De Kilometer Heffing

Thu 23-Sep-21
01:30:56

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Kritisch rapport was voor referendum sleepwet al klaar, tegenstanders boos

Datum: Wed 28 March 2018

Door: Silvan Schoonhoven

DEN HAAG - Tegenstanders van de nieuwe inlichtingenwet (wiv) zijn boos dat een kritisch rapport over die wet pas woensdag is gepubliceerd, na het referendum. Het rapport van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) was al klaar, maar is ruim zes weken blijven liggen.

Volgens de toezichtcommissie is bij de AIVD de privacy onvoldoende gewaarborgd bij de uitwisseling van informatie met buitenlandse diensten. Er zijn aanvullende maatregelen nodig, maar de huidige praktijk van de AIVD blijft grotendeels binnen de kaders van de wet.

SP-Kamerlid Van Raak is boos. "Dit had voor het referendum naar buiten moeten komen." Volgens hem gaat het om belangrijke informatie over hoe de diensten werken. En het gaat uitgerekend over een onderwerp dat ook in de nieuwe inlichtingenwet terugkomt en waar critici zich misschien wel het meest zorgen over maken: het delen van informatie met buitenlandse diensten. De minister had volgens hem meer haast kunnen maken met openbaring in zo'n belangrijk geval.

Bij de toezichtcommissie laat een woordvoerder weten dat de termijn van zes weken gebruikelijk is. De CTIVD verbaast zich niet over de timing.

Privacy

Voor het opsporen van mogelijke terroristen werkt de AIVD samen met de geheime diensten in andere landen. Daarmee worden persoonsgegevens uitgewisseld, opgeslagen en verwerkt. Dit roept nieuwe vragen op over de waarborgen voor bescherming van grondrechten en de effectiviteit van het toezicht. De CTIVD constateert dat er aanvullende waarborgen voor de privacy nodig zijn.

Volgens de toezichthouder zijn er nu onvoldoende duidelijke gezamenlijke afspraken over onder meer het opnemen van persoonsgegevens in de database, de betrouwbaarheid van die gegevens, het beheer van de database door de AIVD en het vernietigen van gegevens die niet meer relevant zijn.

Aanbevelingen

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken laat weten alle aanbevelingen uit het rapport over te nemen.

Bron: Telegraaf


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).