De Kilometer Heffing

Wed 22-Sep-21
21:54:40

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Minister: spitsheffing is gruwel

Datum: Tue 11 June 2019

Door: Door Alexander Bakker

Den Haag - Het kabinet piekert er niet over om de invoering van rekeningrijden te verkennen. Dat laat VVD-minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) weten aan De Telegraaf na een oproep van de zogeheten Mobiliteitsalliantie.

Geen onderzoek naar rekeningrijden

De vervoerslobby heeft het idee van de kilometerheffing dit weekend weer eens van stal gehaald. Een coalitie van 24 organisaties uit de hoek van auto's, transport en ov wil dat het volgende kabinet in 2024 automobilisten laat betalen naar gebruik en vervuiling. Het huidige kabinet zou dit plan moeten voorbereiden.

Minister Van Nieuwenhuizen piekert er niet over om deze wens in vervulling te laten gaan: "Nee. Er staat heel duidelijk in het regeerakkoord dat er best proeven gedaan mogen worden om te kijken of je op een andere manier infrastructuur kunt betalen. Daar zijn tolwegen een voorbeeld van of het belonen van mensen die de spits mijden."

Accijns

Die proefprojecten, zo legt de VVD-bewindsvrouw uit, mogen niet leiden tot een systeem van rekeningrijden. "Natuurlijk is er wel het verhaal van de elektrische rijders. Als iedereen straks elektrisch gaat rijden dan heeft de minister van Financiën een groot probleem Hij heeft dan geen accijnsinkomsten meer."

Van Nieuwenhuizen legt uit dat het departement van minister Hoekstra beziet hoe dat in de toekomst moet. "Het is niet eerlijk wanneer elektrische rijders niet betalen en de rest wel. Daar moet iets voor verzonnen worden. Maar ook dat is voor de langere termijn, want voorlopig zijn we nog lang niet op het punt dat iedereen elektrisch rijdt."

Kan het zijn dat Financiën alsnog met een kilometerheffing komt? Van Nieuwenhuizen: "Nee. En de traditionele spitsheffing is een gruwel. Daar ga ik niet aan beginnen."

Klimaatakkoord

In het klimaatakkoord van Ed Nijpels staat dat het huidige kabinet betalen naar gebruik moet 'verkennen'. Het kabinet moet hier nog officieel op reageren. Van Nieuwenhuizen geeft alvast aan dat ook hier rekeningrijden geen optie is: "Ik hou op dat onderdeeltje het regeerakkoord aan. Voor de rest is het niet handig als ik dingen over het klimaatakkoord ga zeggen."

De wens van de linkse oppositie en regeringspartij D66 om de plannen voor de kilometerheffing voor vrachtwagens zo in te richten dat het straks gebruikt kan worden voor automobilisten gaat ook in rook op. Van Nieuwenhuizen: "Daar houden we totaal geen rekening mee."

Bron: Telegraaf


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).