De Kilometer Heffing

Sat 18-Sep-21
18:28:55

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Aftapwet vindt definitief doorgang

Datum: Wed 12 July 2017

Door: David Janssen

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de voorgestelde vernieuwingen van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Concreet betekent dit dat de AIVD en MIVD meer mogelijkheden krijgen om communicatie te onderscheppen. De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten wordt ook wel de 'aftapwet' genoemd in de volksmond.

Net als in de Tweede Kamer was er in de Eerste Kamer een overweldigende meerderheid vóór het aannemen van de nieuwe wetgeving. De partijen VVD, CDA, CU, SGP, PVV, 50Plus, PvdA stemden allemaal voor. D66, SP , Groenlinks en de Partij voor de Dieren stemden tegen. De nieuwe wetgeving is niet onomstreden, daar er volgens critici grove schendingen van privacy mee worden gefaciliteerd. Zo hebben enkele partijen vraagtekens bij de wettelijke bewaartermijn van drie jaar voor gegevens die worden verzameld. Ook is het volgens sommige kamerleden niet duidelijk hoe ver de bevoegdheden van de AIVD en MIVD nu eigenlijk zullen reiken. Zo stelt de wet dat een inbreuk op privacy als 'proportioneel' moet worden gezien, waarbij het in de praktijk mogelijk moeilijk wordt om deze proportionaliteit objectief te beoordelen.

Ministers verdedigen nieuwe wetgeving

Minister Ronad Plasterk heeft gezegd dat dataverzameling onder de nieuwe wetgeving zo gericht mogelijk zal gebeuren. Dit impliceert dat er dus niet zonder enige indicatie grootschalig informatie afgetapt zal worden. Ook hier klinken er kritische tegengeluiden, daar critici bang zijn voor een sleepnet. De nieuwe wet biedt namelijk wel de ruimte om op grote schaal en met weinig specificiteit het dataverkeer van internetknooppunten en providers af te tappen. Minister Hennis-Plasschaert van Defensie verdedigt de bewaartermijn van 3 jaar als zijnde de beste optie, op aanraden van de inlichtingendiensten. De SP beargumenteert dat dit in strijd is met EU-richtlijnen over dataretentie.

Tappen en hacken

Niet alleen mogen de AIVD en MIVD op veel grotere schaal communicatie gaan aftappen. De inlichtingendiensten mogen ook andere systemen gaan hacken, zoals routers. Ook krijgen de diensten toegang tot de bestanden en databases van ziekenhuizen, internetproviders en banken. En er zijn meer mogelijkheden om informatie uit te wisselen met buitenlandse inlichtingendiensten.

Bron: VPN Gids


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).