekte in De Telegraaf uit dat rekeningrijden weer uit de kast wordt getrokken tegen het filespook en de CO2-uitstoot. Automobilisten moeten gaan betalen voor gebruik en vervuiling.

Dat het vermaledijde rekeningrijden opnieuw op de agenda is beland, heeft waarschijnlijk alles te maken met de uitruil van belangen. "Want als het ene radertje in de klok gaat draaien, heeft dat gevolgen voor de ander. Het is zaak dat het synchroon loopt en de belangen van iedere deelnemer aan bod komen", zegt een NS-woordvoerder. "Voor ons is de drukte in de spitstreinen bijvoorbeeld belangrijk, daar willen wij aandacht voor."

Vreemde eend

De Fietsersbond is een vreemde eend in de bijt als meeprater over het al dan niet invoeren van rekeningrijden. "Begrijpelijk dat er zo gedacht wordt, maar we zijn wel voorstander omdat we denken dat het de enige oplossing is om te zorgen dat ons land niet dichtslibt", zegt woordvoerder Jaap Kamminga. "Maar het moet wel kostenneutraal blijven voor de gemiddelde autorijder. Wat dat inhoudt, ja dat moet je ons fietsers niet vragen. Daar zijn wij niet echt in thuis en daarin laten wij ons leiden door andere specialisten. Gelukkig volgt er nog een proef en aan de hand van die resultaten zullen wij ons standpunt pas definitief innemen."

Geschrokken dat er al delen van het plan zijn uitgelekt, doen partijen als de ANWB en TLN besluiten geen woordvoering meer te doen over mobiliteit. "Niets zeg ik erover tot ons plan overhandigd is aan minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat)", zegt Quinten Snijders van de transportclub. Duidelijk is dat TLN voor is en truckers als kilometervreters flink meer gaan betalen. Doorrijden kunnen ze daardoor wel, want de verwachting is dat het wegverkeer door het plan met tien procent afneemt.

RAI Vereniging-voorzitter Steven van Eijck is spraakzamer en zegt dat "wegbeprijzing in de vorm van betalen naar gebruik en mate van vervuiling veel eerlijker en efficiënter is dan voor aanschaf en bezit." Maar ook de automobielclub wil daar iets voor terug en wil dat de motorrijtuigenbelasting (mrb) en bpm worden afgeschaft en omgevormd tot een kilometerprijs op basis van CO2-uitstoot. "Alleen dan kunnen de klimaatdoelstellingen van het kabinet voor 2030 worden gehaald."

Schatkist

De RAI stelt dat wanneer de overheid de bestaande autobelastingen niet omgooit, de schatkist tot 2030 10,7 miljard euro aan inkomsten verliest door het wegvallen van de inkomsten uit mrb en bpm op benzine- en dieselauto's. Maar dat wordt makkelijk terugverdiend als straks 7 cent per kilometer door automobilisten moet worden afgedragen als ze meer dan 10.000 tot 12.000 kilometer per jaar rijden.

"We vinden het ook prima dat we anders gaan betalen om te mogen rijden", zegt Paul de Waal van de Bovag. "Voor ons is het wel belangrijk dat de schatkist er geen cent beter van wordt. Onder aan de streep moet het gelijk blijven. Autorijden moet net zoals stroom- of watergebruik verrekend worden. En veelgebruikers betalen dan ook hierbij meer."

Hoe de kilometerheffing straks moet worden geïncasseerd is een groot vraagteken. Wordt het aan de pomp betaald of krijgt iedereen een kastje? "We hebben nog geen idee hoe dat gaat gebeuren. Eerst maar eens groen licht voor het plan krijgen, dan kunnen we ons hoofd daarover breken en beginnen met testen", aldus de RAI-zegsman.

Bron: Telegraaf


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).