De Kilometer Heffing

Mon 20-Sep-21
09:42:25

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


ANWB en TLN zien niets in overal 30 km

Datum: Mon 25 March 2019

Door: Gijsbert Termaat

Amsterdam - De ANWB en Transport en Logistiek Nederland (TLN) zien niets in het plan van RAI Vereniging om 30 km/uur de nieuwe snelheidsnorm te laten worden voor alle weggebruikers binnen de bebouwde kom om zo het aantal slachtoffers in het verkeer terug te dringen.

"Wij denken niet dat dit de oplossing is, want steden en dorpen vragen juist om verschillende snelheidsregimes. Natuurlijk moet op plekken waar veel bewoning is de snelheid worden aangepast, maar niet zo radicaal als de RAI Vereniging voorstelt. Dat is niet reëel", meent Markus van Tol van de ANWB.

Ook TLN zegt dat een verlaging van de maximumsnelheid maatwerk vereist en lang niet overal toegepast hoeft te worden om het veilig te houden. "Wegen zijn ervoor bedoeld om ons snel te verplaatsen. Waar het veilig kan, is 50 km/u binnen de bebouwde dan ook een goede snelheid", vindt woordvoerder Quinten Snijders.

Geluidsoverlast

Volgens voorzitter Steven van Eijck van RAI Vereniging levert verlaging van de maximumsnelheid niet alleen minder slachtoffers op, maar beperkt het ook de geluidsoverlast. "De afgelopen jaren is het aantal dodelijke slachtoffers op een 50 km/uur-weg binnen de bebouwde kom gedaald, maar dat is nog lang niet voldoende. Het aantal (zwaar)gewonden neemt juist toe, terwijl een derde van de ongevallen met dodelijke afloop komt door een te hoge snelheid."

"Het streven naar minder verkeersslachtoffers zal iedereen omarmen. Ook wij", stelt Van Tol van de ANWB, "maar dat kun je ook op andere manier doen. Wij geloven meer in verkeersbelemmerende methoden. Door aanpassing van de infrastructuur en drempels, maar op bepaalde plekken is 50 km/u gewoon noodzakelijk om de doorstroming te kunnen waarborgen. En het valt of staat natuurlijk ook bij de handhaving."

Verkeersslachtoffers

Van de dodelijke verkeersslachtoffers (613 in 2017) verongelukt ongeveer 30 procent op een 50 km/uur-weg binnen de bebouwde kom. "Dat zijn er wel minder geworden, maar het schreeuwt om actie. We zijn blij dat de RAI dit initiatief nogmaals onder de aandacht brengt", zegt Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland. "Wij pleiten al lang voor deze zones voor drukbewoonde gebieden en bij scholen. Plotseling remmen bij 30 km/u betekent dat je binnen 7 meter stilstaat, bij 50 km/u doe je daar 19 meter over. Als je dat weet, is ieder pleidooi toch overbodig..."

Transport Logistiek Nederland (TLN) stelt dat een verlaging van de maximumsnelheid op sommige plekken wel, op andere plekken niet een passende maatregel is. Snijders: "De verkeersveiligheid is van het allergrootste belang en de stijging van het aantal verkeersslachtoffers baart ons ook zorgen. En ja, het is drukker op de weg en komen ook steeds meer nieuwe voertuigen bij, met allemaal verschillende snelheden."

"Wij vinden daarom dat je het per situatie moet bekijken. Is het veilig op een weg, of niet? Zo niet: kijk dan eerst of je het verkeer kunt ontvlechten: iedere snelheid zijn eigen weg. De auto's en vrachtauto's op één baan, de bromfietsen, elektrische fietsen en dergelijke op een volgende, de fietsers hun eigen weg en de voetganger ook, natuurlijk. Maar dat kan natuurlijk niet overal; daar is op veel plekken simpelweg geen ruimte voor. Op zulke plekken moet worden onderzocht of een verlaging van de snelheid helpt de situatie veiliger te maken."

Bron: Telegraaf


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).