De Kilometer Heffing

Thu 23-Sep-21
02:14:14

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Klimaatplan politieke partijen: voer kilometerheffing in

Datum: Wed 26 April 2017

Door: Michael Niewold

Het zou zomaar in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet kunnen belanden: de omstreden kilometerheffing. En zelfs de VVD is voor.

De klimaatspecialisten van de onderhandelende partijen hebben een uitgebreid voorstel gedaan over klimaatbeleid in de komende regeerperiode. Het voorstel, 'Duurzaam is de toekomst' genaamd is ondertekend door alle duurzaamheidsclubs van de partijen die nu onderhandelen over een nieuw kabinet: VVD, CDA, D66, GroenLinks en ook door de PvdA en ChristenUnie.

Vanuit maatschappelijke organisaties werd in de afgelopen weken al druk uitgeoefend op formateur Edith Schippers (VVD) om klimaat prioriteit te geven in het nieuwe regeerakkoord.

De belangrijkste voorstellen en politieke pijnpunten:

 • Er moet een Klimaatwet komen die verder gaat dan het huidige Energieakkoord. De belangrijkste doelen: 95 procent minder CO2 uitstoten in 2050. In datzelfde jaar moet alle energie die in Nederland gebruikt wordt schoon opgewekt worden.

 • De wegenbelasting wordt afhankelijk gemaakt van hoeveel kilometers je rijdt (kortom: een kilometerheffing) en hoeveel CO2 je auto uitstoot. De wegenbelasting was al deels gebaseerd op hoe vervuilend je auto was, maar dat gaat zwaarder wegen.

 • De gaswinning gaat verder omlaag, tot een veilig niveau voor de Groningers.

 • De kolencentrales gaan dicht, wanneer is onduidelijk.

 • Bij het verwarmen van onze huizen, moeten we onafhankelijk worden van gas.

 • Meer windmolens op land en op zee, in totaal goed voor 2 Gigawatt extra.

 • Vanaf 2025 een verbod op de verkoop van auto's met een verbrandingsmotor.

 • Boeren krijgen alleen nog maar subsidie als ze duurzaam produceren.

 • Er komt een belasting op bestrijdingsmiddelen die slecht zijn voor het milieu.

 • De vervuiler betaalt: de belastingen op arbeid gaan omlaag, die op vervuiling en gebruik van grondstoffen omhoog.

 • De belastingen op CO2-uitstoot gaan omhoog.

 • De overheid, pensioenfondsen en de EU stoppen 10 miljard in een fonds voor innovatie.

  Bron: Rtl Z


  Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).