De Kilometer Heffing

Sun 19-Sep-21
00:37:56

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Telegraaf Commentaar: Motie van wantrouwen (klimaatakkoord).

Datum: Fri 01 March 2019

Door: Hoofdredactie

Het klimaatdebat leeft sterk in ons land. Burgers worden bijna dagelijks geconfronteerd met onheilspellende berichten. Wetenschappers zien door de opwarming van de aarde een ravijn opdoemen, politici waarschuwen dat er een laatste kans is om het tij te keren, media hameren op dadendrang en weermannen vertellen tegenwoordig niet alleen meer hoeveel graden het morgen wordt maar ook hoe u zich er bij moet voelen.

De urgentie is flink gestegen sinds de presentatie van het klimaatakkoord, afgelopen december. Dat akkoord was opgetuigd door het kabinet en het resultaat van lange onderhandelingen door tal van maatschappelijke en commerciële partijen. Het was een slimme zet om het maatschappelijk middenveld van meet af aan erbij te betrekken; het werd zo medeplichtig gemaakt aan de uitkomst.

Die uitkomst is dat ons land via honderden maatregelen grote sprongen wil maken in het terugdringen van de CO2-uitstoot. Een flink deel van de rekening zou bij de burger belanden. Maar niemand heeft de burger om zijn mening gevraagd.

Om die reden heeft De Telegraaf het gerenommeerde onderzoeksbureau Ipsos verzocht om de stemming te peilen. De uitslag laat zien dat de opstellers van het klimaatakkoord een dure misrekening hebben gemaakt. Dat mensen zich zorgen maken over klimaatverandering is, mede door alle publiciteit, natuurlijk niet zo vreemd. Maar burgers voelen zich niet gehoord, vinden dat verkeerde keuzes worden gemaakt, en stellen van links tot rechts dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met hun persoonlijke financiële situatie.

Het schort dus aan draagvlak. Dat is een motie van wantrouwen aan de Haagse politiek. Wie dacht dat burgers mee zouden buigen als ze maar bang genoeg zijn, komt bedrogen uit.

Bron: Telegraaf


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).