De Kilometer Heffing

Thu 23-Sep-21
00:55:28

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Vervoerslobby haalt rekeningrijden weer van stal

Datum: Tue 11 June 2019

Door: Alexander Bakker & Paul Eldering

Den Haag - Aan het Binnenhof ligt bijna niets gevoeliger dan het R-woord. Hoe lang geleden ook: het kwartje van Kok en 'Tineke Tolpoort' dreunen nog altijd na. Buiten de Tweede Kamer is de lobby voor rekeningrijden steviger dan ooit. Gaat het gebeuren? Met 'klimaat' als excuus lijkt zelfs het onmogelijke mogelijk.

'Niet voor personenauto's' zegt Rutte III

Op de A12 ter hoogte van Woerden staat een testopstelling van verkeerssystemen van Rijkswaterstaat.

Rekeningrijden moet in 2024 worden ingevoerd. Dat staat althans in het Deltaplan Mobiliteit dat onder andere RAI Vereniging, ANWB, NS, Transport en Logistiek Nederland, Koninklijk Nederlands Vervoer, de Fietsersbond en Rover woensdag presenteren aan verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen.

Draagvlak

"Het volgende kabinet gaat hier werk van maken, als er genoeg politiek draagvlak is. Wegbeprijzing kan niet meer anders. Betalen voor autogebruik en mate van vervuiling is veel eerlijker en efficiënter dan voor aanschaf en bezit. Daar is iedereen het bij ons over eens", vindt RAI-voorzitter Steven van Eijck. "Maar dan moet er wel wat gebeuren aan de belastingen. De bpm en motorrijtuigenbelasting kunnen drastisch omlaag."

De boodschap van de mobiliteitslobby is niet helemaal nieuw. Ze hebben het samen met milieuclubs al genoteerd in het klimaatakkoord van Ed Nijpels. Van Eijck gebruikt de groene hype als stok om mee te slaan: "Een kilometerheffing bij auto's en trucks zal het verkeer met meer dan tien procent terugschroeven, omdat bestuurders gecalculeerder gaan rijden. Dat scheelt dus ook in CO2-uitstoot en de files worden teruggedrongen."

Net als in het klimaatakkoord spreken de partijen niet uit hoe zo'n kilometerheffing precies moet worden vormgegeven. Van Eijck stelt nadrukkelijk dat er geen sprake mag zijn van een spitsheffing. "Daarmee zou je veel reizigers en bedrijven treffen die buiten hun schuld dan de weg op moeten."

"We kunnen er over nadenken"

Maar wat moet er gebeuren met de torenhoge accijns aan de pomp, de wegenbelasting met in iedere provincie verschillende tarieven voor opcenten, de aanschafboete bpm, de bijtelling en RDW-tarieven? Daar is de mobiliteitscoalitie en de klimaatlobby nog altijd verdeeld over. Milieuridders zijn fan van zwaarder belasten, autoverkopers kijken vooral naar de bpm en de ANWB meer naar dagelijkse lasten.

Het kabinet-Rutte III heeft in het regeerakkoord nadrukkelijk laten vastleggen dat er deze kabinetsperiode géén kilometerheffing komt voor personenauto's. Er mogen proeven worden gedaan met betalen naar gebruik, maar niet als die leiden tot een systeem van rekeningrijden. Tegelijkertijd wil dit kabinet wél de infrastructuur aanleggen om rekeningrijden voor vrachtwagens in te voeren.

Het is een compromis tussen tegenstanders van rekeningrijden (VVD en CDA) en voorstanders (D66 en CU). Linkse partijen proberen minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) over te halen om het systeem zo aan te leggen dat het volgende kabinet het met één druk op de knop inzetbaar kan maken voor automobilisten. De VVD-bewindsvrouw buigt alsnog niet voor partijen die in sommige gevallen helemaal niets hebben met de portemonnee van mensen die afhankelijk zijn van hun auto.

Desondanks sluipt het R-woord weer op de politieke agenda. Het kabinet heeft nog niet hard afstand genomen van de oproep in het klimaatakkoord van Ed Nijpels om invoering voor rekeningrijden in 2024 'te verkennen'. Sterker nog: Haagse bronnen bevestigen dat er nadrukkelijk over het thema is gesproken tijdens een discussiebijeenkomst met de coalitietop op 25 april in het Catshuis.

Het voorbereidend onderzoek naar rekeningrijden voor vrachtwagens belooft weinig goeds voor truckers die dachten dat alle inkomsten teruggesluisd zouden worden: het kabinetsplan dreigt uit te draaien op een ordinaire lastenverzwaring waar het ministerie van Financiën ook nog eens geld opeist voor derving van accijnsinkomsten.

Het Centraal Planbureau rekende al eens voor dat een heffing van 7 cent per kilometer voor automobilisten ongeveer overeenkomt met een stijging van de benzineprijs met 1 euro per liter en van de dieselprijs met circa 1,40 euro per liter.

"Twist om accijns en wegenbelasting"

En daar komen de ambities van het 'groenste kabinet ooit' weer om de hoek kijken, want het is de bedoeling dat autorijdend Nederland massaal overstapt naar elektrisch vervoer. Die klimaatambitie zal een flink gat slaan in de overheidsfinanciën door het mislopen van brandstofaccijnzen aan de pomp. Een kilometerheffing, die voor álle auto's zou gelden, kan dat probleem ondervangen en zorgen voor een blijvende inkomstenstroom in de schatkist.

Binnen VVD en CDA tegenstanders van rekeningrijden is dit besef doorgedrongen. De liberalen die eerder de hypotheekrenteaftrek keihard lieten vallen lijken nu als eerste in beweging te komen. Eind vorig jaar zei VVD-Kamerlid Remco Dijkstra over invoering van een kilometerheffing "we kunnen daar zeker over nadenken." Tegelijkertijd houden ze het regeerakkoord stevig vast: deze kabinetsperiode gaat het niet gebeuren.

Bron: Telegraaf


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).