De Kilometer Heffing

Sun 19-Sep-21
00:52:42

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Fiscus moet gegevens kenteken verwijderen

Datum: Wed 26 July 2017

Door: Lorraine Marlisa

Kentekengegevens, verkregen met bijvoorbeeld camera's langs de weg, kunnen persoonsgegevens zijn en daarom mag de Belastingdienst deze niet zomaar bewaren, zo oordeelt de Raad van State vandaag.

In de zaak eiste een burger dat De Belastingdienst zijn kentekengegevens verwijdert, dit op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De Belastingdienst betoogde echter dat aan de kentekengegevens geen identiteit gekoppeld is, en dat er daarom geen sprake is van persoonsgegevens.

Daar gaat de Raad van State niet in mee. De hoogste bestuursrechter oordeelt dat De Belastingdienst wel de mogelijkheid heeft om de kentekengegevens nader te onderzoeken en aan een persoon te koppelen. Daarmee wordt het rijgedrag van de automobilist zichtbaar.

Privacy

Een dergelijke inbreuk op de privacy mag alleen als daar een duidelijke wettelijke grondslag voor bestaat, zo schrijven de Grondwet en het EVRM (Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens) voor. Net als de Hoge Raad oordeelt de Raad van State dat die wettelijke grondslag voor het verzamelen en verwerken van deze gegevens door de Belastingdienst ontbreekt.

Volgens Annabel Vissers, advocaat van de belanghebbende in de zaak, zet deze uitspraak de deur open voor verzoeken aan de Belastingdienst om kentekengevens bijvoorbeeld te verbeteren of te verwijderen. "Dan moet wel zijn gebleken dat de gegevens aan een identiteit gekoppeld kunnen worden en dus persoonsgegevens zijn."

Hoge Raad

De Belastingdienst werd eerder teruggefloten door de Hoge Raad. Die oordeelde dat de fiscus moest stoppen met het op grote schaal verzamelen en opslaan van flitsfoto's om lease-rijders te controleren. De Belastingdienst legde de kentekengegevens naast de rittenadministratie van de automobilist om te controleren of die voldeed aan de eisen om bijvoorbeeld de fiscale bijtelling te voorkomen.

Bron: Telegraaf


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).