De Kilometer Heffing

Mon 20-Sep-21
09:25:21

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Gebruikstaks splijtzwam rijders

Datum: Sun 18 September 2016

Door: Paul Eldering

DEN BOSCH - Bijna een derde van Nederlandse autobezitters laat hun voertuig vaker staan als het gebruik wordt belast via een kilometerheffing om de CO2-uitstoot terug te dringen.

Dat blijkt uit een representatieve steekproef van online autoplatform Finnik van VWE, die nauw samenwerkt met overheidsdienst RDW.

"Van de deelnemers zegt 28% minder te gaan rijden. Zo'n 20% twijfelt en ruim de helft zegt zich niks aan te trekken van zo'n heffing en het rijgedrag niet aan te passen", aldus het onderzoek, dat in handen is van De Telegraaf. Morgen worden de conclusies gepresenteerd voor Prinsjesdag.

Volgens directeur Thomas Edens zal het goedkoper maken van autobezit door de kilometerheffing tot gevolg hebben dat er juist meer auto's worden gekocht. "Opvallend is ook dat 87% van de automobilisten het belangrijk vindt om zelf een auto te bezitten, de rest wil wel delen of anders reizen."

De kilometerheffing, een plan van Brussel in alle Europese lidstaten, leidt tot felle discussies tussen voor- en tegenstanders, zeker nu ook de ANWB stelt dat 70% van de 4,4 miljoen leden voor een eerlijker manier is om vervuiling aan te pakken, zolang het maar niet duurder wordt.

De huidige taksbeleid op auto's wordt door 57% van de rijders als te ingewikkeld ervaren, 53% is van mening dat zuinige auto's minder belast moeten worden. Over het zwaarder belasten van brandstofslurpende 'asobakken' zijn de meningen hopeloos verdeeld, aldus de resultaten van het onderzoek.

Een extra heffing voor de tweede auto in een huishouden vindt 73% onzin.

Bron: Telegraaf


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).