De Kilometer Heffing

Thu 23-Sep-21
01:28:11

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Draak van een klimaatlobby

Datum: Thu 21 February 2019

Door: Edwin Timmer en Wouter de Winther

Toen De Telegraaf in december kritische kanttekeningen zette bij de energieberekening van het kabinet voor dit jaar, vond staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) dat bangmakerij. Ondertussen wordt juist de samenleving, in het bijzonder de jonge generatie, bang gemaakt met doembeelden van een onleefbare planeet als nu niet draconische en geldverslindende maatregelen worden genomen. Wie zijn de hoofdrolspelers, die de groene agenda niet zelden gebruiken als politieke en economische handelswaar?

Groene hogepriesters verketteren kritiek als bangmakerij, maar deinzen zelf niet terug voor angstpreken

Ed Nijpels (68)

Voormalig VVD-minister van Milieubeheer in Lubbers II en voorzitter van het klimaatoverleg. Wordt in de coalitie 'vergane glorie' genoemd maar droomt van een glansrol als de Nederlandse Al Gore (vroegere vicepresident VS en klimaatactivist). Ging het land in met een klimaatshow, waarbij hij de rijksuitgaven graag vergeleek met fruit: een grote watermeloen voor de zorg, en voor klimaat 'slechts' een kleine braam. Noemde kritiek van VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff op het klimaatakkoord 'denigrerend'. Bezweert dat iedereen isolatiemaatregelen 'in twee tot zeven jaar' terugverdient. Heeft een kapitale woonboerderij met het slechtste energielabel G.

Opvallende uitspraak: 'Je hebt als bedrijf geen bestaansrecht meer als je de bedrijfsvoering niet binnen een aantal jaren weet te verduurzamen. Bedrijven die dat niet lukt, gaan stuk voor stuk verdwijnen.'

Rob Jetten (31)

Volgde Alexander Pechtold op als fractieleider van D66. Was voor zijn Kamerlidmaatschap gemeenteraadslid in Nijmegen en hield daar juist pleidooien tegen 'autootje pesten'. Ambieert nu voor Nederland een internationale voorbeeldfunctie en zei op de radio dat het kabinet het klimaatakkoord één op één moet overnemen. Noemt zichzelf 'klimaataanpakker', hoewel de impact van alle Nederlandse maatregelen op de temperatuur verwaarloosbaar is, en vindt kritiek 'klimaatdefaitisme' van 'conservatieven'. Wil met een groene koers kiezers wegkapen bij de grote concurrent GroenLinks.

Opvallende uitspraak: 'Wij zijn de laatste politieke generatie die het klimaatprobleem nog kan tackelen.'

Jesse Klaver (32)

Grote politieke concurrent van Rob Jetten, vooral onder jongere kiezers. Liet kabinetsdeelname schieten en daarmee de kans om zelf klimaatplannen doorgevoerd te krijgen. Roept nu vanaf de zijlijn dat het kabinet te weinig doet. Greep het klimaatspijbelen van scholieren aan als persoonlijk profileringsmoment. Verwacht van Nederlanders vergaande maatregelen om te vergroenen, maar bewoonde tot voor kort zelf een slecht geïsoleerd huis waar een vervuilende houtkachel in de woonkamer stond. Hoopt via het klimaatdebat op een zege bij de komende Statenverkiezingen en daarmee op een machtspositie in de Eerste Kamer.

Opvallende uitspraak: 'Politici hebben geen andere optie dan fors ingrijpen om het klimaat te beschermen.'

Eric Wiebes (55)

Zoon van een kernfysicus. Voormalig manager bij Shell en ambtenaar bij het ministerie van Economische Zaken. Oud-staatssecretaris van Financiën. Werd door premier Mark Rutte in zijn derde kabinet beloond met een promotie tot minister van Klimaat. Is de baas van staatssecretaris Mona Keijzer, die hem verving in een debat waar zij media en organisaties bangmakerij verweet over berichten van torenhoge energierekeningen in 2019. Wekte woede met zijn reactie dat ramingen er naast kunnen zitten.

Opvallende uitspraak: 'Wij vinden dat je de rotzooi niet moet dumpen bij een ander deel van de wereld en ook niet in een andere generatie.'

Gerben-Jan Gerbrandy (51)

Europarlementariër voor D66 en eerste woordvoerder milieu van de liberale Alde-fractie. Maakt zich in Brussel onder andere druk over sjoemeldiesels en het verbieden van plastic rietjes. In zijn blog kregen een smogalarm in Peking en overstromingen in het Verenigd Koninkrijk een religieus sausje. Het was volgens Gerbrandy alsof een onzichtbare hand de wereld nogmaals duidelijk wil maken dat klimaatverandering een probleem van nu is.

Opvallende uitspraak (trok hij later in): 'Zelfs als we de beloftes van Parijs netjes uitvoeren, stijgt de zeespiegel deze eeuw zeven tot twaalf meter.'

Jan Rotmans (57)

Oprichter van Stichting Urgenda, die via de rechter de Nederlandse Staat wil dwingen tot ingrijpender klimaatbeleid. IJvert als hoogleraar transitiekunde aan de Erasmus Universiteit voor 'een verandering van tijdperk'. Ziet zichzelf als kantelaar en scientivist (activist én wetenschapper). Werd door mede-hoogleraar Friso de Zeeuw neergezet als 'radicale voodoopriester die een allesomvattende heilsleer verkondigt'. Als jonge wetenschapper druk met klimaatmodellen, inmiddels liefhebber van apocalyptische bangmakerij.

Opvallende uitspraak: 'Zoals we nu bezig zijn met de aarde, is het een formule om onszelf uit te roeien. [...] Het gaat niet meer om de vraag: kunnen we de ijsbeer wel behouden? De vraag is: blijft de mensheid wel bestaan?'

Diederik Samsom (47)

Voormalig Greenpeace-activist en oud-PvdA-leider. Staat bekend als slim, maar ook opvliegend jegens mensen die zijn denksnelheid niet volgen of het niet met hem eens zijn. Was voorzitter van de klimaattafel Bebouwde Omgeving en verantwoordelijk voor de woonparagraaf uit het klimaatakkoord. Vindt dat burgers best een lening van 10.000 euro kunnen afsluiten voor klimaatmaatregelen in huis. Mag als columnist in de Volkskrant twee keer per maand een lans breken voor klimaatmaatregelen. Spreekt van een wedloop tussen mensheid en planeet aarde. Noemt klimaatcritici op zijn beurt 'drammers'.

Opvallende uitspraak: 'Thomas Malthus voorspelde eind achttiende eeuw dat de hoeveelheid mensen zo hard zou groeien dat het niet anders kon of dat we aan de honger zouden sterven. En toen vonden we kunstmest uit. Het is wel zo dat de muur elke keer hoger wordt en de snelheid waarmee we de muur naderen steeds maar stijgt. Het wordt dus elke keer spannender. En volgens het IPCC-rapport zijn we vrij dicht bij de muur.'

Bron: Telegraaf


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).