De Kilometer Heffing

Mon 20-Sep-21
11:09:08

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Privacy niet voldoende gewaarborgd door AIVD

Datum: Wed 28 March 2018

DEN HAAG - Bij de uitwisseling van informatie over vermeende jihadisten door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) met buitenlandse diensten, is de privacy onvoldoende gewaarborgd. Er zijn aanvullende maatregelen nodig, concludeert de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD).

Volgens de toezichthouder zijn er nu onvoldoende duidelijke gezamenlijke afspraken over onder meer het opnemen van persoonsgegevens in de database, de betrouwbaarheid van die gegevens, het beheer van de database door de AIVD en het vernietigen van gegevens die niet meer relevant zijn.

'Structurele onrechtmatigheden'

De CTIVD constateert twee structurele onrechtmatigheden: er wordt geen risicoweging gemaakt voorafgaand aan de samenwerking met een buitenlandse inlichtingendienst en de betrouwbaarheid van de door de AIVD verstrekte persoonsgegevens wordt niet geduid. Hoewel er volgens de toezichthouder meer waarborgen nodig zijn, blijft de huidige uitvoeringspraktijk van de AIVD grotendeels binnen de kaders van de wet.

Volgens verantwoordelijk minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) is bij de samenwerking door de AIVD "wel degelijk" een risicoweging gemaakt. Verder neemt ze maatregelen om de andere onrechtmatigheid niet meer te laten voorkomen.

Samenwerking met geheime diensten

Voor het opsporen van mogelijke terroristen werkt de AIVD samen met de geheime diensten in andere landen. Daarmee worden persoonsgegevens uitgewisseld, opgeslagen en verwerkt. Dit roept nieuwe vragen op over de waarborgen voor bescherming van grondrechten en de effectiviteit van het toezicht. De CTIVD constateert dat er aanvullende waarborgen voor de privacy nodig zijn.

Tijdens het referendum over de nieuwe wet van de AIVD was de uitwisseling met buitenlandse diensten een van de kritiekpunten van de tegenstanders. Met een kleine meerderheid wonnen de tegenstemmers het referendum vorige week.

Uitwisseling en verwerking persoonsgegevens

Het woensdag gepubliceerde onderzoek richtte zich op de uitwisseling en verwerking van persoonsgegevens door de AIVD binnen de tientallen Europese landen van de Counter Terrorism Group (CTG) en op het terrein van signals intelligence, dat zijn inlichtingen die verzameld worden door het onderscheppen van elektronische signalen.

Ollongren gaat het rapport onder de aandacht brengen van de GTG. Ze laat weten alle aanbevelingen uit het rapport over te nemen.

Bron: Telegraaf


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).