De Kilometer Heffing

Sat 18-Sep-21
19:53:52

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Accijnsverhoging niet van de baan

Datum: Thu 14 March 2019

Door: Alexander Bakker en Inge Lengton

Den Haag - De accijnsverhoging voor benzine- en dieselrijders is nog niet van de baan. Het voorstel uit het klimaatakkoord om een extra klimaattaks van 350 euro in te voeren voor nieuwe auto's is evenmin van tafel geveegd.

Automobilisten blijven in onzekerheid

Dat bevestigen ingewijden binnen de coalitie aan De Telegraaf. Het kabinet verraste vriend en vijand woensdag met de belofte om 'vaste lasten' voor het bezit van een benzineauto of diesel niet te verhogen. Automobilisten kregen niet te horen welke maatregelen uit het klimaatakkoord van Ed Nijpels definitief zijn geschrapt.

Wegenbelasting

Coalitiebronnen melden dat het in ieder geval gaat om de verhoging van de wegenbelasting (MRB). In het klimaatakkoord staat een voorstel om benzine- en dieselrijders stapsgewijs op te zadelen met een hogere MRB: tot 126 euro in 2030. Ook de nieuwe 'innovatietaks' van 25 euro per jaar op autobezit is gesneuveld.

VVD, CDA, D66 en CU zijn tot inkeer gekomen nadat bleek dat de stapeling aan lastenverhogingen tot oversubsidiëring kan leiden. De inkomsten zouden namelijk gebruikt worden voor het uitdelen van megasubsidie voor de aanschaf van elektrische auto's, maar de verkoop van deze stekkerbolides gaat naar verwachting de komende jaren ook zónder enorme staatssteun rollen.

Desondanks blijft het plan om subsidies aan elektrische autogebruikers uit te delen overeind. Het is nog niet duidelijk hoeveel kopers kunnen krijgen.

Accijns

De accijns is een variabele autobelasting. De belastingverhoging op benzine (1 cent de liter) en diesel (2 cent de liter) hangt dan ook nog steeds boven de markt. De coalitiepartijen komen pas eind april met duidelijkheid over deze lastenverzwaring. De nieuwe klimaattaks van 350 euro bovenop de BPM (aanschafbelasting) ligt evenmin in de prullenbak. Onduidelijk is nog wat er gaat gebeuren met de wegenbelasting voor bestelbusjes.

Op voorspraak van VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff was er al een alternatief bedacht voor de klimaattaks op het bezit van de auto. De liberaal stelde voor om dan maar de vliegtaks te verhogen. Het is onduidelijk of deze extra ticketbelasting nog in de lucht hangt.

Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwde in haar doorrekening dat een vliegtaks geen bijdrage levert aan de nationale doelstellingen voor 49 procent CO2-reductie in 2030.

Dijkhoff heeft gisteren in een interview met De Telegraaf laten weten dat hij probeert om meer voorstellen van tafel te krijgen. De VVD'er wil nog niet zeggen op welke onderdelen van het klimaatakkoord hij doelt.

Debat

Donderdagavond is er in de Tweede Kamer een debat over de doorrekening van de planbureaus en de klimaatplannen van het kabinet.

Bron: Telegraaf


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).