De Kilometer Heffing

Sun 19-Sep-21
02:08:38

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


PVV-vragen inzake automobilist de klos in Randstad

Datum: Tue 06 January 2015

Door: B. Madlener & G. Wilders

Vragen van de leden Madlener en Wilders (beiden PVV) aan de minister en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over het bericht dat de automobilist de klos is in de Randstad.

1.) Bent u bekend met het bericht "Automobilist de klos in randstad?" (Link)

2.) Deelt u onze mening dat hogere parkeertarieven en meer trajectcontroles onzinnige nieuwe lastenverzwaringen voor de al zwaar belaste automobilist zijn?

3.) Bent u bereid alles te doen om deze onzinnige maatregelen van de vier grote steden in de Randstad meteen van tafel te vegen? Zo neen, waarom niet?

4.) Deelt u onze mening dat de VVD, die zitting heeft in 3 van de 4 colleges van de G4, hiermee de automobilist definitief in de steek heeft gelaten?

Bron: PVV-site


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).