De Kilometer Heffing

Sat 18-Sep-21
19:29:16

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Honderden groene plannen gepresenteerd

Datum: Thu 20 December 2018

Door: Alexander Bakker en Edwin Timmer

Den Haag - Een verbod op verkoop van benzineauto's, een hogere belasting op gas en meer accijns aan de pomp. Dit staat tussen de ruim zeshonderd maatregelen in het Klimaatakkoord. Grote industriebedrijven moeten voor eind volgend jaar een CO2 reductieplan indienen bij de Rijksoverheid. Ondernemingen die dat niet doen of die een slecht plan inleveren krijgen een CO2-heffing aan hun broek.

Dankzij de verplichte bedrijfsplannen gaat de industrie 14,3 Megaton kooldioxide minder uitstoten per 2030. De industrie investeert daartoe tussen de negen en vijftien miljard euro.

De manieren om CO2-uitstoot, die vrijkomt bij verbranding van fossiele brandstoffen, te verminderen zijn legio: energiebesparing, elektrificatie, restwarmte gebruiken voor huizen en de glastuinbouw, industriële warmtepompen en het afvangen van CO2 en opslaan in gasvelden op de Noordzee.

Achterlopers die er met de pet naar gooien worden gestraft. Elk bedrijf wiens reductieplan wordt afgeschoten, gaat een CO2-heffing betalen. Die loopt op van 30 euro per ton CO2 in 2020 tot 43 euro per ton in 2030.

De Rijksoverheid komt de industrie tegemoet met 550 miljoen euro aan subsidies om niet-rendabele investeringen op te verzachten. De CO2-reductieplannen zijn verplicht voor ondernemingen die per jaar meer dan 10 Kiloton kooldioxide uitbraken.

Planbureaus

Het Klimaatakkoord, met zeshonderd maatregelen, dat vanmiddag naar buiten is gekomen vormt slechts een tussenfase. "De planbureaus zijn nu aan zet. Hun oordeel is heilig. Als het niet klopt kan het voorstel de prullenbak in", zegt voorzitter Ed Nijpels. "Ze gaan kijken of het een bijdrage levert voor het klimaat en de inkomenseffecten."

De planbureaus hebben volgens Nijpels een paar maanden nodig. Daarna is de politiek aan zet. Voor de zomer moet er een definitief akkoord liggen. De groene plannen gaan volgens hem verder dan het regeerakkoord.

Minister Wiebes (Klimaat) noemt het voorlopige resultaat "indrukwekkend". De VVD-bewindsman wil dat Nederland door het akkoord er "economisch beter van gaat worden".

Bron: Telegraaf


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).