De Kilometer Heffing

Sat 18-Sep-21
17:54:56

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Meer asfalt en spoor helpen niet

Datum: Wed 23 May 2018

Door: Frans van den Berg

Nog meer asfalt en spoor aanleggen is niet langer de oplossing om Nederland bereikbaar te houden. De bestaande infrastructuur moet beter worden benut en nieuwe initiatieven als deelauto's, deeltaxi's en zelfrijdende metro's.

De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur komt in haar advies aan de regering tot de conclusie dat de investeringsstrategie beter moet aansluiten bij de veranderende reisbehoefte, maar ook duurzamer moet zijn en meer gebruik moet maken van nieuwe technologie.

Dat het economisch beter gaat is inmiddels weer merkbaar op de wegen: de files nemen toe. Ook de treinen zitten vooral in de ochtendspits vaak propvol, net als populaire buslijnen. En dus roepen rechtse politici om meer asfalt en linkse om meer spoor en treinen. Die roep om meer wegen en spoor is ook een reflex van de beleidsmakers die graag kiezen voor bekende oplossingen. Er is een koudwatervrees in de politiek voor nieuwe vormen van vervoer.

"Dit dominante denken over bekende mobiliteitsoplossingen moet doorbroken worden, want het sluit niet aan bij de realiteit waarin auto, openbaar vervoer en fiets steeds meer naar elkaar zullen toegroeien", constateren de onderzoekers. "Het moet veel meer gaan om het verwezenlijken van fijnmazig en hoogfrequent vervoer met een gering ruimtebeslag, dan om een keuze tussen auto of openbaar vervoer en de fiets."

Uber

Volgens de onderzoekers spelen overheden nog te weinig in op veranderingen in de samenleving en de technologie. Daarbij doelen ze op de e-bikes, zelfrijdende auto's, elektrische auto's, deelauto's, deelfietsen, deelbusjes en diensten zoals Uber, BlaBlaCar en Toogether. Nieuwe spelers moeten een kans krijgen, zowel financieel als via regelgeving.

Wat wegen en spoor betreft, moet het niet langer gaan om meer asfalt en spoor. De huidige infrastructuur moet vooral beter benut worden. Dus ook lightrail of een metro over het spoor. Zelfrijdende sneltrams en metro's, al gewoon in tientallen steden in de wereld, kunnen ook in Nederland zorgen voor een hogere frequentie en lagere kosten.

Wat snelwegen betreft moet er vaker een scheiding komen tussen doorgaand verkeer en regionaal verkeer. Dan gaat het om grote steden als Amsterdam en Den Haag. Nu zit nog relatief veel regionaal verkeer op die snelwegen, zoals automobilisten uit Zaandam of Haarlem die naar Amsterdam gaan. Technisch en politiek moeilijker liggen plannen om te betalen voor het gebruik van de snelwegen in de spits. Voor zowel het spoor als de weg is meer geld voor onderhoud nodig.

Samen

De onderzoekers adviseren om meer regionale plannen te maken. Want nu komt het nog voor dat een snelweg zoals de A2 wordt verbreed, maar dat het verkeer daarna alsnog vastloopt omdat de wegen in Utrecht of Amsterdam al dat extra verkeer niet aankunnen. Ook extra treinen zijn fijn, maar dat moet dan wel aansluiten op genoeg bussen en moeten bij het station genoeg fietsenstallingen zijn. Ofwel, meer samenwerking tussen alle overheden en kijken naar de hele vervoersketen.

Groot probleem is echter dat overheden plannen maken voor de lange termijn, ieder zijn eigen geldpot heeft en dat maar moeizaam wordt ingespeeld op recente ontwikkelingen en knelpunten. Daarom wordt ook geadviseerd om eerder genomen besluiten te heroverwegen. Het gaat immers om veel geld. Rijk, provincies en gemeenten steken jaarlijks samen dik tien miljard euro in wegen en het openbaar vervoer.

Bron: Noordhollands Dagblad


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).