De Kilometer Heffing

Sat 18-Sep-21
18:15:51

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Fel verzet tegen Europees plan kilometerheffing

Datum: Wed 28 June 2017

Door: Alexander Bakker

Een kastje in elke auto en vrachtwagen stuit op enorme weerstand aan het Binnenhof.

Den Haag - Plannen van de Europese Commissie om rekeningrijden door te drukken stuiten op fel verzet van minister Schultz van Haegen (Infrastructuur) en een meerderheid van de Tweede Kamer.

Brussel wil een einde maken aan het oerwoud van betaalsystemen. Alle auto's en vrachtwagens moeten daarom een kastje krijgen waarmee in alle lidstaten kan worden betaald voor de afgelegde kilometers. Rekeningrijden moet alle bestaande systemen van tol en vignetten vervangen

Aan het Binnenhof zijn partijen huiverig voor de verregaande voorstellen. Bovendien dwingt Brussel landen tarieven te voeren die 'vervuilende' auto's zwaarder te belasten.

Schultz vindt de plannen veel te ver gaan. "Ik ben er geen voorstander van dat Europa bepaalt of er een beprijzingssysteem komt en in welke vorm", zegt de VVD-bewindsvrouw. Rekeningrijden is volgens haar een "achterhaald systeem."

Voor Nederland betekent het voorstel dat de tolheffing in onder meer de Westerscheldetunnel en de toekomstige Blankenburgtunnel moet worden vervangen voor rekeningrijden, waarbij auto's die meer CO2 uitstoten zwaarder worden belast. Het Eurovignet voor vrachtwagens moet verdwijnen of worden vervangen voor de Europese kilometerheffing.

Een meerderheid van de Tweede Kamer is fel tegen de plannen en vreest dat Brussel uiteindelijk alle landen met rekeningrijden wil opzadelen. Ook Schultz waarschuwt: "Het is belangrijk dat we een duidelijke grens trekken, als we dat niet doen is de volgende stap snel gemaakt."

Het is een politieke nachtmerrie voor partijen met een hart voor de automobilist. "We worden in een Europese dwangbuis gedrukt", foetert VVD-Kamerlid Barbara Visser. "Nederland bepaalt zelf hoe we weggebruik belasten." CDA-Kamerlid Martijn van Helvert reageert vol afschuw: "Straks gaan we er zelf niet meer over."

De PVV ziet het liefst het hele plan van de Europese Commissie sneuvelen. Kamerlid Roy van Aalst: "Ze toveren heel Europa om tot een milieuzone." SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf is verrast: "Het doel was afstemming van de verschillende systemen, nu lijkt het zwaartepunt naar milieudoelen te gaan. Europa gaat hier duidelijk haar boekje te buiten."

GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger is juist dolenthousiast. Ze ziet graag dat de kastjes in auto's ook rekeninghouden met milieuzones.

De Tweede Kamer dwingt het kabinet op haar beurt om een pas op de plaats te nemen. Bij ieder besluit dat in Brussel valt moet de minister eerst in debat met onze eigen politici aan het Binnenhof.

Bron: Telegraaf


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).