De Kilometer Heffing

Fri 17-Sep-21
05:33:22

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Pijnpunten formatie pas na weekend (Kilometerheffing in zicht?)

Datum: Thu 22 June 2017

Den Haag - Pijnpunten die VVD, CDA, D66 en CU tegenkomen op weg naar een nieuw kabinet zullen pas volgende week ter tafel komen. Kilometerbeprijzing komt misschien weer in zicht en over migratie en medisch-ethische kwesties moeten ook nog knopen worden doorgehakt.

Vrijdag (23-jun-2017) komt het viertal weliswaar al samen voor een officieel gesprek bij informateur Tjeenk Willink, maar dat zal niet over obstakels gaan, zo wordt gemeld. Wel worden partijen gepolst over een nieuwe informateur.

Er bestaat een kans dat Tjeenk Willink nog een ronde meedraait. Politiek Den Haag spreekt namelijk uitermate lovend over hem. De PvdA'er gaf eerder echter aan daar weinig oren naar te hebben. Een andere optie is het dat de VVD opnieuw iemand uit eigen gelederen naar voren schuift. Te denken valt aan een oud-bewindspersoon zoals Gerrit Zalm. CU zou het ook wel zien zitten om dit keer voor twee informateurs te kiezen, waarvan er eentje uit haar eigen partij komt.

Heikele punten

Dat het nieuwe kwartet er - na het ploffen van de poging met GroenLinks - er samen uitkomt, staat zeker nog niet vast. D66 en CU zullen allereerst een oplossing moeten vinden voor hun dispuut over euthanasie na een voltooid leven. CU wil wetten over dat onderwerp in de ijskast zetten, terwijl D66 er mee door wil gaan.

Een ander heikel punt is vergroening. Het beprijzen van vervoer zouden CU en D66 likkebaardend willen invoeren, waarbij CU het vooral op het vrachtverkeer heeft voorzien. D66 wil bovendien de veestapel terugdringen en het bedrijfsleven dieper in de buidel laten tasten voor klimaatmaatregelen. VVD en CDA bezorgt het koude rillingen. De partijen moeten het bovendien nog eens worden over migratie. Ook daar zijn nog beren op de weg. VVD, CDA en D66 hadden er weliswaar een oplossing voor gevonden, maar CU zal zeker niet zomaar bij het kruisje tekenen, is de verwachting.

Bron: Telegraaf


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).