De Kilometer Heffing

Sat 18-Sep-21
18:06:45

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Duits tolplan afgezwakt na protest Nederland

Datum: Wed 23 November 2016

AMSTERDAM - Buitenlandse automobilisten hoeven toch geen tol te betalen bij gebruik van de regionale Duitse wegen. De Duitse overheid geeft hiermee aan te hebben geluisterd naar de Nederlandse én Duitse bezwaren tegen de tolheffing voor auto's op Duits grondgebied. Dat schrijft het FD.

Nederlanders komen niet helemaal onder de tol uit. Op termijn moeten ze op de snelweg wel een vignet hebben. VVD-minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu zegt dit in antwoord op schriftelijke Kamervragen.

Het Duitse tolplan stuitte op veel verzet, omdat het in strijd zou zijn met het beginsel van vrij verkeer in Europa. Ook de Europese Commissie heeft hierover zijn bedenkingen geuit.

Door een vignet alleen verplicht te stellen op de snelwegen, wordt het lokale en regionale verkeer in de grensregio's in ieder geval enigszins ontzien, aldus de minister.

Bron: Telegraaf


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).