De Kilometer Heffing

Thu 23-Sep-21
00:48:22

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


CPB ziet niets in kilometerheffing

Datum: Mon 12 October 2015

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft vandaag een rapport uitgebracht waarin openlijk wordt getwijfeld aan kilometerheffing. Volgens het CPB wegen de voordelen van minder autogebruik door kilometerheffing niet op tegen het bijkomend verlies van welvaart.

Volgens het CPB zorgt kilometerheffing voor minder autogebruik. Voordeel hiervan is dat er minder stoffen worden uitgestoten, er minder geluidshinder is en er minder verkeersslachtoffers zijn. Dat betekent een welvaartswinst. Daar tegenover staan echter minder accijnsopbrengsten, wat een welvaartsverlies oplevert. Dit welvaartsverlies is in de berekeningen van het CPB goter dan de eerder genoemde welvaartswinst van minder emissies, geluidshinder en verkeersslachtoffers.

Andere heffingen

Het CPB onderzocht ook andere heffingen, bijvoorbeeld een congestieheffing. Hierbij worden automobilisten aangeslagen als ze in de file staan. Volgens het CPB is deze vorm van prijsbeleid echter zeer lastig uitvoerbaar. Een speciale spitsheffing (betalen tijdens rijden in de spits) is onrendabel bij lage economische groei en minder maatschappelijk rendabel dan de congestieheffing bij hoge economische groei.

Bron: VID


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).