De Kilometer Heffing

Sun 19-Sep-21
01:14:26

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Autorijden onbetaalbaar bij links

Datum: Thu 16 February 2017

Door: Redactie Parlement

DEN HAAG - Automobilisten zijn de klos bij links. Dat blijkt uit een doorrekening van verkiezingsprogramma's door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). GroenLinks is kampioen in het oplossen van files, maar wel door autorijden zo duur te maken dat niemand het meer kan betalen.

Alle linkse partijen zijn voorstander van een vorm van rekeningrijden en bezuinigen op asfalt. Per saldo zorgt dat voor minder files, maar reizen wordt volgens het PBL veel duurder en de bereikbaarheid van banen neemt af.

Alleen bij de VVD, tegenstander van kilometerheffing en voorstander van investeren in meer asfalt, neemt de bereikbaarheid van werkgelegenheid juist toe. Andere rechtse partijen hebben hun programma niet laten doorrekenen.

De voorstanders van kilometerheffing willen de bestaande wegenbelastingen (deels) afschaffen. De tarieven voor het rekeningrijden lopen behoorlijk uiteen. De PvdA wil drie cent per kilometer rekenen voor automobilisten en 20 cent voor vrachtwagens. De SP rekent zes cent, maar alleen op snelwegen en provinciale hoofdwegen.

GroenLinks spant de kroon door n rekenrijden in te voeren n bestaande autobelastingen juist verder te verhogen. Ondernemers kunnen helemaal geen kant meer op met een kilometertaks van 25 cent voor vrachtverkeer. De VVD wil autorijden goedkoper maken door de bestaande belastingen te verlagen.

Twee partijen, ChristenUnie en GroenLinks, willen tornen aan de maximumsnelheid. ChristenUnie wil af van 130 kilometer per uur. GroenLinks wil het woord 'snel' uit snelweg halen door extreme wijzigingen. De milieupartij vindt dat automobilisten voortaan 80 kilometer per uur moeten rijden waar nu 100 gereden mag worden. Bovendien zouden alle binnensteden moeten worden omgetoverd tot 30-kmzones.

Bron: Telegraaf


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).