De Kilometer Heffing

Sat 18-Sep-21
19:14:53

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Proef met tol in Amsterdam

Datum: Tue 28 November 2017

Door: Mike Muller

D66 wil werkgevers belasten

Amsterdam - D66 pleit voor een regionaal tolsysteem op de wegen rond Amsterdam. Automobilisten die de hoofdstad tijdens drukke perioden, zoals de spits, willen bereiken, moeten extra worden belast.

D66-raadslid Bart Vink wil dat Amsterdam samen met de rijksoverheid, Rijkswaterstaat en belangenorganisaties als de ANWB en RAI een proef gaat draaien. Doel is om de stad tijdens spitstijden bereikbaar te houden, aldus Vink.

Volgens het raadslid moet de belasting niet worden doorgevoerd aan de automobilist, maar bijvoorbeeld aan de werkgever. "Als een bedrijf ervoor kiest werknemers tijdens de spits naar Amsterdam te sturen, kan er een extra bedrag worden doorbelast", zegt de democraat. Hij vindt dat dat een 'slimme belasting' moet zijn, bijvoorbeeld door camera's op de A10 te plaatsen die de wagens moeten registreren.

Pilot

Volgens Vink, die het plan in het verkiezingsprogramma van D66 heeft laten opnemen, moet de focus niet langer liggen op de aanleg van nieuwe wegen, maar op het 'beter benutten van de bestaande weginfrastructuur'. "Beprijzing van het weggebruik is een interessant instrument. In Oslo, Stockholm en Londen worden ook dergelijke regels ingezet", aldus Vink, die erop wijst dat in het regeerakkoord ruimte wordt gegeven voor experimenten. "Er is geen regio geschikter voor deze pilot dan Amsterdam."

Bron: Telegraaf


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).