De Kilometer Heffing

Thu 23-Sep-21
01:38:12

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Veel autos in grote steden ondanks laag autobezit

Datum: Fri 09 December 2016

In Den Haag, Haarlem, Capelle aan den IJssel en Maassluis is het autobezit per vierkante kilometer het hoogst. Net als in andere stedelijke gemeenten is het aantal auto's per huishouden hier op of onder het Nederlandse gemiddelde. Maar omdat bewoners in deze steden dicht op elkaar wonen, staan er toch veel auto's geparkeerd. Dat meldt CBS.

Meeste auto's van particulieren in Amsterdam

Het aantal personenauto's op naam van particulieren nam in 2015 toe tot bijna 7,2 miljoen, ruim 1 procent meer dan in het jaar daarvoor. In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven staan de meeste auto's geregistreerd. Deze gemeenten zijn samen goed voor een tiende van alle personenauto's in Nederland.

Minste auto's per huishouden in sterk stedelijke gemeenten

Er zijn in Nederland gemiddeld 93 personenauto's per 100 huishoudens. Sterk stedelijke gemeenten hebben gemiddeld een laag aantal personenauto's per huishouden en niet-stedelijke gemeenten hebben juist een hoog aantal personenauto's per huishouden.

In de sterk verstedelijkte gemeenten Amsterdam, Delft, Groningen, Rotterdam en Den Haag is het autobezit met 0,4 tot 0,6 auto's per huishouden het laagst. In de niet-stedelijke gemeenten Mill en Sint Hubert, Landerd, Buren, Tubbergen, Alphen-Chaam en Staphorst is het aantal personenauto's met 1,4 auto's per huishouden het hoogst.

Minder auto's per huishouden in stadskernen grote gemeenten

Als buurten in steden met elkaar worden vergeleken, is te zien dat het aantal auto's per huishouden duidelijk lager is in dichtbevolkte dan in dunbevolkte gebieden. Dit is bijvoorbeeld zichtbaar in de binnenstad van Rotterdam en Den Haag. Voorzieningen zoals winkels, werk en openbaar vervoer zijn hier dichtbij, waardoor een auto minder nodig is.

Ook in Eindhoven is dit patroon zichtbaar. Het autobezit per huishouden is het hoogst in de buitenwijken en het laagst in de stadskern. Waar geen gegevens beschikbaar zijn, betreft het weinig bewoonde gebieden als het vliegveld, industrieterrein en de campus van de universiteit.

Autodichtheid in Den Haag het hoogst

Den Haag behoort tot de gemeenten met de minste auto's per huishouden, maar ook tot de gemeenten met de hoogste autodichtheid. In de politieke hoofdstad is het aantal auto's per vierkante kilometer met 1 955 voertuigen zelfs het hoogst van alle gemeenten. Haarlem, Capelle aan den IJssel en Maassluis scoren na Den Haag het hoogst als het gaat om het aantal auto's per vierkante kilometer. Ook in de rest van de Randstad staan vergeleken met de rest van Nederland veel auto's geparkeerd. In Schiermonnikoog is het autobezit met 8 auto's per vierkante kilometer het laagst.

Bron: CBS


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).