De Kilometer Heffing

Sun 19-Sep-21
01:20:25

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Rekeningrijden invoeren in Nederland

Datum: Wed 25 November 2015

Door: Eveline Bijlsma

PARIJS - Nederland maakt nog te veel gebruik van fossiele brandstoffen. Om de CO2-uistoot te verminderen, vindt de OESO dat ons land de invoering van rekeningrijden serieus moet heroverwegen.

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling in Parijs bracht vandaag een rapport uit over de prestaties van ons land op milieugebied. Nederland krijgt een pluim, omdat het ondanks zijn bevolkingsdichtheid en redelijke economische prestaties de uitstoot de afgelopen vijftien jaar binnen de perken wist te houden. Maar vanwege die voorsprong heeft het land de afgelopen jaren de teugels te veel laten vieren.

Het is de organisatie een doorn in het oog dat Nederland nog voor 90% van zijn energievoorziening afhankelijk is van aardgas, aardolie en steenkool. Daarmee is het vijfde op de lijst van OESO-landen die de meeste fossiele brandstoffen gebruiken.

De organisatie maakt zich zorgen om de vele verkeersopstoppingen in de randstad, en stelt voor dat Nederland automobilisten laat betalen voor het weggebruik. Dat is de enige mogelijkheid om dit probleem aan te pakken, omdat het wegennetwerk nauwelijks kan worden uitgebreid.

De OESO heeft echter in de gaten dat dit plan in Nederland op veel weerstand stuit, en stelt voor dan tenminste vrachtwagens te laten betalen voor het weggebruik. Een ander voorstel om automobilisten te ontmoedigen in grote steden te komen, is het flink opschroeven van de parkeertarieven.

Bron: Telegraaf


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).