De Kilometer Heffing

Sat 18-Sep-21
19:28:37

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Kabinet wil verkoop benzineauto verbieden

Datum: Thu 20 December 2018

Door: Alexander Bakker en Edwin Timmer

Den Haag - Het kabinet wil in 2030 een nationaal verkoopverbod op benzine- en dieselauto's. Dat melden bronnen aan De Telegraaf. Verder staat in het Klimaatakkoord een plan om de invoering van rekeningrijden voor alle automobilisten te 'verkennen'.

Deur op kier voor rekeningrijden

Het kabinet gaat met Brussel onderhandelen om een nationaal verkoopverbod in te kunnen voeren.

Het kabinet gaat met Brussel onderhandelen om een nationaal verkoopverbod in te kunnen voeren. Ook parallelimport van auto's die op benzine of diesel rijden wil Den Haag verbieden. Dat betekent dat dealers geen gewone auto uit het buitenland mogen halen door inkoop bij buitenlandse verhuurbedrijven, veilingen of bij fabrikanten.

Kilometerheffing

In het Klimaatakkoord is het plan voor een kilometerheffing voor automobilisten niet gesneuveld. Er komt als het aan de onderhandelaars ligt een 'verkenning' voor invoering in 2024. Die studie zou uiterlijk eind volgend jaar gereed moeten zijn.

In het regeerakkoord hebben VVD, CDA, D66 en ChristenUnie afgesproken dat er deze kabinetsperiode geen rekeningrijden komt voor de automobilist. Het is niet voor het eerst dat er een onderzoek komt naar een kilometerheffing. Het Centraal Planbureau rekende al eens uit dat zo'n heffing vergelijkbaar is met een taks van 1 euro per liter aan de pomp.

Accijns

De automobilist wordt sowieso gepakt. In het Klimaatakkoord staan bijvoorbeeld voorstellen om de accijns op benzine en diesel met 1 cent te verhogen in 2020. De transportsector heeft tot het laatst gevochten tegen een hogere dieselaccijns omdat het niet wil meebetalen aan subsidies voor elektrische personenauto's.

Bron: Telegraaf


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).