De Kilometer Heffing

Wed 22-Sep-21
23:37:22

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


VVD-wethouder: Tol rond Amsterdam

Datum: Thu 03 May 2018

Door: Mike Muller

Amsterdam - Automobilisten die Amsterdam in de toekomst willen bereiken, moeten daarvoor tol gaan betalen. Dat is een van de plannen die demissionair verkeerswethouder Pieter Litjens van Amsterdam presenteert. Ook wil hij zes stadswijken op slot gooien voor autorijders.

Woede in eigen partij om 'autopestplannen' van Pieter Litjens

Litjens, die zichzelf afgelopen vier jaar -tot ergernis van een prominente liberaal- vaak vanuit Kudelstaart per dienstauto naar de hoofdstad liet rijden omdat hij weigerde te verhuizen naar de stad waar hij werkt, stelt nu een scala aan maatregelen voor om voertuigen uit de stad te bannen. Binnen de Amsterdamse VVD is daarover een grote rel ontstaan, helemaal nu het einde van het wethouderschap van Litjens naar verwachting aanstaande is en het gebruikelijk is dat een demissionair bestuurder 'op de winkel past' en geen vergaande voorstellen presenteert.

Litjens liet eind 2016 kentekenonderzoek doen in het gebied rond de Stadhouderskade en de Nassaukade. Daaruit kwam naar voren dat er veel 'niet-bestemmingsverkeer' in de wijken rijdt. Litjens denkt met een scala aan maatregelen komende jaren 40 tot 60 procent van de auto's in zes stadswijken te kunnen weren.

Beprijzing

Een van de maatregelen die Litjens presenteert is het invoeren van een tolsysteem rond Amsterdam. Hij schrijft mogelijkheden te zien "om financiële prikkels te introduceren voor rijdend verkeer in het Centrumgebied van Amsterdam." Volgens de VVD'er is beprijzing 'een bijna onmisbaar instrument'. Dit vereist wel een landelijke wetswijziging, maar ook dat vormt voor de VVD'er geen probleem, omdat hij daartoe openingen ziet in het regeerakkoord. Bovendien hebben in andere landen dergelijke systemen hun werking bewezen, schrijft Litjens.

Litjens zegt de afgelopen jaren 'op zorgvuldige wijze' stappen te hebben gezet richting een 'autoluwe stad', maar hij ziet 'meer kansen'. "Het verdwijnen van de doorgaand verkeersfunctie maakt het mogelijk, in lijn met de successen op het Muntplein en in de Ferdinand Bolstraat, sommige straten of pleinen volledig autovrij te maken."

Parkeerplekken schrappen

Hoewel het autogebruik van Amsterdammers volgens diezelfde Litjens bijzonder laag is (bewoners van Centrumgebieden gebruiken de auto vijf keer minder dan het gemiddelde in Nederland en drie keer minder dan in andere hoogstedelijke gebieden), worden in zijn plannen de wijken onbegaanbaar gemaakt voor niet-bestemmingsverkeer. Ook het schrappen van meer parkeerplekken staat op het actielijstje van de VVD'er, die schrijft over een 'gefaseerde uitrol'. Wel pleit hij voor extra capaciteit op de hoofdwegen in Amsterdam, zoals de S100.

GroenLinks-agenda

Binnen de Amsterdamse VVD wordt met woede gereageerd op de plannen. "Ik ben meer dan verbaasd", briest een liberaal. "Het is een beetje zielig. Volgens mij is hij onze partij strategisch aan het neerzetten als de partij die prima de GroenLinks-agenda wil uitvoeren, mochten de coalitieonderhandelingen tussen D66 en GroenLinks mislukken. Dit kan echt niet."

Ingewijden zeggen dat de VVD-fractie overvallen is door Litjens' voorstellen. "Hoe ziek is het dat zo'n vergaand plan door een demissionaire bestuurder wordt gepresenteerd? Hij hoort lopende zaken af te handelen. Er is geen ruimte om nieuw beleid voor te stellen. Het past ook niet binnen zijn eerdere uitspraken, waarin Litjens zelf stelde dat in een 'economisch sterke stad de auto erbij hoort'."

Bron: Telegraaf


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).