De Kilometer Heffing

Thu 23-Sep-21
02:21:40

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


LIVE: Rutte wil niemand dwingen

Datum: Tue 05 February 2019

Door: Onze parlementaire redactie

Den Haag - Premier Rutte stelt dat niemand gedwongen zal worden om direct een warmtepomp of elektrische auto te kopen. "Het hoeft niet morgen, we gaan het op een nette manier doen en niet mensen het leven onmogelijk maken."

Linkse oppositie wil bedrijfsleven zwaarder belasten

De sussende woorden van de minister-president in het klimaatdebat maken in de Tweede Kamer nog niet veel indruk. Van links tot rechts maken partijen zich zorgen over de klimaatkassa.

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff was kritisch over de autoplannen uit het klimaatakkoord. Hij roept het kabinet op om te kijken naar andere middelen dan subsidie. Als voorbeeld gaf de liberaal België, daar garandeert de overheid een bepaalde schaalgrootte bij de inkoop van elektrische auto's in ruil voor korting.

Vliegen

PVV-leider Geert Wilders richtte zijn peilen op D66-leider Rob Jetten. Op basis van het instagram-account van Jetten ontdekte Wilders een liefde voor vliegen. "U heeft zeker twintig vliegreizen gemaakt naar de andere kant van de wereld. Grote mond dat het allemaal niet mag, maar u bent zelf een grote vervuiler."

Jetten verdedigde zijn reizen: "Ik vlieg wel eens, dat is slecht voor het milieu. En daarom ben ik een groot voorstander van een vliegtaks." Wilders beet hard terug: "Wel eens? U heeft de hele wereld over gevlogen. Mensen zijn al blij als ze een keer per jaar op vakantie naar Portugal kunnen. Hoe kunt u het van andere vragen dat ze fors moeten betalen voor een vliegreis?"

Klavertaks

De linkse oppositie hamerde op een andere verdeling van de klimaatlasten. Ze willen de rekening meer op het bordje van het bedrijfsleven leggen door een nationale CO2-heffing voor de industrie te introduceren. GroenLinks-leider Jesse Klaver oppert een belasting die moet oplopen naar 50 per ton CO2-uitstoot. De 'Klavertaks' moet in het eerste jaar een miljard opleveren. Deze inkomsten wil de milieupartij gebruiken om de energierekening van huishoudens te verlagen.

Klaver: "Zonder CO2-belasting gaan we het klimaatdoel niet halen." D66-leider Rob Jetten staat open voor het nadenken over de invoering van zo'n nationale taks. Hij wacht een doorrekening van het planbureau af. Thierry Baudet van Forum voor Democratie ging vol in de aanval tegen Klaver: "U heeft een kinderlijke visie op de economie. Een miljard ophalen en teruggeven aan de burger. Denkt u dat het bedrijfsleven dit niet gaat doorrekenen aan de consument en dat bedrijven die het niet kunnen betalen failliet gaan."

SP-leider Lilian Marijnissen kwam met een eigen voorstel voor een CO2-heffing. De socialisten willen een minder hoge taks en meer stapsgewijs verhogen. "De opbrengsten moeten naar een fonds waarmee 800.000 huizen in tien jaar tijd kunnen worden verduurzaamd. Huizenbezitters hoeven dan geen lening af te sluiten voor een warmtepomp."

Geen taboes

Het kabinet gaat daarbij in eerste instantie uit van de honderden voorstellen uit het ontwerp-klimaatakkoord, dat het resultaat is van langdurig overleg tussen diverse organisaties, bedrijven en overheden. Maar premier Rutte herhaalde nog maar eens dat er wat hem betreft geen taboes zijn.

Daarbij tekende de premier wel aan dat hij nog altijd bedenkingen heeft bij de CO2-heffing die de linkse partijen willen invoeren. Hij vreest dat daardoor bedrijven, en daarmee ook banen, het land uit worden gejaagd. Ook kan zo'n belasting volgens Rutte investeringen in vergroening juist in de weg staan.

Bron: Telegraaf


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).