De Kilometer Heffing

Sun 19-Sep-21
00:31:55

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


RAI: Kilometerheffing moet Tesla-subsidies financieren

Datum: Thu 15 November 2018

Door: H. Feitsma

Het napraten van Arjen Lubach is een dingetje aan het worden in Nederland. De RAI Vereniging springt op de wagon der Vroempoen, en bepleit betalen naar gebruik. Zo niet, dan gaat de normale burger de dikke Tesla van een ander betalen, waarschuwen ze.

Voor de VVD zijn principes niet heilig, tenzij het gaat om een aversie tegen kilometerheffing en het behoud van hypotheekrenteaftrek. In het regeerakkoord van Rutte 3 is vastgelegd dat er geen kilometerheffing komt, hoewel iedereen en zijn moeder momenteel aandringt op een dynamischer beprijzing van gereden kilometers.

Vandaag voegt de RAI Vereniging zich bij de lange stoet bepleiters voor een omvorming van ons autobelastingstelsel. In een rapport, genaamd Eerlijk Betalen voor Mobiliteit, wordt vooral gefocust op het halen van Klimaatdoelstellingen, met als bijvangst 'dat het totaal aantal jaarlijks afgelegde kilometers afneemt, waardoor Nederland ook in de toekomst bereikbaar blijft.' Er wordt een aantal mogelijke scenario's geschetst, maar het uitgangspunt is een tarief op basis van CO2-uitstoot, waarbij dit voor diesel hoger is dan voor benzine.

Het nadeel van het huidige systeem is de ontlasting van de elektrische auto op het gebied van BPM en fiscale bijtelling. Dit is nog te dragen met een kleine hoeveelheid EV's, maar inmiddels loopt het aandeel in de nieuwverkopen al op richting de 5%. Doordat de CO2-afhankelijke BPM omhoog gaat (of beter gezegd: de grenzen van de gestaffelde tarieven gaan omlaag) betaalt de automobilist die kiest voor een brandstofmotor steeds meer de goedkope EV van de buurman. Aan de andere kant: hoe realistisch is het dat de boterzachte voorwaarden voor elektrisch rijden ook in de volgende Autobrief behouden blijven? De bijtelling gaat zeker omhoog en een MRB-vrijstelling is ook niet tot in de eeuwigheid vol te houden.

Een samenvatting van het RAI-rapport, waaraan ook vertegenwoordigers van de drie grootste Nederlandse importeurs hebben meegwerkt, vindt u hier.

Bron: Autobahn


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).