De Kilometer Heffing

Sat 18-Sep-21
18:04:58

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Automobilist moet bloeden voor klimaat

Datum: Thu 20 December 2018

Door: Alexander Bakker

Den Haag - Automobilisten moeten bloeden voor het klimaat. Ingewijden bevestigen aan De Telegraaf dat er een accijnsverhoging en nog hogere wegenbelasting als scenario in het Klimaatakkoord staan.

Klimaatakkoord: belasten en subsidiëren

Automobilisten betalen straks nog meer door verhoogde accijns en wegenbelasting.

Nederland is wereldwijd al kampioen in het heffen van belastingen aan de pomp. Vanwege de zogenaamde inflatiecorrectie stijgen de prijzen komend jaar opnieuw. Als het aan de onderhandelaars van het Klimaatakkoord ligt is het nog niet genoeg: er zou nog een cent, mogelijk zelfs twee cent bij kunnen.

Megasubsidies

De extra inkomsten die dat oplevert zouden moeten worden gebruikt voor het uitdelen van megasubsidies voor mensen die een elektrische auto willen aanschaffen. Bronnen melden aan De Telegraaf dat er ook een verhoging van de wegenbelasting op tafel ligt. Vanavond worden de plannen besproken door betrokken ministers en de coalitiepartijen in het zogeheten 'cockpitoverleg'.

Het is nog maar de vraag of alle groene plannen daadwerkelijk worden uitgevoerd. Vooral VVD en CDA voelen weinig voor een lastenverzwaring voor de automobilist. De plannen worden ook nadrukkelijk gezien als 'scenario's'.

Het Klimaatakkoord, dat vrijdag zal worden gepresenteerd, moet nog worden doorgerekend door de planbureaus. Pas daarna hakt de politiek definitief een knoop door.

Energierekening

Voor huizenbezitters dreigt een nieuwe verhoging van de energierekening. Mensen met een eigen woning zouden daardoor een prikkel moeten voelen om hun huis te verbouwen om het energiezuinig te maken.

Wel komen er allerlei subsidies voor isolatie en warmtepompen. Voor corporaties komt er een flinke pot met geld om tenminste 100.000 sociale huurwoningen gasvrij te maken.

Aan de onderhandelingstafel Industrie is er fikse onenigheid tussen het bedrijfsleven en de milieubeweging. Afgesproken is dat bedrijven C02 gaan besparen en dat er een systeem komt om te controleren of ze zich houden aan de klimaatdoelen.

Belasten

Milieuactivisten zien meer heil in het belasten van particuliere ondernemingen en eisen de invoering van een nationale CO2-heffing. Als compromis is bedacht dat zo'n heffing in de toekomst kan worden ingevoerd als stok achter de deur voor het geval de bedrijven zich niet aan de afspraken houden.

Dat is voor de milieuridders niet voldoende zo gaven ze vanmiddag in Den Haag aan tijdens een persconferentie over hun standpunt. De ondertekening van het ontwerp-klimaatakkoord gaat vrijdag wel door. Dat zegt Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, kort nadat de milieubewegingen afstand hebben genomen van het akkoord.

Bron: Telegraaf


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).