De Kilometer Heffing

Thu 23-Sep-21
00:53:18

Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).


Geen vignet voor Nederlanders in Duitsland

Datum: Thu 30 October 2014

BERLIJN - Maandenlang zag het ernaar uit dat Nederlanders die met de auto op een Duitse Autobahn (snelweg) willen, vanaf 1 januari 2016 een tolvignet zouden moeten kopen en achter de voorruit plakken. Volgens het wetsontwerp dat minister Alexander Dobrindt (CSU) van Verkeer donderdag naar het kabinet heeft gestuurd, hoeft dat niet meer.

De tol moet elektronisch van tevoren worden betaald via internet of bij een tankstation, in Duitsland en ook vlak over de grens in Nederland en andere buurlanden. De Duitse autoriteiten controleren dan op snelwegen de kentekens van langsrijdende auto's en vergelijken die met de in de computer opgeslagen gegevens. Wie niet betaald heeft, krijgt een boete van 150 euro. Mensen die herhaaldelijk in de fout gaan, krijgen boetes tot 390 euro.

Naast een 'jaartol', al naargelang het type auto 74 à 130 euro, bestaat er voor Nederlanders de mogelijkheid 10 euro 'entreegeld' te betalen voor 10 dagen of 22 euro voor 2 maanden. De tolheffing voor buitenlandse automobilisten moet 700 miljoen euro per jaar opleveren.

Het innen van de tol gaat naar schatting 195 miljoen kosten. Zo worden er 74 nieuwe medewerkers aangenomen om de tol te innen en 400 om te handhaven. Het half miljard dat overblijft, moet worden geïnvesteerd in de infrastructuur, aldus de minister. Critici zeggen dat er waarschijnlijk niets overblijft en het een vestzak-broekzakverhaal wordt.

Automobilisten die in Duitsland wonen, worden via de wegenbelasting gecompenseerd voor de tolheffing. De middenstand in de grensstreek vreest dat buitenlandse klanten wegblijven als er 'entreegeld' wordt geheven voor Duitsland.

Duitsland gaat controleren of buitenlandse automobilisten de Autobahnen mijden om de tolheffing te ontlopen. Als dat zo is, worden desnoods ook gewone wegen 'tolplichtig' gemaakt.

Bron: Telegraaf


Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).