De Kilometer Heffing

Thu 23-Sep-21
01:17:14

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


File-beloften loos

Datum: Sat 11 March 2017

Door: Alexander Bakker en Paul Eldering

Den Haag - De invoering van een kilometerheffing voor personenauto's duurt zeker acht jaar. Ook een spitsheffing kan niet binnen één kabinetsperiode in de praktijk worden gebracht. De linkse belofte om het filespook te bestrijden valt daarmee in duigen.

Dat blijkt uit een ambtelijke doorberekening van verschillende manieren om wegverkeer te belasten. De interne informatie, opgesteld door verschillende ministeries en planbureaus, is in handen van De Telegraaf.

Tegelijkertijd kan de bestrijding van files niet jaren op zich laten wachten, zo blijkt uit de meest recente voorspellingen van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). De onderzoekers stellen dat het zogenoemde reistijdverlies de komende vijf jaar met 38 procent toeneemt.

Alle linkse partijen beschouwen de kilometerheffing als het ei van Columbus. Daarnaast bezuinigen ze op extra asfalt, terwijl dat volgens het KiM juist helpt om het fileleed te verzachten.

Verschillende mobiliteitsorganisaties vechten elkaar ondertussen de tent uit over de invoering van het rekeningrijden en de beoogde effecten.

Bron: Telegraaf


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).